Производни тарифи - сума и процент

Променена на: Tue, 3 ян, 2023 в 9:50 AM

Print

Какво са производните тарифи

Производните тарифи предоставят по-гъвкави тарифи, основани на вашите стандартни тарифи.

Производните тарифи изчисляват своите цени чрез добавяне или изваждане на суми (Производна тарифа - сума) или процент (Производна тарифа - процент) към/от съществуваща тарифа.

Когато цените в стандартна тарифа се променят, цените в производните им тарифи също се променят. Това сериозно улеснява управлението на тарифи, намалява възможността за грешки и в крайна сметка ви пести много време.

Случаи, в които производните тарифи могат бъдат изключително полезни

Производните тарифи могат да бъдат използвани за различни случаи. Ето някои от най-честите такива:

  • Тарифи за различни пансиони - Често цената за настаняване, включващо хранения (BB, HB, FB), е по-висока от фиксираната цена само за стая. Това лесно се управлява с производна тарифа - сума, базирана на тарифа само за стаята.

  • Тарифи за различни политики по гарантиране/анулиране - Като използвате производни тарифи, можете да зададете тарифите, при които не се възстановяват суми, винаги да бъдат с определена сума или процент по-ниски от вашите гъвкави тарифи.

  • Промоционални тарифи - С използването на производни тарифи - процент можете да зададете производни тарифи, които предлагат намаления за конкретни периоди и се изчисляват автоматично с процент отстъпка спрямо базовата тарифа.

  • Тарифи за различни канали за продажба - Clock PMS+ е много гъвкав в своята функционалност и ви позволява да публикувате/употребявате една тарифа в много канали за продажба (вашия уебсайт, ОТА/канален мениджър и други). Но при използването на подобен подход нямате достатъчно голям контрол. Ако желаете да спрете продажбите само за определен канал, не можете, тъй като това ще спре продажбите по всички канали. За да се справите с този проблем, може да създадете отделни тарифи за всеки канал за продажби и по този начин може да спрете продажбите по един канал, докато продължите да продавате по другите. По отношение на ценообразуването, тези отделни производни тарифи може да имате разлика в цената (например 15% по-високи от тези на уебсайта ви) или да нямате разлика в цената спрямо базовата тарифа.

Специфика

  • Производните тарифи могат да имат същата цена като базовата тарифа - просто не прилагате ценова/процентна разлика.
  • Производните тарифи могат да бъдат базирани на други производни тарифи - например RO тарифа е вашата база; BB е с 50 GBP по-висока от базовата; HB е с 50 GBP по-висока от BB.
  • Ограниченията на производните тарифи са независими и не се влияят от тези в базовите тарифи - например, ако приложите спиране на продажбите в базовата тарифа, производните тарифи ще продължат да се продават. Ако базовата тарифа има ограничение Макс 2 възрастни, то няма да се прехвърли към производната тарифа. Трябва да се приложите ограничение също и в производната (със същата стойност или различна стойност - например производната ще има ограничение Макс 3 възрастни вместо това).
  • Тъй като производните тарифи зависят от базовите, ако базова тарифа няма цена за сезон или ден, няма да има цена за тях в нейната производна тарифа също.
  • Сезоните в производна тарифа могат да се различават от тези в нейната базова тарифа.
  • Производните тарифи могат да задават различни стойности за различните сезони, уикенд и специални дни. Те ще бъдат добавени или извадени от цените на базовата тарифа, например през високия сезон производната е с 75% по-висока от базовата, докато през нисък сезон производната е с 25% по-висока.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница