VisiOnline by Assa Abloy

Променена на: Fri, 19 ян, 2024 в 9:30 AM

Print

Важно: Моля, уверете се, че сте преминали и през Контрол на достъпа - Общи настройки

Въведение

Интеграцията между Clock PMS+ и VisiOnline ви позволява да модернизирате вашите операции и спестите време на служителите си чрез удобната функционалност за издаване и кодиране на ключ-карти директно от Clock PMS+. Гъвкавостта на интеграцията ви дава възможност да контролирате не само  достъпа до стаята, но също така и достъпа до общите врати (например главен вход, главната врата за етажа) или специални зони (като СПА и паркинг гаража). Освен това, контролирате часовете от датата на пристигане до датата на заминаване, когато ключовете ще бъдат активни.

Конфигуриране

Важно: Изисква се Clock IoT устройство за интеграцията, което трябва да бъде свързано в същата локална (интернет) мрежа като VisiOnline сървъра.

Комуникационният протокол, който се използва за тази интеграция e ASSA ABLOY HOSPITALITY WEB API (61 1100 080) Revision 7

1. Достъпете Clock PMS+ и отидете на меню Настройки->AppConnector-> намерете VisiOnline и активирайте интеграцията-> кликтенете бутон 'Настройки'-> изберете 'Visionline (Assa Abloy/Vingcard)'.

2. След като се появи изскачащият прозорец, въведете съответните данни:

  • Active (1) - изберете веднъж, след като приключите с конфигурацията .
  • API user (2) - изберете Clock IoT устройството.
  • Server host (3) - въведете IP address на VisiOnline сървъра.
  • Username (4) - въведете потребителя за VisiOnline HOSPITALITY WEB API.
  • Password (5) - въведете паролата за VisiOnline HOSPITALITY WEB API.
  • Key format (6) - изберете формат на ключа. Моля, свържете се със специалист на ASSA ABLOY.

Енкодери

След като добавите данните за интеграцията, запишете и въведете данните за енкодерите, изберете бутон "Добави" под раздел "Кодиращо устройство за ключ на стая".

Важно: USB енкодерите не се поддържат.

Ще се появят две полета за попълване:

  • Име (1) - въведете името на енкодера. Ще видите това име в  Clock PMS+. Може да бъде много полезно, ако оперирате с много енкодери, тъй като името ще ви помогне да ги различавате и изберете правилния при кодиране на карта.
  • Идентификатор (2) - това е идентификацията на енкодера в рамките на VisiOnline. Енкодерът първо трябва да бъде добавен в тяхната система, след това добавете идентификатора му тук. Препоръчваме ви да използвате къс идентификационен номер на енкодера.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница