Шаблони за начисления - Отстъпка и Надценка

Променена на: Tue, 24 окт, 2023 в 7:49 AM

Print

Системните шаблони Отстъпка и Надценка се използват при прилагане на едноименните функции във фолиата. Използването на функция Надценка не е възможно, ако нямате подготвен системен шаблон. Отстъпката може да се приложи без предварително конфигуриран шаблон, но наличието на такъв ще автоматизира самия процес и ще намали вероятността от допускане на грешки.

Отстъпка - шаблон

За да конфигурирате шаблона за отстъпка, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки-> Начисления & Данъци->Отстъпка - шаблон.

Може да персонализирате шаблона за отстъпка, като заложите следните настройки:

 • Текст - текста по подразбиране, който ще се използва за начислението, чрез което ще се отрази отстъпката във фолиото. При прилагане на функция "Отстъпка", конфигурираният текст може да бъде променен, според конкретните нужди.
 • Категория приходи - може да избирате от всяка категория приходи, създадена за група приходи "Отстъпка". Тази настройка ще рефлектира на начина, по който ще се обобщи информацията за направените отстъпки, в справките за приходи.

Надценка

Може да зададете надценка, която да се прилага за всички фолиа в Clock PMS+.  Надценката се дефинира като процент и се изчислява автоматично на базата на стойността на фолиото. С промяната на стойността на фолиото – надценката също се преизчислява.

Базата за калкулацията на надценката е стойността на направените начисления. В зависимост на избрания данъчен режим и съответната база на надценката (стойността на начисленията) в нея може да се включва или да не включва данък.

За да конфигурирате шаблона за надценка, от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки-> Начисления & Данъци->Надценка.

 • Процент надценка(1) - въведете размер на надценката;
 • Надценка, изчислена върху(2):
  • Начислената стойност - базирана върху сумата на направените начисления;
  • Нетна стойност - базирана върху нетната стойност на начисленията;
  • Бруто стойност -  базирана върху бруто стойността на начисленията;
 • Текст(3) - начина, по който искате да се покаже във фолиото.
 • Данък % (4) - данъчният процент, с който да се обложи надценката;
 • Данъчен код(5) (остави непопълнено)
 • Текст при отпечатване(6). Опционално. В това поле може да въведете текст, който желаете системата да използва в документа, при отпечатване на услуга с надценка. Ако оставите полето празно, услугата ще се появи във фактурата по начина, по който сте я въвели в полето "Текст".
 • Скрий на екрана за начисление(7) - изберете тази опция само, ако не желаете тази услуга да бъде видима на екрана за ръчни начисления на допълнителни услуги. По този начин може да предотвратите служителите да изберат съответната услуга по погрешка.

Забележка:

 • Независимо от настройките по подразбиране за надценка на фолиата, имате опция да промените или премахнете надценката на конкретно фолио. За целта използвайте бутон "Редактиране" в ред "Други" от основния изглед на фолиото и променете стойността в поле “Процент надценка”.
 • Ако в настройките на шаблона оставите поле "Процент надценка" без стойност, надценката няма да се начислява автоматично за всички фолиа. В този случай сами определяте за кои фолиа и какъв размер надценка да се приложи.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница