Основни Настройки

Данни за обекта 5

Въведете данните за вашия хотел и научете как да давате достъп на персонала

Научете повече

Стаи 5

Настройте вашите стаи и типове стаи. Научете как да използвате виртуални стаи

Научете повече

Данъци и такси 5

Настройте данъците и таксите, които ще се прилагат в Clock PMS+

Научете повече

Приходи и плащания 10

Научете за шаблоните за начисления, приходните групи/категории и плащания

Научете повече

Цени и политики за гаранция и анулация

Подготвителни настройки 6

Конфигурирайте необходимите елементи за създаване на тарифи

Научете повече

Типове тарифи в Clock PMS+ 8

Научете за различните типове тарифи и тяхната употреба в Clock PMS+

Научете повече

Управление на тарифи 11

Научете как лесно и ефективно да изменяте и управлявате вашите тарифи

Научете повече

Онлайн продажби

BookDirect (ОРС v2) 8

Опознайте нашата онлайн резервационна система от следващо поколение

Научете повече

Канални мениджъри 6

Научете как да активирате едни от най-популярните канални мениджъри

Научете повече

Онлайн резервационна система 7

Научете как да настройвате онлайн резервационната система на Clock PMS+

Научете повече

GuestConnect

MyBooking Portal 3

Научете всичко за MyBooking, където гостите сами управляват резервациите си

Научете повече

Guest Mailer 6

Научете как да използвате Guest Mailer за автоматична комуникация с гостите

Научете повече

Online Check-in 2

Научете как да настройвате функционалността за online check-in

Научете повече

Клок Киоск 2

Научете как да конфигурирате Клок Киоск, за да вземете максимума от Clock PMS+

Научете повече

Операции в Clock PMS+

Резервации 16

Научете всичко за безпроблемната работа с резервации в Clock PMS+

Научете повече

Фолиа, начисления и плащания 14

Научете повече за фолиата и как ефективно да ги използвате в Clock PMS+

Научете повече

Домакинство 7

Научете как да конфигурирате опциите на функционалността "Домакинство"

Научете повече

Профили на Гости 8

Научете как да използвате профилите на гости в Clock PMS+

Научете повече

Профили на Компании 8

Научете как да използвате на профилите на компании в Clock PMS+

Научете повече

Пълна Автоматизация на плащания - информационен пакет

MICE и групови резервации

Мероприятия и Блокове 7

Научете как да използвате мероприятията и блоковете в Clock PMS+

Научете повече

Резервации за зала и кетъринг 4

Научете как да използвате MICE модула за резервации за зала и кетъринг

Научете повече

Документи за мероприятия 6

Научете повече за различните други функционалности на MICE модула

Научете повече

Clock POS

Настройки на Обекта 8

Конфигурирайте своя F&B обект - задайте данъчни настройки, създайте кухни, конфигурирайте принтери и др.

Научете повече

Настройки на Меню 5

Научете как да създавате артикули и групи артикули.

Научете повече

Операции с поръчки 6

Научете как да поръчвате артикули, да използвате модификаторите и да изпращате бележки до кухнята.

Научете повече

Операции със сметки 8

Всичко, което трябва да знаете за плащанията, закриването на сметките и прехвърлянето към фолио на стая.

Научете повече

eMenu и (Онлайн) Резервиране на маси 6

Всичко, което трябва да знаете, за да работите ефективно с eMenu и резервациите на маси.

Научете повече

Персонализация

Езици и Текстове 2

Добавете различни езици към вашия PMS+ акаунт и говорите езика на гостите

Научете повече

Потребителски шаблони 2

Персонализирайте вашите шаблони в системата за фолиа, запитвания и т.н.

Научете повече

Картови Плащания чрез Платежен оператор

Настройка на платежен оператор 6

Научете как се конфигурират настройките на вашия платежен оператор

Научете повече

Обработка на картови плащания 2

Работете с картови плащания в Clock PMS+ през поддържан платежен оператор

Научете повече

Контрол на достъпа до стаите

Контрол на достъпа до стаите 8

Научете как да настроите интеграцията с вашата система за ключ-карти

Научете повече

Интеграции и Локализации

Управление на приходите 1

Интеграции, разработени от Clock PMS+. Вижте всички интеграции на https://www.clocksoftware.bg/solutions/appconnect

Научете повече

Счетоводни интерфейси 1

Интеграции, разработени от Clock PMS+. Вижте всички интеграции на https://www.clocksoftware.bg/solutions/appconnect

Научете повече

CRM и имейл маркетинг 1

Интеграции, разработени от Clock PMS+. Вижте всички интеграции на https://www.clocksoftware.bg/solutions/appconnect

Научете повече

Други

Система 6

Научете повече за Clock IoT устройството и нашата система

Научете повече

Актуализации

Последни актуализации 19

Научете за най-новите функционалности и подобрения в Clock PMS+

Научете повече

Справки

Видео уроци

Стандартни оперативни процедури

Обработка на резервации по договори с Туроператори 9

Научете как коректно да въведете резерваците и се запознайте с процеса на фактуриране и контрол.

Научете повече

Уебинари

Clock PMS+ уебинари 6

Вижте ключовите моменти от уебинарите на Clock PMS+ относно последните тенденции в хотелските технологии

Научете повече