Общи преводи

Променена на: Tue, 21 май, 2024 в 11:58 AM

Print

Добавяне на съдържание за всеки език

Всеки ред в раздела за съдържание се отнася за различна функционалност или елемент в системата. Няма нужда да попълвате всички редове. Много от тях ще са свързани с функционалности на системата, които няма да използвате или просто нямате нужда да добавяте или променяте съдържанието. 

Трябва просто да попълните тези, които ще бъдат реално в употреба.

Разбира се, кои ще се използват е строго индивидуално за хотела, но от нашия опит можем да ви препоръчаме да попълните следните раздели за всички езици, които ползвате:

  • Потвърждение на резервация - Политика на хотела - въведете общите условия и хотелската политика, които се прилагат за всички гости, независимо от резервираната тарифа. Това са времената за настаняване/напускане, политиките относно тютюнопушенето, домашните любимци и много други. Те ще бъдат видими на последната стъпка от резервационния процес в BookDirect (ОРС)  и вграденото съобщение за потвърждение на резервация.
  • Гаранционна политика - описание/превод - въведете "Име, видимо за гостите" (вижте повече информация по-долу) на Гаранционната политика и нейното описание  - какво трябва гостът да направи, за да гарантира своята резервация. Освен това, в този раздел трябва да опишете приложимата Политика по анулиране също така.
  • Тип стая - описание/превод - въведете "Име, видимо за гостите" за всеки тип стая и тяхното описание - размер, удобства и т.н.
  • Тарифа - описание/превод - въведете "Име, видимо за гостите" за тарифите, публикувани във вашия BookDirect и описание - това е цената, включваща и данъка; има ли приложим туристически данък и какъв е размерът му; ако е пакетна тарифа - какво се включва и т.н.
  • Шаблон за начисление - описание/превод - това не е задължително и следва да бъде попълнено, ако предлагате допълнителни услуги  във вашия BookDirect (WRS) или MyBooking Portal (Личния портал).  Въведете "Име, видимо за гостите" за услугите, които предлагате, както и описание.

Важно: Не забравяйте да добавите имена, видими за гостите и описания за всеки език, който ще използвате, за да предоставите цялостна персонализация за гостите на предпочитания от тях език.

Забележка: Много от другите раздели се свързват с вградените шаблони или определени функционалности в системата, за които може да добавите или измените съдържание. Може да ги разгледате и добавите съдържание. Ако не сте сигурни, за какво се отнася определен раздел или не намирате съдържанието, което сте добавили, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка. 

Имена, видими за гостите

В много от разделите и определено в болшинството от посочените по-горе, освен полето за описание, може да добавите "Име, видимо за госта" към елемента. Тази функционалност ви позволява да създадете вашите елементи (типове стаи, тарифи и т.н.) с кратки имена или кодове  вътре в системата, но да имате пълно професионално име, което да се вижда от госта.

По-долу е показан пример, където нашият тип стая в системата е наречен "ДВОЙНА" , но ние сме приложили "Име, видимо от госта" - "Двойна стая", което и ще види гостът.

Локализация на етикетите

Всички етикети се локализират на основните системни езици на Clock PMS+. Това са езиците, на които оперира целият потребителски интерфейс (може да ги проверите от меню Настройки->Всички настройки->Потребители->редактирай потребител-> поле Език).

Ако един или повече от езиците, които сте добавили, не е сред системните езици, поддържани в Clock PMS+, имате опцията да преведете етикетите от всички екрани, които се виждат от гостите.

Етикетите, които имаме предвид, са етикетите на различните полета и други текстове в BookDirect (ОРС) и портала MyBooking (Личния портал).

Може да промените етикетите и текстовете от разделите:

  • Други етикети/преводи - за текстовете в ОРС
  • Персонален портал на госта/Разширени преводи - за текстове на портала MyBooking

Съвет: Въпреки че тази функционалност е насочена към езици, за които няма преводи по подразбиране, може също така да промените етикетите по подразбиране за поддържаните езици. Например за английски език, може да промените етикета на полето, което се използва за въвеждане на броя възрастни от "Възрастни" на "Гости" или да промените част от формулировката на етикета.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница