Актуализация Clock PMS+ (27 април 2022)

Променена на: Wed, 14 септ, 2022 в 1:31 PM

Print

Нови функции

Туроператорски договори

Специализираният модул "Туроператорски договори" е насочен към решаване на специфичните казуси по калкулация на цените от договори с туроператори. Всеки договор се въвежда към профила на Компанията, за която се отнася.

Договорът има две основни настройки - "Условия" и "Тарифи". Първата част обхваща настройката на ценовите условия, така както те присъстват в договора. Втората част включва конфигурация на начина, по който тези условия могат да бъдат използвани в резервациите като избираеми тарифи. 

За повече информация вижте ТУК.

Трансфер на начисления към фолиа на Компании/Агенти при изпращане

Нова функционалност, чиято цел е да организира по-добре събирателните сметки на Туроператори, Агенти и Компании. Досегашната функционалност за трансфер на начисленията към фолиа на Компания/Агент имаше един недостатък - начисления от много  резервации се събираха в едно огромно фолио. Това създаваше трудности както за одита на начисленията, така и за последващото им фактуриране.

Чрез новата функционалност, имате повече контрол върху това къде да се трансферират начисленията. В допълнение трансфера се извършва автоматично при изпращане на резервацията. Трансфера при напускане, работи в комбинация с последно добавената функционалност за разделяне на фолиата “Раздели по Агент” или “Раздели по Компания”.

За повече информация вижте ТУК.

За да улесним процеса по обработка на резервациите чрез новата функционалност, сме добавили нови функции в екран Резервации - Разширено търсене:

 • Нова функция за масова актуализация, чрез която за избраните резервации може да зададете Трансферно фолио при напускане. Опцията е достъпна през бутон Фолиа->Трансферно фолио при напускане.
 • Нова функция за масова актуализация, чрез която за избраните резервации може да инициирате трансфер към фолиото на Компанията преди изпращане на резервациите, бутон  Фолиа->Трансфер към фолио при напускане.
 • Нов филтър “Без трансферно фолио при напускане” - позволява да намерите всички резервации, за които трансферно фолио не е зададено.
 • Добавихме колона “Референтна дата”. За нуждите на ТО договори добавихме информация за ваучер датата на резервацията в разширеното търсене. За да изведете колоната, изберете бутон “Колони” и маркирайте “Референтна дата”.

Подобрения

 • Adyen v2 - поради зачестили оплаквания за бавна обработка на Capture и плащания, добавихме нова настройка. Забавянето се дължи на факта, че изчакваме финално потвърждение от системата на Adyen за да потвърдим плащането. За да намалим забавянето, добавихме нова опция Quick capture auth age. Тя позволява по-бързо обработване на трансакции тип Capture на предварително оторизирани суми. Всички транзакции попадащи в настроения прозорец от дни, ще бъдат маркирани като успешни, след потвърждение за приета заявка от страна на партньора, още преди да сме получили финалното потвърждение.
  Ако трансакция пропадне на някакъв по-късен етап, например бъде отхвърлена от банката, ще получите известие. 

Моля, имайте предвид че новата настройка касае поведението както при екомерс, така и при терминални трансакции.

В допълнените изравнихме поведението на Освобождаване на предварително оторизираните суми с това на Възстановяване. В резултат тази операция ще отнема значително по-малко време.

 • Trial Balance - за по-ясна визуализация и проследяване на депозите, усвоени посредством модела Приспадане на начисленията, добавихме две нови пера Усвоени авансови плащания към Началното и Крайното салдо.
 • Deposits Adjustment - добавихме нова опция към затворените депозитни фолиа, която автоматично издава корекционен документ със съответното начисление. Тя е приложима само за небалансирани депозитни фолиа, т.е. такива, по които се добавят плащания (положителни или отрицателни), след като документът вече е издаден. Например трябва да върнете част от депозита на платеца, в този случай можете да добавите негативно плащане за сумата, която ще бъде върната. При избор на бутон Издай-> Deposit Adjustment, системата генерира корекционен документ, съдържащ начисление равно на върнатата сума (негативното плащане), като по този начин депозитното фолио се балансира отново. Тази операция минимализира възможността за допускане на потребителски грешки, тъй като процесът е автоматичен.
 • Депозити - за повече яснота при усвояването на депозитни плащания, добавихме информация за данъчната ставка, с която е фактуриран депозита. Тя ще бъде видима само при използване на плащания от затворени депозитни фолиа.

Отстранени конфликти

 • Тарифи - Нива гости  - вече се отчита правото “Тарифи: Създаване или редактиране“ Rates: Create or Edit
 • Прогноза и темп на заетостта/приходите - отстранени несъответствия в показател ADR.
 • Adyen v2 -  отстранен е конфликт, при който не можеха да се регистрират плащания във фолиа, които не са на резервации (Външни клиенти, Компании, Мероприятия и др).
 • Дневник (Гости, Компании) - коригирано е отчитането на показател “Отложено плащане”, в случаите с анулиране на фолиа, които са затворени в предходни дати.
 • Начисления - проверка на доп. полета - отстранен е конфликт, при който в някои случаи не можеха да се актуализират данните за определени начисления.

Интеграции

 • Добавен е Constraint в occupancy_forecast endpoint (PMS_API)  - показва броя виртуални стаи, които не са налични, поради резервиране на компонентите им.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница