Секция "Дни" - функционални възможности

Променена на: Wed, 6 дек, 2023 в 1:30 PM

Print

Освен цени по сезони, с Clock PMS+ може да приложите цени за отделни дни, например ако желаете да зададете конкретна цена за определени дни в рамките на сезон или изобщо не използвате цялостни сезонни цени.

Секция "Дни"

В тази секция, за заредените тарифи, може да редактирате цените и тарифните параметри за всеки ден поотделно. Стойностите, заложени за конкретен ден са с приоритет пред тези в тарифата и сезона. Изключения правят ограничения "Спри от продажба", "Спряна за пристигания" и "Спряна за заминавания", които не могат да бъдат отменени от ограничения на ниво ден.

Ето с какви възможности разполагате:

 • Може да видите заетостта по типовете помещения или общо за целия хотел, за всеки един ден от избрания период;
 • Може да видите калкулираните крайни цени за производните тарифи;
 • Може да промените цената или рестрикциите (стоп, минимален престой и т.н.) за всяка една дата;
 • Може бързо да копирате цената или дадена рестрикция от една дата на следващата;
 • Може бързо да копирате цената или дадена рестрикция от дадена дата до края на заредения период;
 • Може бързо да копирате цената или дадена рестрикция от дадена дата в избрани от вас дати и/или периоди;

По подразбиране екранът се отваря за 14 дни, считано от текущата дата. За да заредите определен период, изберете месеца от горния ляв ъгъл. Ако желаете друг период, може да го изберете от календара, който се отваря с бутон '...'. Максималният период е 31 дни. Ако сте нанесли промени, които не са записани, при смяна на периода ще получите предупреждение, че ако продължите, ще изгубите промените.

Промяна на цени

По подразбиране, екранът се зарежда в режим за редактиране на цените. Кликнете в клетката на съответната дата, за да редактирате цената за този ден. Чрез клавиш “Tab” може бързо да се предвижите в клетката на следващата дата. Освен, че може да попълните стойността, разполагате с бързи бутони за:

 • Копиране на текущата стойност за тази дата в следващата дата;
 • Копиране на текущата стойност във всички дати след нея, заредени в таблицата;
 • Копиране на текущата стойност за тази дата в избрани от вас дати и периоди. За целта имате календар, в които да изберете съответните дати за актуализация.

Цените от тарифата се визуализират в клетките в тъмно сив цвят, а ръчните корекции в синьо. Ще различите цените на производните тарифи от знака "=" пред самата цена.

Коригираните дни, чиито промени все още не са записани, се маркират с жълт фон. В режима на редакция на цената, виждате и минималния престой (в горния ляв ъгъл), ако има зададен за датата. Ако денят е спрян, клетката има червен щрих и/или надпис “STOP”.

Подробности как да приложите цени по дни вижте в Как да заложим Дневни цени.

Промяна на ограничения

За да смените режима на редакция и да коригирате някое от ограниченията, използвайте бутона с икона "молив" в горния десен ъгъл. Изберете какъв параметър ще редактирате. Редакцията е сходна с тази на цената, като отново може да използвате функциите за копиране.

Ако за дата има зададени рестрикции, които не се визуализират в конкретния режим на работа, в клетката се появява индикация “...”. Може да използвате опцията “Покажи всички”, която се активира от същото място, за да покажете всички ограничения, заложени по дни.

За да запишете промените, изберете бутона с икона "дискета", в горния десен ъгъл. До него се намира бутон "Отмени/Опресни", чрез който може да върнете всички промени, до състоянието на последния запис. Ако след последния запис няма правени промени, бутонът само опреснява екрана.

Допълнителни опции

Докато коригирате цени и ограничения, може да добавяте нови тарифи (от секция Тарифи) или да зареждате съществуващи (от бутона за търсене), без да загубите незаписаните промени по дните. В допълнение от бутона с икона "око", в горния десен ъгъл, имате следните опции:

 • Може да изберете дали да се зареди информация за заетостта на всеки тип стая или заетостта на хотела. Данните за заетостта се оцветяват в зависимост от процентната заетост - от бледо към тъмно зелено ;
 • Да скриете/покажете резултатната цена за всяка дата. Имайте предвид, че цените не се актуализират при редакция на свързаните базови тарифи. Резултатната цена се опреснява чак след като запишете промените;
 • Да изберете голям шрифт на таблицата, за по-добра четимост на данните; 

Избраните от вас опции се записват и се прилагат и при следващо отваряне на екрана.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница