Потребителски права за операции с резервации

Променена на: Tue, 11 апр, 2023 в 10:25 AM

Print

Oперации с Резервации и необходимите комбинации от потребителски права

Операции

Допълнителни опции

Потребителски права

Създаване/Копиране на резервация • Резервация: Създаване или редактиране
 • Начисления: Създаване (ако за резервацията има избрана тарифа/цена

При избрана опция за трансфер към Компания:

 • Трансфер към фолио на Компания/Агент
 • Трансфер към основното фолио на Компания/Агент
 • Начисления: Прехвърляне


Резервация за изминал(стар) период


 • Резервация: Добавяне или изтриване на минали нощувки

Редакция на резервация • Резервация: Създаване или Редакция

Промяна на тарифата


 • Начисления: Редактиране и Анулиране
 • Начисления: Редактирай текст за отпечатване

Задаване/Махане на ръчна цена


 • Начисления: Редактиране и Анулиране
 • Резервация:Задаване на ръчна цена

Промяна на брой гости и възрасти


Ако тарифата е базирана на заетостта

 • Начисления: Редактиране и Анулиране

Задаване на Трансферно фолио при напускане


 • Резервация: Изпращане с неплатено фолио

Удължаване на престой

 • Начисления: Създаване

Скъсяване на престой • Резервация: Създаване или редактиране

При отворено фолио


 • Начисления: Редактиране и Анулиране

При затворено фолио 


 • Начисления: Създаване

Анулиране на резервация • Резервация: Създаване или Редакция

Активиране на анулационната политика

Ако резервацията има гаранционна политика, която е обвързана с политика за анулиране, за да се изпълнят всички действия, заложени в анулационната политика е възможно да се изискват допълнителни права от потребителя.

Забележка: Ако част от нужните права липсват, ще се изпълнят само възможните действия. Въпреки това резервацията ще бъде анулирана.
 • Начисления: Редактиране и Анулиране - ако е настроено, при анулация на резервацията да се анулират съществуващите начисления в нейните фолиа;
 • Начисления: Създаване - ако е заложено да се начисли неустойка при анулация;
 • Фолио: Закриване - ако е конфигурирано фолиото да бъде автоматично затворено;
 • Фолио: Закриване на неплатено фолио - ако при затварянето на фолиото сумата на плащания не е равна на сумата на начисленията;

Разпределение на стая


Включително всички операции със стаи - преместване, заключване/отключване смяна на стаята


 • Резервация: Създаване или Редакция

Споделяне на стая от няколко резервации


 • Споделяне на стая

Добавяне на регистрационни карти за гоститеНе изискват права за промени по резервацията.

Изпращане на резервация • Резервация: Създаване или Редакция

Преди настъпване на датата на заминаване


 • Резервация: Ранно изпращане

При избран Раздели по Компания/Агент и трансферно фолио


 • Начисления: Прехвърляне

Резервация с неплатено фолио

 • Резервация: Изпращане с неплатено фолио

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница