Подаване на 'Декларация - Форма СПБ-2' в БНБ

Променена на: Tue, 26 септ, 2023 в 12:38 PM

Print

Декларация - Форма СПБ-2 се подава в Българска народна банка (БНБ) от всички местни юридически лица и еднолични търговци при откриване на сметка в чужбина, включително при откриване на сметка при виртуална банка със седалище в чужбина. Ползва се от БНБ за статистически цели.

Вашият Adyen 'мърчънт' акаунт се счита като сметка в чужбина и поради този факт е желателно да подадете тази декларация.

Декларацията е една страница и може да се подаде електронно на сайта на БНБ или на хартиен носител. В прикачения файл, може да намерите предварително попълнена примерна декларация.

В допълнение, на всяко тримесечие трябва да подавате и форма СПБ-5.

xls

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница