Настройка на SiteMinder/TravelLine/Други

Променена на: Fri, 19 ян, 2024 в 9:48 AM

Print

Поддържани връзки

 • SiteMinder
 • Travel Line 
 • Yield Planet
 • PrimalRES / WebHotelier
 • MaxMind Technologies / OpenGDS
 • Quendoo
 • ProfitRoom
 • Hotel Net Solutions
 • Rate Tiger

За активацията на вашата връзка, първо ще ви е нужно да:

 • Имате активирано разширение за ОТА канали (ако нямате, моля,  свържете се със сервизния екип)
 • Свържете се с акаунт мениджъра или търговския представител на вашия канален мениджър, за да заявите връзка с Clock PMS+. Те трябва да предоставят на екипа за поддръжка на Clock PMS+ данните за вашия акаунт при тях.

Завършете настройките в Clock PMS+, като отидете в менюто Настройки->AppConnector-> намерете вашия доставчик и го активирайте-> натиснете бутон "Настройки"

Моля, имайте предвид, че този раздел ще бъде достъпен, след като получим данните от екипа на Channel manager.

Общи настройки

Можете да правите промени на общите настройки, като кликнете върху бутона "Редакция" в горния десен ъгъл на екрана:

 • Име - можете да посочите името на връзката;
 • Шаблон за начисление по подразбиране - когато се импортира допълнителна услуга, за която няма съответстващ шаблон за начисление, избраният тук ще бъде използван (може да намерите повече подробности в раздела "Съответствия на шаблоните за начисления" по-долу).
 • Задача за нова резервация - контролира дали задача ще бъде създадена, когато известие за резервация се импортира. Препоръчителната стойност е "ДА";
 • Съответствия на фирмите - стойността по подразбиране е "Канал-към-компания(v1)". Ако планирате да импортирате профили на фирми и агенти (изпратени от ОТА-тата), моля, свържете се със сервизния екип относно задължителните настройки в Clock PMS+ преди да промените стойността.
 • Максимален брой стаи % - ако изберете Не, ще можете да зададете фиксиран лимит за актуализациите към ОТА, а Да ще ви позволи да приложите динамичен лимит (моля, вижте по-долу за повече подробности).
 • Маркетинг канал/сорс/сегмент - стойностите по подразбиране за маркетинговите елементи. Повече подробности относно тяхната настройка  може да намерите тук.

Мапинг на стаите

За да добавите ново съответствие между тип стая на Clock PMS+ и такъв на каналния мениджър, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълне необходимите данни:

 • Код на тип стая – въведете инвентарeн код на съответния тип стая; този код ще се покаже в каналния мениджър когато процедурата по активация започне, позволявайки ви да завършите мапинга. Препоръчваме да ползвате кратки и ясни кодове. 
 • Тип стая – падащо меню на вашите типове стаи, от които да избирате;
 • Макс. стаи - използвайте тази опция, за да контролирате колко от вашите свободни стаи от даден тип да се изпращат с едно обновяване. 
  • Когато за Макс брой стаи % е зададено НЕ

Използвайте тази опция, за да контролирате до колко от наличните ви стаи от даден тип да бъдат изпратени:

- за тип стая 1 е зададена стойност 3

- докато имате 5 налични стаи → ще бъдат изпратени 3 стаи

- докато имате 2 налични стаи → ще бъдат изпратени 2 стаи

 • Когато за Макс брой стаи % е зададено ДА 

Активирането на тази опция ще доведе до следното поведение (винаги се закръгля нагоре):

- тип стая 1 има капацитет от 10 стаи и е зададен със стойност 40

- докато всички 10 стаи са налични → ще бъдат изпратени 4 стаи

- докато имате 8 налични стаи, 40% е 3,2 → ще бъдат изпратени 4 стаи

- докато имате 3 свободни стаи, 40% е 1,2 → ще бъдат изпратени 2 стаи

 • Експортът на свободни стаи е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадения тип стая.

Мапинг на тарифите

За да добавите ново съответствие между Clock PMS+ тарифа и такава на каналния мениджър, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълнете необходимите данни:

 • Код на тарифен план – въведете инвентарeн код на съответната тарифа; този код ще се покаже в каналния мениджър когато процедурата по активация започне, позлволявайки ви да завършите мапинга. Препоръчваме да ползвате кратки и ясни кодове. 
 • Тарифа – падащо меню на вашите тарифи в Clock PMS+, от които да избирате;
 • Възрастни + Деца - Попълнете тези полета, ако: 
  • прилагате стратегия за ценообразуване на бройка гости в каналите 
  • избраният от вас Канален Мениджър поддържа този метод на ценообразуване
  • използвате тарифи с нива или офсети за гости в Clock PMS+. 

По този начин можете да съпоставите всички нива (например Единично настаняване, Двойно, 2 възрастни и дете и т.н.) на една тарифа от Clock PMS+ с нива/офсети с няколко тарифи в Каналния меджър и да намалите броя на тарифите. В резултат на това управлението на тарифите и приходите в Clock PMS+ ще бъде значително оптимизирано и улеснено, тъй като ще ви трябват много по-малко тарифи за ефективно управление на цените и обхващане на всички възможни комбинации в Clock PMS+ относно един, два или повече гости в даден тип стая, например. За да съпоставите една тарифа от Clock PMS+ с няколко тарифи от Channel Manager, трябва да въведете в съпоставянето на тарифите с колко възрастни и деца трябва да се изчисли тарифата за ниво на гост.

 • Деактивиран експорт на цени само – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ цените за дадената тарифа;
 • Експортът на тарифи и ограничения е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадената тарифа;

Мапинг на фирмите

За да добавите съответствие между фирма в Clock PMS+ и свързаните ОТА в каналния мениджър, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълне необходимите данни:

 • Код на фирма – трябва да се получи от каналния мениджър (може да намерите списък на OTA кодовете, използвани от SiteMinder тук;
 • Фирма – падащо меню на вашите профили на компании, регистрирани в Clock PMS+, от които да избирате. Всяка резервация, импортирана от този канал ще бъде създадена с фирмения профил, избран в това поле;
 • Събитие – падащо меню със събития, създадени в Clock PMS+, от които да избирате. Тази опция е предвидена да се използва, когато имате минимално договорени стаи, като събитията могат да блокират договорените стаи. За повече информация, моля, свържете се с нашия сервизен екип;
 • Трансфер на начисления за нощувки:

  • Не прехвърляй  начисленията за нощувки – тарифните начисления ще останат  в създаденото резервационно фолио.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към Фирма/Събитие - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на избраната фирма или събитие.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към агента - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на агента. Моля, свържете със сервизния екип за повече подробности относно настройката на агенти в Clock PMS+
 • Деактивирай регистрационните карти – ако е настроено на "Да", регистрационна карта ще бъде създадена само за основния гост във всяка резервация, импортирана от съответните канали. Настройте полето на "Не", ако ви е нужно регистрационна карта да се създава и за допълнителните гости, ако има такива;
 • Автоматично плащане на депозита – вижте описанието в горния раздел "Съответствия на тарифи";

Мапинг на шаблоните за начисление

За да добавите ново съответствие между Clock PMS+ начисление за допълнителна услуга и такoвa на каналния мениджър, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълнете необходимите данни:

 • Инвентарен код на услуга – трябва да се получи от каналния мениджър (може да намерите списък на шаблоните за начисление на допълнителни услуги, използвани от SiteMinder тук. Цената и валутата ще бъдат предоставени от  SiteMinder;)
 • Шаблон за начисление – падащо меню на вашите шаблони за начисление в Clock PMS+, от които да избирате;

Тест и Активация - SiteMinder

Ваш представител от SiteMinder ще се свърже с нас, за да насрочим дата и час за тестване и активация на връзката, която трябва да е удобна и за вас.

В същото време, ние ще получим вашото SiteMinder ID, което ние ще въведем в настройките и така ще може да извършите всички дейстия описани в тази статия.

Един час преди насрочената среща за тестване ще активираме връзката и всички кодове на тарифи и типове стаи ще се покажат в SiteMinder, позволявайки ви да завършите мапинга.

Ще намерите кодовете в SiteMinder меню ClockPMS -> подменю Rooms & Rates ->бутон PMS Mapping Wizard.

Когато завършите мапинга в SiteMinder, ще продължим с тестовете заедно с вашия представител на SiteMinder.

Мапинг на нови типове стаи и/или тарифни планове

За да добавите нови продукти към мапинга, просто следвайте същата процедура, както е описана по-горе - създайте новите си кодове за тип стая и/или тарифен план и ги мапнете към съответните типове стаи/тарифи в PMS+ в менюто Всички настройки -> OTA - настройки.

Забележка: Новосъздадените кодове могат да отнемат между 10 и 20 минути, преди да бъдат показани в "PMS Mapping Wizard" на SiteMinder. Моля, свържете се с поддръжката на SiteMinder, ако не можете да ги намерите след изтичането на този период.

След като това бъде направено, тези новосъздадени кодове ще се появят във вашия SiteMinder акаунт, за да завършите мапинга и на тяхната платформа. Когато завършите мапинга в SiteMinder, преминете обратно към настройките в Clock PMS+ и натиснете "Повторно изпращане", което ще изпрати пълна актуализация за новосъздадените продукти.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница