Кухни

Променена на: Mon, 6 мар, 2023 в 9:15 AM

Print

Кухнята в Clock POS се отнася до мястото, където ще се изпращат поръчките и където се приготвят определени ястия. Освен това принтерите в Clock POS са пряко свързани с кухните. Така че, когато бъде направена поръчка, всички елементи от менюто в тази поръчка ще бъдат изпратени до съответните кухни и отпечатани на кухненските принтери (ако има такива). 

Настройка

За да създадете Кухня в Clock POS, трябва да отидете в Управление -> Кухни.

  • Кликнете върху бутона "Нов/а", за да се отвори нов екран, в който можете да въведете името на кухнята, например Бар. Освен това, ако имате някакви принтери, свързани към Clock POS, те ще бъдат показани като отметки до етикета "Принтери". Изберете принтерите, които кореспондират с тази кухня.
  • Натискането на бутона "Създай" ще създаде вашата Кухня и ще ви върне към предишния екран. Сега можете да видите всички свои Кухни и свързаните към тях Принтери (ако има такива).

Употреба

  • Артикулите следва да имат избрана кухня. По този начин, когато се изпрати поръчка, принтерът на съответната кухня ще отпечата поръчката за артикулите, които се приготвят там.
  • Всяка кухня (станция) може да има кухненски монитор само за своята станция и да вижда поръчки/артикули, които се отнасят за нея.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница