Актуализация Clock PMS+ (11 Октомври 2023)

Променена на: Thu, 14 дек, 2023 в 11:03 AM

Print

Нови функционалности

BookDirect

Добавихме две нови опции:

Продажба на допълнителни услуги на конкретни дати

До сега имахте възможност да предлагате допълнителните услуги по два начина - еднократно ползвани услуги (в деня на настаняване) или такива, които се начисляваха за целия период на резервацията. Вече имате възможност да предложите на клиентите си много по гъвкав начин за избор на допълнителни услуги. С новата функционалност, гостите могат да изберат на кои точно дати желаят да използват определена допълнителна услуга. Например гостът може да избере точната дата на която желае да ползва допълнителен СПА пакет или няколко дати, на които желае да наеме велосипед.

Новата функционалност за избора на дати отчита броячите на капацитета. Чрез тях може да управлявате продажбата на допълнителни услуги, които имат ограничен капацитет. При предлагането на възможните дати за всяка една услуга, се отчита свързаният с нея брояч на капацитета. По този начин клиентът може да закупи услугата само за дата, в която има останала наличност. 

Пример: Ако разполагате с 5 велосипеда под наем, които вече са резервирани за определена дата, то тази дата ще бъде спряна от продажба, но гостът ще може да резервира велосипед за предна или следваща дата.

За да позволите дадена услуга да бъде предлагана за избрани от клиента дати:

 • Отворете новия екран за настройка на шаблоните за начисления Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци-> Начисление-шаблон;
 • Изберете страница "Допълнителни услуги за ОРС";
 • За услугите, за които желаете да позволите избора на дати от страна на клиента, изберете настройката “Позволи избор на дата";
 • Запишете промените.

Забележка: За услугите с избрано "Позволи избор на дата", досегашната настройка "На ден" няма отношение, т.е. няма значение дали е избрана.

Възрастни и деца на първа стъпка

Добавихме нова настройка, чрез която може да покажете полетата за възрастни и деца още на първа стъпка. Целта на това е да се намалят типовете стаи и тарифи на следващите стъпки. Ако хотелът ви има много типове стаи и продукти, които затрудняват гостите в техния избор, може да ползвате новата настройка. По този начин, гостът ще види само стаите и тарифите, чиито ограничения отговарят на въведения брой гости. Недостатъкът на този подход е, че от една страна, гостът няма да се запознае с всички ваши продукти и от друга се затруднява разбирането на госта при резервиране на повече от една стая. Изберете опцията, която е най-подходяща за Вашият продуктов микс.

За да включите новата настройка:

 • Отворете настройките на BookDirect ( Уеб->BookDirect - Настройки).
 • В група “Общи” изберете "Питай за гости на първия екран" и Запишете.

Ето как ще се промени поведението на BookDirect при новата настройка:

 • На първа стъпка ще се изисква задължително въвеждане на брой  Възрастни и Деца;
 • В текста показващ избраните дати (втора и трета стъпка) ще се виждат и избраните възрастни и деца.
 • Типовете стаи ще бъдат филтрирани до тези, които отговарят на въведените на първа стъпка гости.
 • Тарифите също ще бъдат филтрирани.
 • Полетата на възрастни и деца срещу всяка тарифа ще бъдат забранени за редакция.
 • Полетата за годините на децата ще останат активни за избор. При попълване на възрастите, цената ще бъде преизчислена, както досега.
 • За да промени броя на възрастни и деца, клиентът трябва да се върне на първа стъпка. Това може да стане чрез стъпките в най-горната част на екрана или ако  се кликне върху текста с избраните дати и възрастни и деца под него.

Полето за деца може да бъде скрито със съществуващата настройка “Скрий полето за деца”.

Канални мениджъри

Ширина на канала в проценти

Функционалността се отнася за следните канални мениджъри: RoomCloud, D-EDGE (Availpro) и каналите които използват OTA интерфейса. Ширината на канала има за цел да контролира възможностите за овърбук, тогава когато продавате едновременно през много агенти. Недостатък на сегашната функционалност за ширина на канала е, че ако зададете малко число, може да навредите на продажбите, а ако числото е голямо, рискувате овърбук. Чрез новата функционалност, вместо фиксиран брой стаи за ширина на канала, може да укажете процент от свободните стаи на типа. Процентът се изчислява за всеки ден и тип стая, като процент от свободните стаи. 

Пример: Ако за дадена дата имате 30 свободни двойни стаи и сте задали ширина на канала за двойните стаи 50%, към каналите ще бъдат изпратени 15 свободни стаи. При намаляване на двойните свободните стаи, ширината ще се стеснява , т.е. ако останат 4 свободни стаи, ширината ще намали бройката на изпратените свободни стаи до 2.

Обърнете внимание, че при изчисляване на свободните стаи, резултатът се закръгля към по-голямото число, т.е. ако имате 2 свободни стаи и ширина на канала 10%, това математически е равно на 0.2 стаи, което се закръгля нагоре до 1 стая.

Новата настройка се намира във всеки от екраните за настройка на каналните мениджъри и се нарича "Максимален брой стаи %". Изберете "Да" ако желаете ширината на канала да се изчислява по новия начин. Самите проценти за всеки от типовете стаи се въвеждат на същото място, където и старите данни за ширина на канала (полетата Максимален брой стаи).

RoomCloud - Hotel level occupancy affect

Добавихме нова настройка, касаеща броя на подаваните свободни стаи за всеки продукт. Досега броят на подаваните свободни стаи се определяше от свободните стаи за типа стая и ширината на канала. Ако включите новата настройка, броят на подаваните свободни стаи ще зависи от три фактора: свободните стаи за типа стая, свободните стаи на хотела и ширината на канала. Тоест, чрез новата настройка, може да се вземе предвид и общия брой на свободни помещения и да се определи по-малкото от двете числа. 

Пример:

 • За дадена дата, имате овърбук за двойните стаи, като имате свободни -5 стаи (5 стаи овърбук)
 • За същата дата, имате свободни 7 тройни стаи.
 • При старото поведени, продажбата на двойните стаи ще бъде спряна, но ще се подадат за продажба 7 тройни стаи, което няма да реши проблема с овърбука на двойните.
 • Ако включите новата настройка, поведението ще бъде следното:  Двойните стаи отново ще бъдат спрени, но като свободни за тройните ще бъдат подадени само 2, защото на хотелско ниво имате само 2 помещения. По този начин, евентуално може да решите проблема с овърбука, като компенсирате с тройни стаи.
 • Ширината на канала играе роля по същият начин както и преди, но този път върху новото количество на свободни стаи. Тоест ширината на канала за тройните стаи, ще бъде изчислена върху 2 свободни стаи, а не върху 7.

За да включите новото поведение, отворете настройките на RoomCloud и изберете ”Да” за настройка "Hotel level occupancy affect". Запишете.

Туристически данък - стъпаловидни цени

Добавихме нови възможности към калкулацията на Туристически данък, за да решим още повече казуси.

Пример: В Хановер и Хамбург размера на таксата се определя на база цената на легло или на стая по стълбица:

 •  ако цената на легло е до 10 EUR, няма такса;
 •  ако е между 10 и 25 EUR , цената е 0.50 на човек;
 •  ако е между 25 и 50 EUR цената е 1.0 на човек и т.н.

Ако и във вашия регион сумата на Туристически данък се определя на стъпаловиден принцип, разгледайте тази нова опция.

Ето повече детайли :

 • Досега към всеки един от сезоните можеше да заложите цена за Възрастен и цена за Дете. Тези две полета продължават да работят по същия начин.
 • Към сезона добавихме и "Ценови стъпала". Чрез тях, може да добавите множество нива. Всяко ниво има полета за "Цена от" и "Цена До". Според тези полета се определя кои цени ще се активират.
 • Към всяко ниво има и полета за “Цена на възрастен” и “Цена на дете”. Нивото, което се активира ще определи цените за възрастен и деца (нивата се прилагат дори и при липса на въведени цени).
 • Ако цената не попадне в нито едно от дефинираните нива, ще се вземат цените за възрастен и дете, които са зададени в самият сезон.
 • При дефинирането на нивата, укажете коя точно цена да се отчита -  цената за стаята или цената за гост. Цената за гост се определя като цената за стаята се раздели на броят на гостите в нея (възрастни + деца).

Подобрения

 • Документи - задължителни атрибути. Добавихме нова настройка, чрез която да може да укажете атрибутите за получателя, които са задължителни за попълване при приключване на фолиата. Настройките се конфигурират за всеки тип документ, като може да укажете кои полета за Компания или за Гост, са задължителни. За да настроите задължителните полета използвайте новия екран за настройките, може да го достъпите от менюто за навигация Настройки->Всички настройки (new)->Документи->Типове документи.
 • Нова резервация винаги от екран “Тарифи и заетост”. Направихме малка промяна, при която линка за нова резервация отваря екран “Тарифи и заетост”, вместо празен екран за нова резервация. Ако това е предпочитаният от Вас модел за работа, вече може да го наложите за всички служители в хотела. За целта използвайте новата настройка ”Нова Резервация - отвори по подразбиране екран Тарифи и заетост”. Може да я намерите в Настройки->Всички настройки (new)->Хотел->Потребителски интерфейс. След като я запишете, не забравяйте да презаредите екрана.
 • Платежен автопилот - стойността на база на брой нощувки, досега се определяше на база средна цена на нощувката. Вече може да се определи и на база реалните цени на избраните Х нощувки. Това зависи от нова настройка "Средна дневна цена". Подобен модел и настройка е сходен с този за определяне на размера на депозита за гарантиране.
 • Справка “Артикули” - вече филтрира резултатите по ревеню дата на начислението. Преди това справката работеше спрямо датата на затваряне на фолиото, съдържащо начисленията.
 • Фолиа (нова версия) - за ваше улеснение в новите екрани на фолиата добавихме етикет “ОТА” и валидност на кредитните карти, които се използват за плащане/преоторизация.
 • Промяна на потребителя на абонамента вече е достъпно и през новия екран за настройки на потребителите.
 • RoomCloud - добавихме опция за мапинг на допълнителните услуги по 'supplement ID'. В случай че няма съвпадение между полученото от партньора ID и някое от попълнените в мапинга, се търси по текст както досега.
 • Екранът за допълнителните услуги в резервацията е променен с нов изглед.

Отстранени конфликти

 • Превюто на прехвърлените POS сметки през PMS фолиото вече не изисква потребителят да има достъп до POS акаунта, от който е направен трансфера;
 • POS: справка “Продажби по часове” вече включва и начисления, породени в резултат на Разделяне или използване на функция “Премахни/извади данъците от цените”.
 • Мероприятия - Banquet Event Order - в секция “Други” вече не се включват авансовите начисления.
 • Adyen - част от терминалните трансакции оставаха със статус “Pending” и съобщение “Initialised: IDLE”.
 • SixPayments - коригиран е проблем, който не позволяваше рефънд на плащания, направени през iDeal.
 • Фолиа (нова версия) - ако полето за CSV код на кредитната карта е скрито, не можеше да се направи трансакция (плащане).
 • RoomCloud - допълнителни услуги с много дълго описание генерираха грешки при импорт на резервациите;

Интеграции

 • [API] - точките POST request to block_rooms сега са по-гъвкави и позволяват използването на няколко елемента "дата".
 • [API] - вече можете да архивирате компании чрез API. За повече подробности, моля проверете документацията на API. 
 • [API] - точка booking_find_in_hotel вече поддържа резервации без определен тип стая или стая.
 • Добавено е ново потребителско право “AppConnect: Активирай/ Деактивирай интеграции”. Потребителите, за които правото е включено могат да активират/деактивират интеграциите, които разрешават на трети страни достъп до вашите данни. Това ще рефлектира и на месечната такса на вашия абонамент. 
 • Информацията за резервациите вече съдържа RateName (име на тарифата), а не RatePlanName (име на плана на тарифата), както досега, тъй като IDeaS счита RateName за по-полезно.
 • Механизмът за събиране на данни от Gastronovi  е оптимизиран и сега данните за по-дълги периоди могат да се събират без проблем. Това би било много полезно в случай на нови активирания, когато искате да имате исторически данни или когато активирате връзката отново.

Локализации

 • ЕСТИ - коригиран е проблем, който в определени ситуации генерираше грешки при изпълнение на експорта.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница