Пансиони и Ресторанти

Променена на: Mon, 31 юли, 2023 в 10:58 AM

Print

Пансион

Ако предлагате изхранване в пакет с нощувката във вашия обект, можете да ги създадете като "елементи", за да бъдат добавени в Тарифите, включващи хранения, или избирани в резервациите, ако гост закупи изхранване на място.

Специфики

 • Основната цел на елемента от тип "Пансион" е да бъде включен в справка "Изхранване", така че вашето заведение да знае на кои стаи се полага хранене, а също да може да планира операциите си по-добре.
 • Елементът от тип "Пансион" няма нищо общо със стойността/цената на храненето.
 • За да продавате хранения като допълнителна услуга или да включите пансион в тарифите чрез Пакет, е нужно също така да създадете всяко хранене като Шаблон за начисление (със съответната му цена и други настройки),

Настройки

Необходимо е да настроите толкова отделни хранения, колкото предлагате. Например, "Закуска", "Обяд", "Вечеря". Clock PMS+ също така предлага донякъде управление и на нестандартни хранения като "Сух Пакет", "Ресторант извън хотела" и т.н. Може да прочетете повече по темата по-долу. За да създадете хранения, отидете на меню Настройки-> Всички настройки->Тарифи-> Пансиони&Ресторанти-> изберете бутон  "+".

 • Име (1) - Въведете име на храненето
 • Ред (2) - въведете дневния ред на храненията. Например, За "Закуска" въведете 1, за "Обяд" - 2, за "Вечеря" - 3. 
 • Стандартен (3) - Изберете дали дадено хранене е стандартно или не. Вижте по-долу за повече подробности.
 • Първо хранене (4) - избраното тук ще бъде първото хранене, което гостите ще получат в деня на тяхното пристигане. Обикновено, това е "Вечерята".  Чрез това поле и поле "Ред" се определя кои хранения да се включат в справките за деня на пристигане и кои да бъдат в справката в деня на заминаване. Храненето, отбелязано като първо и тези с по-голям номер в поредността ще бъдат включени за деня на пристигане, а тези с по-малък номер в поредността за деня на заминаване.

Пример: Да предположим, че хотел предлага три изхранвания в следната поредност 1-закуска, 2-обяд и 3-вечеря и отбелязано "Първо хранене" за Вечерята. В деня на пристигане, гостите от резервация, включваща и трите хранения, ще бъдат отбелязани само за Вечеря. В деня на заминаване, същите гости ще бъдат отбелязани за закуска и обяд.

Нестандартни хранения

Справка "Изхранване" може също така да ви даде информация за храненията, предлагани от вас по изключение. Подобни хранения, например, са сухите пакети, предоставяни на туристи по време на екскурзии или храненията в ресторанти извън хотела в подобни ситуации. Може да отбележите подобни хранения като нестандартни (размаркирайте отметката "Стандартен").

Употреба

Тарифи

Когато храненията са създадени, те могат да бъдат избрани в тарифите, които ги включват и резервациите, създадени към тези тарифи, ще бъдат добавени към справка "Изхранване" за ресторанта.

Може да научите повече за създаването на тарифи ТУК.

Резервации

Веднъж създадени, тези елементи ще бъдат налични в екрана за редакция на Резервацията в два раздела:

 • Секция "Резервация" - ще видите списък със стандартните хранения. Като изберете едно или няколко от тях, те ще бъдат включени за целия престой на тази резервация.

 • Секция "Пансион" - от тази секция ще можете да добавите както стандартни, така и нестандартни хранения за определени дни. Просто кликнете върху "Добави дата за различно изхранване", изберете датите, на които тази резервация ще има това хранене и въведете броя на възрастните и децата. Това е полезно в случаите, когато гостите нямат никакви включени хранения в тарифите си и закупуват закуска за датата на тяхното заминаване или трябва да включите допълнително хранене за дадена дата. 

Важно: Ако гостите имат вече включени хранения и добавите още едно за дадена дата, ще трябва също така отбележите и включеното. Например, гостите имат включена закуска, но закупуват вечеря за определен ден, отбележете двете хранения за тази дата. Ако изберете само вечеря, това ще премахне закуската. 

В допълнение, ако добавите дата, но не изберете нищо, каквито и хранения да има включени (например, на базата на тарифата) ще бъдат премахнати за деня.

В същата секция може също така да промените първото хранене за определена резервация. Това ще пренареди храненията за датата на пристигане и заминаване само за справката "Изхранване" относно дадената резервация.

Важно: Бихме желали да ви напомним, че никое от горните действия, избиране на "Пансион" в тарифите или добавянето на "Пансион" в резервациите, няма да промени нейната цена по никакъв начин. За тарифите, храненията трябва да се създадат като шаблони за начисление и да бъдат добавени чрез тарифен пакет. За резервациите шаблоните за начисления за храненията трябва да бъдат начислени във фолиото.

Ресторанти

Ако вашият хотел има множество зони за хранене, може да ги създадете. За всяка резервация имате възможност да отбележите в кой от вашите ресторанти ще се хранят конкретните гости. По този начин справка "Изхранване" ще ви предостави по-подробна информация за целите на планирането.

За да добавите зоните за хранене:

 •  отворете меню Настройки->Всички настройки-> Пансиони&Ресторанти-> преминете в страница "Ресторант";
 •  изберете бутон "+" и добавете всяка от зоните за хранене като въведете нейното име.

Веднъж създадени, ресторантите могат да бъдат избирани към резервациите в секция "Пансион".

Справка "Изхранване"

Справка "Изхранване" предоставя информация за целите на планирането на храненията за определена дата, както и кои стаи/резервации имат определено хранене.

Може да генерирате справката за определен период и да получите информация за всяка една отделна дата.

За да имате точна информация за целите на планирането, броят на възрастните и децата, както и съответните хранения (включително нестандартните хранения, ако има такива) трябва да бъдат въведени във всяка една резервация. 

Може да достъпите справката от меню Справки-> Справка "Изхранване".

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница