Актуализация Clock PMS+ (15 ноемрви 2023)

Променена на: Wed, 15 ноем, 2023 в 2:12 PM

Print

Нови функционалности

BookDirect

Към новата ни Уеб Резервационна система добавихме няколко функционалности, свързани с подобряване на процеса на продажбата:

Допълнителни услуги - контрол според тарифата

Контрол върху това кои допълнителни услуги да се предлагат на госта. Новата функционалност Ви дава възможност да настроите кои допълнителни услуги да НЕ СЕ предлагат на госта, в зависимост от това коя тарифа е избрана на предната стъпка. Целта е да се избегне объркването за госта, когато му се предложат услуги, които са включени в пакета му, не са съвместими със стаята му или по друга причина не може да се предложат заедно с избраната тарифата.

Пример: Ако предлагате "вечеря" като допълнителна услуга, която гостът може да добави към резервацията си, но от своя страна тя вече е включена в дадени тарифи, за госта ще е най-ясно, когато избере такава тарифа, услугата “вечеря” да не се предлага и като допълнителна опция.

За да настройте контрола на допълнителните услуги:

 • От менюто за навигация изберете Уеб->BookDirect - Настройки->ОРС допълнителни услуги;
 • Кликнете “Избери шаблон за начисление на ОРС” - срещу всяка услуга, изберете тарифите, за които да НЕ се предлага (“Изключени тарифи (BookDirect only)”);
 • Запишете промените.

Брой на гостите на първия екран

За хотелите, които предпочитат гостът да въвежда броя на възрастни и деца още на първа стъпка, добавихме и възрастта на децата, както и улеснение при въвеждане броя на възрастните и децата.

Ако сте включили настройката "Питай за гости на първия екран" направихме две промени:

 • Добавихме избора за възрастите на децата към полетата на първия екран. По този начин, калкулираните цени на следващите стъпки отговарят с пълна точност на запитването на госта. Дори вашето ценообразуване да не зависи от възрастите на децата, тази промяна има смисъл, защото запазва въвеждането на сродни данни на едно и също място.

Забележка: Напомняме, че настройката "Питай за гости на първия екран" е подходяща за хотели, чието ценообразуване силно се влияе от броя гостите в стаята. Предимството при ползване на тази настройка е, че гостите веднага виждат продукти и цени съответстващи на конкретното им запитване, а недостатъкът е, че не виждат всичките ви помещения и продукти които предлагате.

 • Стойностите в полетата за брой на възрастните и децата на първия екран вече може да се селектират вместо да се въвеждат, т.е. стойността се избира от списък, вместо да се попълва. За да се появят селектите, попълнете двете настройки “Макс. брой гости за стая” и “Макс. брой възрастни за стая” в секцията “Гости”. Попълнете в полетата, колко госта може да се съберат в най-голямото помещение, което предлагате. 

Забележка: Обръщаме внимание, че стойността в поле “Макс. брой гости за стая” трябва да включва броя на възрастните и децата, а  поле  “Макс. брой възрастни за стая” се отнася САМО за броя на възрастните.

Препоръчваме да направите тази настройка, ако сте активирали опцията "Питай за гости на първия екран".

Подобрения

 • Добавихме информация за Храната в справки “Начисления от резервации по фолиа на компания” и “Начисления от резервации на компания по референция”.

  Справките са насочени към разчетните отношения с Компании, Агенти или Туроператорите. Информацията за храната се взема по следният ред:

  • Ако тарифата на резервацията е от тип "Туроператорски договори", се взема пансиона от самия Договор, като по този начин отговаря на терминологията на туроператора.
  • Ако тарифата не е от тип Договор, се вземат храните, избрани в нея.
  • На последно място, ако резервацията няма тарифа, се вземат храните от самата резервацията.

Същата логика, приложихме и за Типа стая, най-вече с цел да отговаря на термините на туроператора. 

 • Адресирахме един често задаван от Вас въпрос: "Фактурирани ли са всички начисления, които е трябвало да фактурирам?". Променихме справката “Начисления от резервации по фолиа на компания”, за да може да отговори на този въпрос. Справката вече може да се пусне за всички компании, а данните са групирани по компания. По този начин с помощта на филтрите за пристигане, заминаване и статус на фолиото, лесно може да намерите всички все още отворени фолиа, съдържащи начисления на резервации от определен период.
 • Следвайки преминаването към нов потребителски интерфейс, са добавени нови версии на следните справки: Леглодни, Отворени фолиа, Възраст на начисленията в отворени фолиа, Плащания в отворени фолиа, Плащания.
 • В ClockPOS сме добавили новите версии на екрани “Потребители” и “Потребителски групи.

Отстранени конфликти

 • Дневник „Депозити“ - напълно усвоени депозити по метода “Приспадане на начисленията”, без движение към датата, вече не се включват като резултат в справката.
 • Мероприятия - при копиране на мероприятие, авансовите начисления вече се пропускат.
 • Гаранционни политики - гаранционни политики с изискуем депозит 0 могат да се използват в комбинация с метод “Банкова гаранция” за нуждите на ОРС.
 • Гаранционни политики - в редки ситуации, при депозитна схема с комбинация от база “Средна дневна цена” и количество на начисленията различно от 1, депозитът се калкулираше некоректно.
 • План на стаите (новият екран) - функцията за съкращаване на периода на OOS статуса вече работи коректно.

Локализации

 • Българска фискализация - отстранен е проблемът, поради който фискализацията на анулирано дебитно известие предизвикваше грешка от типа "Недопустими дата и час на сторниране (-150430) <= 46 (2Eh) Издаване на сторно бон". 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница