Контрол на достъпа - общи настройки

Променена на: Thu, 25 апр, 2024 в 8:38 AM

Print

По-долу са посочени общи настройки, които са приложими независимо от това коя система за контрол на достъпа използвате. Някои изключения са споменати в текста/

За да получите достъп до общите настройки, отидете в менюто Настройки-> Всички настройки-> Карти за достъп - настройки.

Важно: След като завършите тези настройки, се уверете, че следвате ръководствата за конфигуриране на конкретния доставчик на системата за контрол на достъпа. Моля, обърнете внимание, че в списъка по-долу са показани интеграции, изградени от Clock Software. Множество други доставчици на системи за контрол на достъпа са изградили връзка с Clock PMS+ и ръководствата за конфигуриране се предоставят от тях.

Валидност на ключ-картите

В раздел "Карти за достъп - настройки" можете също така да добавите "От" и "До" часове по подразбиране за валидността на ключ-картите, съответно за дните на пристигане и заминаване(1) . Когато кодирате карта, по подразбиране картата ще бъде активна от и до тези часове на датите на пристигане и заминаване. Можете да промените тези часове за конкретна резервация, докато кодирате нейните карти.

Освен това може да контролирате дали ключ-картите могат да бъдат кодирани само за настанени резервации или също така за очаквани такива. (2)

Ако имате "общи врати", до които гостът трябва да има достъп, може да въведете техните кодове в раздел "Кодове за общи врати" (3), така че да можете лесно да ги избирате в настройките на стаята (вижте по-долу).

Кодове за врати

За да може интерфейсът да кодира картите за правилните врати, трябва да зададете съответствието за всяка от тях.

Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Стаи->редактирайте всяка стая. Въведете кода, който сте задали в системата за достъп за тази стая в полето "Код на врата" (4).

Общи врати/специални зони

Интерфейсът също така поддържа контрол на достъпа до общите врати или специалните зони като вратата на главния вход, входа на паркинга, СПА и т.н.

Първо ви е нужно да ги зададете в системата за достъп и след това да въведете техните кодове в полето "Кодове за общи врати"(5). Ако сте завършили помощния списък за общите врати (3), ще можете да изберете кодовете тук, вместо да ги въвеждате.

Пример: Ако в системата за достъп сте задали 1 за Главния вход, 2 за входа на паркинга и 3 за СПА входа и давате постоянно достъп до главния вход, трябва да въведете "1, 2" в полето. По този начин гостите, отсядащи в стаята ще имат достъп до следните врати - стая, главен вход, паркинг най-малкото. Ако гостът би желал да използва СПА, можете през резервацията да добавите и достъп до СПА зоната.

Забележка за потребители на Messerschmitt: Кодове на общи врати/специалните зони могат да бъдат само цифрови.

Мобилни ключове

Ако използвате система за контрол на достъпа, която поддържа мобилни ключове, моля, изберете какви опции за изпращане на мобилния ключ ще използвате.

Може да изберете измежду:

  • по телефон
  • по електронна поща
  • по телефон и електронна поща

Важно:

  • Потребители на Salto тряба да изберат само 'По мобилен телефон'
  • Потребители на Saflok 6000 / Ambiance трябва да изберат само 'По мобилен телефон'
  • Потребители на Onity могат да изберат всяска от опциите

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница