Актуализация Clock PMS+ (09 Март 2023)

Променена на: Tue, 6 февр, 2024 в 12:34 PM

Print

Нови функционалности

 • SynXis -Усъвършенствана двупосочна интеграция

Имаме удоволствието да ви съобщим за нов интерфейс към SynXis. Двупосочната подобрена интеграция вече е сертифицирана и пилотните тестове в реална среда са завършени.

В допълнение към стандартните функционалности - импорт на резервации, експорт на рестрикции, цени и наличности, новият интерфейс дава възможност и за синхронизация на резервации, профили, както и експорт на блокове.

 • Експорт от Clock PMS+ към SynXis:
  • Поддържа се експорт за период от 365 дни, стандартно включващ цени, рестрикции и наличности;
  • При експорт на тарифи се вземат предвид рестрикциите от тип - Мин. Престой, Макс. престой, Мин. престой (пристигане), Макс. престой (пристигане), STOP, Спряна за пристигане/заминаване
  • Цените, които се изпращат към партньора, могат да бъдат с плоска структура на Стая или по-сложна базирана на Броя гости (според заетостта). За да използвате модела Според заетостта, е необходимо да използвате тарифи, в които е заложен някакъв Гост офсет. Чрез този модел бихте могли да оптимизиране съответствията и значително да намалите броя на продуктите.
  • Новият интерфейс предлага двупосочен обмен на резервации между Clock PMS+ и SynXis. Ако работите паралелно в двете системи, бихте могли да активирате тази функционалност, за да поддържате информацията максимално синхронизирана. 
  • Освен това чрез експорта на резервации от Clock PMS+ към SynXis се постига и синхронизация на данни за Гост и Компании/Агенти. Информация за редактирани или новосъздадени профили ще бъде прехвърлена към партньора при експорт на съответната резервация. За да не възникнат дублирани профили в резултат на обмена на информация сме разработили и специален механизъм за разпознаване на профилите.
  • Разработихме и друго нововъведение при каналните мениджъри - експорт на блокове. Блокове, които имат зададен код и цени могат да бъдат изпратени към партньора. Предлагаме и възможност за синхронизация на вече съществуващи блокове, т.е. такива създадени преди самата активация на връзката. Резервации, получени за такъв блок, биват асоциирани със съответната Компания/Агент, както и блок. Това само по себе си намаля броя налични блокове за продажба.

Функционалност Блокове все още е BETA версия. Ако проявявате интерес, моля, обърнете се към отдел Обслужване на клиенти за допълнително детайли.

Повече информация за експорта на данни през новия интерфейс, както и механизма на работа можете да научите тук.

 • Трансфер към фолио на Компания/Агент - добавихме нов инструмент за по-оптимално управление на начисленията на резервации, свързани с компании/агенти. Чрез новата опция вече лесно може да прехвърлите всички начисления, породени от тарифата, към избрано от вас фолио на Компания/Агент, посочени в резервацията. За разлика от останалите трансферни опции, тук прехвърлянето може да бъде извършено дори и при вече съществуваща резервация.
  • Промени, касаещи прехвърлените начисления като например - промяна на престой, тарифа и други - се отразяват директно в трансферното фолио. Всички нововъзникнали начисления ще бъдат създадени в трансферното фолио.
  • Във всеки един момент бихте могли да промените фолиото, а съществуващите начисленията, ако са в отворено фолио, ще бъдат автоматично прехвърлени към новоизбраното.
  • Ако се породят нови начисления или се налага промяна на съществуващи, но трансферното фолио е вече затворено, ще получите съобщение за грешка, тъй като операцията не може да бъде завършена. В тази ситуация бихте могли да изберете ново трансферното фолио за резервацията, където да бъдат отразени промените или да премахнете трансферната опция. В такъв случай корекциите ще се породят във фолиото на самата резервация.
  • За да начислите услугите на резервацията директно във фолио на Агент/Компания, изберете позицията и посочете конкретно трансферно фолио. В списъка ще бъдат визуализирани всички отворени фолиа на избраната в резервацията Компания и/или Агент. За всяка резервация можете да изберете едно трансферно фолио. Фолиа, касаещи конкретни пристигания или ранни записвания, могат да бъдат създадени предварително. Моля, имайте предвид че Компанията/Агента с който искате да работите трябва да приема трансфер на начисления.

Очаквайте скоро: Новата функция за трансфер на начисленията е първа стъпка за оптимизация процеса по фактуриране на туроператорски резервации. Следващата стъпка ще бъде функция за лесно задаване на новия трансфер за множество резервации и асоцииране на фолиото на компанията.

 • Нова справка - Company Booking Charges by Reference
  • Справката дава информация за начисленията, породени от тарифата за резервации, свързани с дадена Компания или Агент. Начисленията се показват, независимо от фолиото, в което се намират. Включват се само начисленията, породени от тарифата, избрана в резервацията, всички останали начисления като автоматични начисления за тип стая, ръчни начисления или трансфери от ПОС не се вземат предвид.
  • Можете да филтрирате резултатите по дата на Пристигане или Заминаване, както и да комбинирате с Референтна дата. Така лесно бихте могли да намерите конкретна група резервации и да извлечете информация за дължимите суми по ранни записвания за конкретен Туроператор.
  • Резултатите са групирани по дата на Пристигане/Заминаване (спрямо избрания филтър), Референция(номер и дата) и Резервация. Като за всяко ниво има добавен тотал на сумата, както и общ тотал за цялата група.
  • В идеалния случай, когато начисленията от тарифата на резервациите за дадена компания са вече трансферирани към  фолиа на същата компания (били те приключени или не), сумите на двете справки (Company Booking Charges by Folos & Company Booking Charges by Reference) със сходни филтри трябва да се равняват. Изключение от това правило биха били сумите на начисления, които не са породени от тарифите на резервациите - такси, сервизи и други.

Подобрения

 • Справки: “Отложени плащания” & ‘Закрити Фолиа” - оптимизиран е механизмът за търсене на компании.
 • Custom Payment Provider - вече ясно може да се оказва какви операции се поддържат. Спрямо попълнените в настройките URL-та вече контролирате кои опции да бъдат видими за клиентите - плащане с кредитна карта, алтернативни платежни методи и/или терминали (при работа с Киоск). Моля, имайте предвид че ако в гаранционната политика е избрана позицията Кредитна карта, дори доставчикът ви да не поддържа операции с кредитни карти, в определени ситуации формата за стандартна кредитна карта ще бъде видим в BookDirect. Данните за кредитната карта ще бъдат записани към съответната резервация и могат да бъдат използвани за последващи платежни операции.
 • Справка “Използвани блокове” -  добавихме експорт към Excel.

Отстранени конфликти

 • Гарантирането на резервацията чрез добавяне на кредитна карта вече се отразява в дневника на промените.
 • Българска фискална политика - отстранен е конфликт при фискализация на документи, пораждащ грешка: Операцията не е позволена (-111003) <= 53 (35h) Payment and calculation of the total sum (Total)

Локализации

 • Българска фискална политика - вече се прилага контрол на облагаемите суми при затваряне на фолио/издаване на документ, като по този начин данъчните групи не могат да излязат на минус. Проверката се извършва по данъчен процент и код.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница