SynXis - Блокове

Променена на: Thu, 9 мар, 2023 в 10:15 AM

Print

Благодарение на новата функционалност “експорт на Блокове” бихте могли да предлагате блоковете от мероприятия за продажба както в резервационната система на SynXis, така и в GDS-ите.

Експорт

 • Изпращат се блокове, които са за тип стая, включена в съответствията. Блокът задължително трябва да има код, както и цени (тарифа и/или ръчна цена).
 • Експорта на блокове включва:
  • Период;
  • Брой блокирани стаи;
  • Брой продадени блокове;
  • Тип стая (взема се кода от съответствията;)
  • Цена (ръчна цена или от тарифата (цена за стая или гост офсети));
  • Код на блока;
  • Име на блока;
  • Релийз дата;
  • Компания;
  • Агент;
  • Лице за контакт;
  • Статус Анулиран.

Важно: Ако кодът на блока бъде сменен, след като вече е изпратен, то блокът ще се разсинхронизира.

Забележка: При модификация на блокове в системата на SynXis се прави пълно презаписване с новите данни в блока, т.е. съществуващия блок се изтрива и се създава нов с получените данни.

Механизъм на работа

За да се експортират автоматично блоковете, при тяхното създаване спазвайте последователността, описана по-долу. В противен случай трябва да правите ръчен експорт (страница "SYNC"):

 1. В редактора на блоковете за съответния тип стая в колона “Тарифа / Име (Код)” задайте код и тарифа/ръчна цена за блока.
 2. След като блокът вече има код, блокирайте нужния брой стаи, като ги отразите за съответните дати.
 3. Запишете всички промени (Запиши или Запиши и Затвори).

За експорта на блокове е характерно следното:

 • Аналогично на експорта на тарифи и тук се поддържа цена на стая и цена според броя гости (Гост офсети).
 • Дали цената ще бъде третирана като такава с включен данък или такава без, отново зависи от настройката “Тарифа с данък” в съответствието на тарифата. Ако блокът е само с ръчна цена, без тарифа, при експорта под внимание ще бъде взета настройката “Данъчен модел на блоковете по подразбиране”.
 • Цени
  • Ако в блока има избрана само тарифа, без ръчна цена и брой Възрастни/деца на стая, към SynXis ще бъде изпратена цената от въпросната тарифа. В случай че избрана тарифа съдържа Гост офсети, ще се експортират цените за всички конфигурирани офсети (Adult 1-5, Child 1-5, Extra Adult, Extra Child).
  • Ако в блока има посочени Възрастни/деца на стая, тези параметри ще бъдат използвани за калкулация на неговата цена. Получената стойност ще бъде изпратена като единична цена за стая. Аналогично при наличие на ръчна цена в блока, тя също ще бъде изпратена като единична цена на стаята.
 • Към SynXis се изпраща информация за брой блокирани (how many units are reserved = @RoomTypePickupStatus=“1”) и продадени стаи (Sold counts/how many rooms are sold for the group block = @RoomTypePickupStatus=“4”).
 • Автоматичен експорт на блокове има в случай на промяна по броя заети стаи или консумация, във всички останали ситуации, например промяна на цена или тарифа, на код на блока, не се пуска автоматичен експорт. В тези случаи трябва да се направи ръчна синхронизация. Това може да бъде направено от страница “Sync” в екрана за настройки, като за целта първо въведете кода на блока и след това пускате синхронизацията.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница