Подготвителни настройки

Гаранционни политики

Гаранционните политики са много важен елемент за правилното и автома...

Научете повече

Политика при анулиране

Функцията "Политика при анулиране" ви позволява да автомати...

Научете повече

Пакети - Създаване на пакети и добавяне на услуги

Тарифните пакети са опционална функционалност в Clock PMS+, но чрез и...

Научете повече

Управление на пакети

Както вече споменахме предназначението на тарифните пакети е да детай...

Научете повече

Маркетингови сорс / канали / сегменти

С помощта на Маркетинговите елементи ще можете да получите задълбочен...

Научете повече

Пансиони и Ресторанти

Пансион Ако предлагате изхранване в пакет с нощувката във вашия обек...

Научете повече