Данни за акаунта

Променена на: Tue, 3 окт, 2023 в 9:42 AM

Print

От навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Хотел->Данни за акаунта. Попълнете основните данни за вашия хотел (Име, категория, уебсайт).

  • Часова зона. Изберете часовата зона на вашия хотел. Изключително важна настройка, всички полета за дата/час ще бъдат локализирани според тази часова зона.
  • Хотелски имейл. Този имейл ще се използва като адрес за отговор във всички имейли, които пращате на вашите клиенти. Адресът, който изпраща съобщенията по подразбиране е noreply@clock-software.com. Моля, прочетете Имейл адрес на хотела по подразбиране ако искате да смените 'noreply@...' с адрес по ваш избор. Освен това, той ще се използва за всички системни имейли съобщения (нова резервация от BookDirect, направените от клиенти анулации на резервации и т.н.).
  • Имейл домакинство. Този имейл се използва за получаване на заявки от гостите към хотелското домакинство. Ако не е попълнен, вместо това ще се използва имейла на хотела.
  • Скрито копие на имейл към гост. Копие от всяко писмо, изпратено от Clock PMS+, ще се получава на този адрес. По този начин може да поддържате отделен архив от всички изпратени съобщения.

  • Тагове за търсене. Таговете са удобни за абонаменти, които включват голям брой акаунти. За всеки акаунт може да зададете един или няколко тага (разделени със запетая), по които ще може да търсите обекта в началния екран с всички акаунти в системата. Например ако в абонамента имате обекти, разположени на различни континенти, може да зададете един и същи таг за обектите в един континент, така че да ги филтрирате заедно.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница