Потребители

Променена на: Fri, 19 ян, 2024 в 8:02 AM

Print

Тази настройка изисква предоставено право "Потребители - създаване и редакция" и активиран MFA!

Потребителите в Clock PMS+ се използват за:

 • Ограничаване на достъпа до различни функции, данни и акаунти.
 • Проследяване на промени, действия и контролни събития по всеки отделен потребител.
 • Справки за приключване на касата и деня.

Притежател на абонамента

Притежателят на абонамента e потребителят (потребителският имейл) на първичния абонамент в Clock. Той има пълен административен достъп до систематаПри нужда имейлът на притежателя на абонамента може да бъде променен през системата. За тази цел:

 • Логнете се с имейла на притежателя на абонамента;
 • Отидете на Настройки ->Потребители;
 • Редактирайте притежателя на абонамента;
 • Изберете бутон "Промени";
 • Попълнете новия имейл на притежателя на абонамента и запишете.

Забележка:

 • След потвърждаването на промяната на собственика на абонамента, ще се генерира случайна парола. Моля, копирайте я, разлогнете се, логнете се с новия собственик на абонамента и копираната случайна парола. Вече можете да промените паролата, като редактирате новия собственик на абонамента.
 • След успешната промяна на собственика на абонамента, моля, свържете се с нас на clockpms@clock-hs.com, като използвате имейл адреса на новия собственик на абонамента и ни известете за промяната. На новия имейл адрес на притежателя на абонамента ще пратим съобщение за активация на сервизния портал.

Добавяне на потребители

За да създадете нов потребител от менюто за навигация изберете Настройки-> Потребители. В екрана ще се заредят наличните потребители в абонамента. Ще разпознаете потребителя на абонамента, който е маркиран с две ключ иконки в списъка с потребители. Редовните потребители, които имат предоставено правото "Потребител: създаване и редактиране", също са администратори и са маркирани с една ключ иконка.

За да добавите нов потребител, изберете бутон "+" и попълнете съответните полета:

 • Потребител(1): Потребителското име трябва да бъде уникално. Препоръчително е да използвате по-силни (по-дълги и необичайни) потребителски имена за по-голяма защита. Не може да бъде променено след създаването на потребителя.
 • Парола и Потвърди парола (2): Препоръчително е да използвате по-силни (по-дълги и необичайни) пароли за по-голяма защита.
 • Промени парола при следващо вписване в системата(3): Ако активирате опцията, при следващо логване в системата, потребителят ще бъде подканен да смени паролата си с нова по свой избор.

Забележка: Моля, имайте предвид, че ако след активиране на настройка "Промени парола при следващо вписване в системата", през редакция на потребителя бъде зададена нова парола, настройката ще бъде отменена.

 • Пълно име (4): Пълно лично име. Незадължително.
 • Потребителска група (5): Ако е избрана, тя ще даде на потребителя всички права, които се отнасят до групата (повече подробности може да намерите в Потребителски групи.
 • Политика за Пароли (6): Изберете политиката, която да се приложи за паролата на конкретния потребител. Задължително поле. Повече информация за политиките и как да ги конфигурирате вижте в "Политика за пароли".
 • Имейл (7): Незадължително.
 • Език (8): Езикът на потребителския интерфейс за този потребител.
 • Първи ден от седмицата (9): Незадължително.
 • Достъп до мрежа (10):
  • Със свободен достъп: потребителят може да достъпи Clock PMS+/POS от всяка мрежа (локация).
  • Ограничен до избраните мрежи: Потребителят може да достъпи Clock PMS+/POS само през мрежа, добавена към списъка "Надеждни мрежи". 

Научете повече за сигурността на потребителския достъп.

 • Автоматично отписване от системата при неактивност (минути) (11):  Потребителят ще бъде автоматично разлогнат, ако няма активност в системата за избраната времева рамка. Максималната стойност е 720.

Достъп до акаунтите

Потребителитe в Clock PMS+ са общи за всички акаунти в абонамента. Всеки потребител може да има достъп до един или няколко акаунта. Правата, предоставени на потребителя се прилагат за всички акаунти, до които има достъп. За да укаже акаунтите, достъпни за потребителя, преминете на страница "Достъп до акунти&Права". Отбележете акаунтите, до които потребителят ще има достъп.

Важно: Ако искате да делегирате различни права на потребителя в различните акаунти, е нужно да му създадете отделен потребител за достъп до всеки от акаунтите.

Делегиране на права

Правата на потребителя може да бъдат присвоени от потребителската група, която му е предоставена или персонално избрани за него. Вижте как да управлявате правата чрез Потребителските групи.

За да укажете персонални права за потребителя, преминете на страница "Достъп до акунти&Права". Правата са разпределени в няколко групи. Под всяко право ще намерите кратко описание за неговото предназначение. Правата, маркирани с "*КС" са свързани с контролни събития, които се следят в контролните справки. Над всяка група имате бързи бутони за маркиране/размаркиране на всички права в нея.

Правата, предоставени чрез потребителска групата се индикират със специална икона и се управляват през групата. Към тези права може да добавите допълнителни като ги отбележите за конкретния потребител.

Потребители - търсене

Както вече споменахме потребителите са общи за целия абонамент и можете да ги управлявате през всеки ПМС или ПОС акаунт.

Съвет: Ако конкретен потребител не се вижда в таблицата на екран "Потребители", изберете "Всички" от филтриращото поле (13).

В Clock PMS+ и Clock POS може да търсите потребители по име, както и по пълното име:

 • Отидете на Настройки->Потребители;
 • В полето за търсене (12), въведете името на потребителя или пълното име;
 • Използвайте полето за филтриране (13), за да търсите във Всички потребители, Активни потребители или за конкретен ПМС/ПОС акаунт;

Редакция на потребители

Намерете потребителя и изберете бутон “Редактиране” в неговия ред. В режим на редакция на потребителя може едновременно да предоставите (и видите) правата за достъп до всички акаунти, независимо от използваната система (Clock PMS+ или POS).

Важно: Веднъж зададено, потребителското име не може да бъде променено.

 • За да промените парола, преминете на страница "Промени парола", въведете новата парола в полетата "Нова парола" и "Потвърди парола", потвъдрете с бутон "Промени парола".

Забележка: Потребителите могат сами да променят своите пароли, без да им е предоставено правото "Потребител: създаване и редакция".

 • Може да промените акаунтите, до които потребителят има достъп;
 • Ако е нужно променете предоставените му права като изберете нова потребителска група  или активирате/деактивирате конкретно право;
 • В режим на редакция може също да изберете кои Задачи да бъдат проследявани от потребителя. За целта преминете на страница "Канали със задачи"  и маркирайте необходимите канали;
 • Запишете.

Деактивиране/Активиране на потребители

Веднъж създаден, потребител не може да бъде изтрит, за да може да се води пълен лог на извършените промени. Вместо това потребителите могат да бъдат деактивирани.

Деактивиране

 • Отворете списъка с потребителите, използвайте филтрите за да намерите конкретния потребител;
 • Отворете помощното меню (14) в горния десен ъгъл и изберете опцията "Активирай/Деактивирай";
 • Изберете бутон "Деактивирай" в реда на потребителя;
 • Може да ограничите достъпа на даден потребител без да го деактивирате. Влезте в екрана за редакция на този потребител и изключете правата и акаунтите, които трябва да бъдат недостъпни за него. Запишете.

Активиране

 • За да Активирате неактивен потребител, отворете списъка с потребители, в полето за филтриране изберете стойност "Всички";
 • От помощното меню (14) изберете опция "Активирай/Деактивирай", след което изберете бутон "Активирай", в реда на конкретния потребител;   


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница