Данни за акаунта

Променена на: Tue, 14 мар, 2023 в 12:03 PM

Print
Тази настройка изисква потребителите да имат предоставено правото "Настройки" и активиран MFA!

От навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Данни за акаунта. Попълнете основните данни за вашия хотел (Име, категория, уебсайт).

  • Часови пояс. Изберете часовия пояс на вашия хотел. Изключително важна настройка, всички полета за дата/час ще бъдат локализирани според този часови пояс.
  • Имейл на хотела. Този имейл ще се използва като адрес за отговор във всички имейли, които пращате на вашите клиенти. Адресът, който изпраща съобщията по подразбиране е noreply@clock-software.com. Моля, прочетете Имейл адрес на хотела по подразбиране ако искате да смените 'noreply@...' с адрес по ваш избор. Освен това, той ще се използва за всички системни имейли съобщения (нова резервация от ОРС, направените от клиенти анулации на резервации и т.н.).
  • Домакински имейл. Този имейл се използва за получаване на заявки от гостите към хотелското домакинство. Ако не е попълнен, вместо това ще се използва имейла на хотела.
  • Скрито копие на имейл до гост. Копие от всяко писмо, изпратено от Clock PMS+, ще се получава на този адрес. По този начин може да поддържате отделен архив от всички изпратени съобщения.

CRS

Настройките от тази група касят Централната резервационна система. Ако имате закупена такава, обсъдете конкретните стойности с вашия внедрител на Clock PMS+.

Данни за фактуриране

Попълнете данните за фактуриране на вашата фирма. Тази информация ще се използва в разпечатките на вашите фактури и сметки като информация за Доставчик. Непопълнените полета не се отпечатват.

  • Допълнителни данни за фактуриране. Може да попълнете всякакви допълнителни данни, които се изискват за Доставчик.

Забележка: Не се поддържат версии на фирмените данни на различни на езици. Попълнете информацията по начина, по който желаете да се показва в разпечатките на документите. 

Линк "Данни за фактуриране"

Данните, които попълните тук, автоматично ще се приложат в раздел Получател на фолиото/фактурата, ако клиентът е анонимен (не е гост на хотела). Обикновено това са фолиа на външни клиенти. По този начин ще си гарантирате, че тези фолиа няма да останат без данни за Получател - ще се изтегли информацията, попълнена в полета “Име” и ”Държава”. Разбира се, имате опция преди издаване на документа да ги коригирате с конкретните данни за клиента.

  • Маркетинг сорс, канал и сегмент - може да задавате стойности за маркетинговите елементи, които да се приложат в сегментационните справки, касаещи начисленията от тези фолиа. На този етап оставете полетата празни. Може да завършите настройката им, след като конфигурирате стойностите на Маркетинговите елементи.Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница