Операции с фолиа/документи

Променена на: Mon, 19 септ, 2022 в 9:04 AM

Print

В тази статия ще разгледаме какви са възможните операции, които може да бъдат извършени с отворени и приключени фолиа. За да изпълните всяка от описаните по-долу операции, първо трябва да отворите фолиото за преглед. Всички опции ще намерите през бутон Издай. Ето с какво разполагате:

Анулиране на фолио/документ (3)

Операция анулиране е възможна както за отворени така и за вече приключени фолиа. В резултат от изпълнението ѝ, се анулира цялото фолио с всички начисления и плащания в него. Анулацията на приключено фолио, предизвиква анулация на издадения документ. За да потвърдите операцията, се изисква да въведете причина за анулация.

Важно: Операция Анулирай фолио се контролира от правото PMS->Фолио: Анулиране.

Сторниране на документ (2)

Операция Сторно е достъпна само за приключени фолиа. Резултатът от използването ѝ е създаване на корекционно фолио към оригиналното. Корекционното фолио съдържа всички начисления от приключеното фолио, но с отрицателно количество. Имате опция да коригирате услугите в корекционното фолиото, преди да го активирате. Например, ако анулирате част от услугите в корекционното фолио, вече ще имате частична вместо пълна корекция на оригиналното фолио. За да активирате корекцията е нужно да приключите фолиото:

  • Приключете както обикновено през бутон Издай->Затвори;
  • Изберете вида документа, ако желаете да издадете такъв за корекцията.

Важно: Операция Сторно се контролира от правото PMS->Фолио: Създаване на корекционно фолио.

Дублиране на фолио (1)

Функция Дублирай фолиото е достъпна за отворени, приключени и анулирани фолиа. Тя е приложима за стандартни и корекционни фолиа. Резултатът от нейното използване е създаване на ново отворено фолио, което съдържа всички начисления от оригиналното фолио (плащанията във фолито НЕ се дублират).

Пример: Ето няколко примера, в които тази функция би била полезна:

  • Анулиране на грешен документ, който трябва да бъде издаден отново - като дублирате анулираното фолио, много бързо ще съставите нов коректен документ, без да се налага да добавяте всички начисления отново;
  • Пълно сторно на документ - аналогично ако е нужно да съставите документа отново, функция Дублиране на фолиото ще ускори процеса, особено при фолиа с много начисления.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница