Шаблони за Начисления - Броячи на капацитета

Променена на: Mon, 31 юли, 2023 в 2:29 PM

Print

Броячи на капацитета

Броячите на капацитета имат две основни функции:

  • чрез броячите на капацитета може да зададете и контролирате наличността на артикули/услуги с ограничен капацитет - например паркоместа, предотвратявайки свръхпродажби.
  • като използвате броячите на капацитета може да ограничите продажбите на определени тарифи. Това може да се дължи на тарифа, включваща пакетен артикул/услуга, която има ограничен капацитет или просто желаете да продавате тази конкретна тарифа само определен брой пъти на ден/период.

Създаване на броячи на капацитета

За да създадете брояч на капацитета, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Броячи на капацитета. Изберете бутон "+" в горния десен ъгъл.

В прозореца, който изскача, въведете име на брояча и неговия капацитет.

Веднъж щом сте създали вашите броячи, редактирайте съответните Шаблони за начисление и ги изберете чрез полето "Брояч на капацитета":

Забележка: Може да използвате същия брояч на капацитета за много шаблони за начисление, които трябва да използват наличността. Например, ако правите начисления за паркиране на нива: паркиране на ден - 10 EUR; паркиране 3 дни - 25 EUR; паркиране 1 седмица - 60 EUR; - имате нужда от един брояч за вашите паркоместа, прикачен към 3 шаблона за начисление.

Как работят

Като имате броячи, закачени към шаблоните за начисление, Clock PMS+ ще проследи наличността на тези артикули/услуги и ограничи техните продажби в BookDirect (ОРС), както и в портала MyBooking (Персонален портал на госта), винаги когато няма наличност. С това си гарантирате, че няма да има свръхпродажби за конкретен артикул или услуга.

Освен това може да използвате справката "Наличности на допълнителни услуги", за да проследявате наличността на тези артикули/услуги, в случай че трябва ръчно да направите начисление по фолио.

Съвет: Може също така да използвате броячите на капацитета, за да проследите наличността на артикулите, които давате безплатно, например, бебешко креватче. Просто създайте шаблон за начисление с цена 0 за бебешкото креватче и прикачете брояча. Когато гостите поискат бебешко креватче, просто направете начисление със стойност 0 в тяхното фолио, за да регулирате и проследявате тяхната наличност.

Дневна наличност

Може да зададете и контролирате дневната наличност на броячите на капацитета, като използвате функционалност "Броячи на капацитета - дни". Функцията ви позволява да разгледате и редактирате дневните капацитети на Броячите, които сте създали. Може да достъпите екрана от менюто за навигация Свободни стаи->Броячи на капацитета - дни, или ако вече сте отворили екран "Броячи на капацитета", превключете на страница "Дни", в долната част на екрана.

  • В календара маркирайте периода, за който желаeте да разгледате или да коригирате капацитета на броячите; 
  • Изберете поне един брояч, чийто капацитет да се зареди за този период;

Екранът ще ви покаже данни за капацитета на избраните броячи, може да направите корекция за произволни дати от периода, както и да разгледате дали в периода има зададени някакви изключения.

  • За да зададете изключение, просто кликнете в клетката на съответната дата и изберете бутона за редакция в горния десен ъгъл;
  • Въведете новия капацитет и запишете.

По същия начин може да зададете изключения за няколко съседни дати, като преди това ги селектирате с провлачване на мишката.

Екранът има два режима на визуализация, които се сменят от малкия бутон горния десен ъгъл. В детайлния изглед се показват всички броячи и всички данни за избрания период (капацитет, продадено, налично). По аналогия на компактния изглед и тук можете да задавате изключения за произволни дати.

Масова редакция

Освен корекция на капацитета за конкретни дати, сме предвиди инструмент, чрез който лесно можете да зададете или премахнете изключенията за множество периоди и броячи едновременно. 

  • От менюто за навигация изберете  Свободни стаи->Броячи на капацитета - масова редакция, или ако вече сте отворили екран "Броячи на капацитета", превключете на страница "Масова редакция", в долната част на екрана ;
  • Изберете броячите, за които искате да зададете еднакви изключения;
  • Маркирайте периодите, за които да се приложи корекцията;
  • Въведете новата стойност за капацитета и запишете.

Броячи на капацитета и тарифи

Също така може да използвате Броячи на капацитета, за да ограничите броя на продажбите на конкретна тарифа/пакет. Може също така да прикрепите брояч към елемент, добавен в Тарифни Пакети, и системата ще проследи броя на продажбите и ще ги спре при достигане на пълния капацитет.

Забележка: Различни броячи могат също така да се използват за индивидуални пакетни елементи, например един брояч за закуска и различен за СПА. Наличността на подобен пакет ще бъде по-малката такава от двата елемента. С други думи, ако имате 20 налични закуски и 10 СПА процедури, цялата наличност на пакета ще бъде 10. 

Освен това, ако просто желаете да контролирате продажбите на конкретна тарифа за целите на управлението на приходите, може да добавите допълнителен елемент към пакета на нулева цена, чиято наличност да проследявате.

Когато бъде приложено, тарифите, които включват този пакетен елемент ще бъдат автоматично спрени от продажба  онлайн (BookDirect, Канален мениджър, Ъпсел модул) веднъж щом капацитетът на поне един от елементите е достигнат.

За запитвания на ръчни резервации, ще трябва да видите колко са налични посредством малката зелена икона в екрана "Тарифи и заетост".


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница