Тарифи - други настройки

Променена на: Tue, 3 окт, 2023 в 12:22 PM

Print

Други настройки

Настройките от тази група касаят начисленията за стая, породени от тарифите и контрол при задаване на цените в тарифите. За да ги достъпите от менюто за навигация изберете Настройки->Всички настройки->Тарифи>Тарифи-други. Тук може да зададете:

  • Използвай пълното име на тарифата като описание на начислението(1) - определя как ще се формира текста за описание на начислението за стая, породено от тарифата:
    • Ако е избрано - името на начисленията за стая, генерирани от тарифата, ще бъдат комбинация от името на тарифата, типа стаята от тарифата и името на тарифния план;
    • Ако не е избрано -  за описание на начислението ще се използва името на шаблона за начисление, зададен в тарифата.

Забележка: Стойността от полето "Текст при отпечатване" на шаблона за начисление в тарифата, винаги ще се използва за печатната версия на фолиата.

  • Закръгляване на производната процентна тарифа(2) - задайте как да се закръгли резултата от процентните производни тарифи ;

Пример с опцията, зададена на 0.1:

Производната тарифа се базира на цена от 155EUR с 13% отстъпка, което прави 134.85EUR (155 - 13%).

Поради избраната опция, резултатът ще бъде 134.9EUR.

  • Минимално/Максимално позволена цена(3) - може да зададете стойности в границите, на които да варират цените на стандартните тарифи. Може да използвате тези настройки за да намалите вероятността от технически грешки при конфигуриране на цените в тарифите.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница