Фолиа и работа с документи

Фолио - общ преглед

В тази статия ще ви запознаем по-подробно с фолиата и тяхното предназ...

Научете повече

Фолио - Допълнителни опции

След като се запознахме с предназначението на фолиата, сега ще разгле...

Научете повече

Стандартно Фолио - създаване и търсене

След като ви запознахме с основните детайли на фолиото, сега ще се сп...

Научете повече

Издаване на документ

След като вече знаете как се отразяват начисления и плащания във фоли...

Научете повече

Операции с фолиа/документи

В тази статия ще разгледаме какви са възможните операции, които може ...

Научете повече

Издаване на частични корекции към документите

Функцията за създаване на частични корекции е приложима само за прикл...

Научете повече

Общ документ за няколко резервации

Освен отделен документ за всяка резервация, Clock PMS+ ви дава възмож...

Научете повече

Отделен документ за всеки гост от резервацията

По подразбиране за всяка резервация се създава едно фолио и в него се...

Научете повече

Фолио - Преглед, отпечатване и изпращане по имейл

След като ви запознахме с фолиата и работата с тях, сега ще разгледам...

Научете повече