Шаблони за Начисления - Системни шаблони

Променена на: Mon, 31 юли, 2023 в 3:12 PM

Print

В статията Шаблони за Начисления - Оперативни шаблони представихме общ преглед на шаблоните за начисление, които се използват ежедневно - шаблони за артикули и допълнителни услуги (СПА, паркинг, ястия, и т.н.). Но има и втори тип шаблон за начисление и това са Системните шаблони за начисление. Тяхната цел е да бъдат използвани автоматично или, с други думи, самите потребителите не трябва да правят нищо по отношение на системните начисления.

Основната разлика в настройките между оперативните и системните шаблони е, че системните нямат зададена цена и обикновено не са видими на екрана за начисление.

Шаблони за начисления за тарифите 

Когато и да създавате тарифа, системата ще ви изисква да изберете шаблон за начисление за тарифата. Целта на шаблона за начисление е основно да разпредели приходите, генерирани от престоите на гостите на базата на тази тарифа, към правилната Групи и категории приходи. Освен това чрез настройката на Шаблона за начисление може да зададете какво ще виждат гостите в сметката си - например Нощувка или Настаняване, приложимата данъчна ставка и други.

Важно: Цената не следва да бъде зададена в този шаблон за начисление, защото тя се контролира от самата тарифа.

Ето пример на подобен шаблон за начисление:

Когато имате създаден този шаблон за начисление, може да пристъпите към създаването на тарифа и да я закачите.

По този начин начисленията, генерирани от тарифата:

 • ще бъдат видими в справките като "Нощувка"
 • приходите ще бъдат разпределени към група "Стаи" и категория "Нощувка"
 • гостите ще виждат "Настаняване" в сметката си 
 • 9% данък ще бъде приложен към тези начисления
 • шаблонът за начисление е скрит на екрана за начисляване, за да не бъде използван по погрешка от потребителите

В зависимост от това как желаете приходите за настаняване да бъдат разпределени, какви настройки на Категориите приходи имате и какво желаете гостите да виждат в сметките си, може да си ви нужни 1 или повече шаблони за начисление за тарифи.

Да разгледаме случай за още по-голяма яснота.

Ситуация:

 • Имате обект с 3 отделни структури - Хотел; Вила; Езерни бунгала.
 • Всяка от тези структури има няколко "типа стаи"
 • Желаете да можете лесно да проследявате общите приходи от стаи, но също така и приходите, генерирани от всяка отделна структура
 • Освен това желаете да имате различно описание  във фолиата на гостите в зависимост от това къде са отседнали

Действие:

 • за да постигнете това, сте създали 3 категории приходи към група "Стаи" - Нощувки; Нощувки-Вила; Нощувки-Бунгало.
 • създайте 3 отделни шаблона за начисление с техните отделни настройки - всеки шаблон за начисление е в група приходи "Стаи", но в различна категория приходи. Освен това всеки шаблон за начисление има различен текст при отпечатване, който ще се покаже в сметката на госта

 • Когато създавате тарифи, изберете: 
  • шаблонът за начисление "Нощувки" за тарифите за "Типовете стаи", които се намират в хотела
  • шаблонът за начисление "Нощувки-Вила" за тарифите за "Типовете стаи", намиращи се във вилата
  • шаблонът за начисление "Ношувки-Бунгало" за тарифите за "Типовете стаи", разположени на езерото

По този начин ще постигнете сегментация на приходите във вашите справки за приходите - можете да видите общите приходи от стаи (1), но също така приходите, сегментирани по категория (2). 

Разбира се, ако не се нуждаете от подобна сегментация или желаете във вашите фолиа/сметки да се показва винаги, например, "Настаняване", може да създадете 1 шаблон за начисление и да го закачите към всички ваши тарифи.

Във всеки случай консултирайте се с вашия специалист по внедряването или нашия екип за поддръжка, ако имате някакви колебания.

Други системни шаблони за начисление

Освен тези за тарифите, има и още няколко системни шаблони за начисления, които трябва да се създадат, ако ще използвате свързаните функционалности.

 • Такса при анулиране - може да създадете шаблон за начисление, който да бъде използван от нашата функционалност Политика при анулиране, която автоматично да калкулира и начисли такса при анулиране на базата на зададените правила при анулиране на резервация или отбелязването й като "Непристигнала". Обикновено този шаблон за начисление следва да бъде от група приходи "Такса при анулиране". Оставете полето "Цена" празно, тъй като ще бъде калкулирано автоматично от системата.

 • Депозит - ако използвате функционалността "Депозитно фолио" също така трябва да имате шаблон за начисление в група приходи "Предварително фактуриран депозит", за да можете пълноценно да използвате тази функционалност и да издавате депозитни фактури.

 • Отстъпка - може да конфигурирате шаблон, който да се прилага при използване на функция "Отстъпка" във фолиата. Наличието на предварително подготвен шаблон, ще автоматизира самия процес и ще намали вероятността от допускане на грешки.
 • Надценка - за да използвате опцията за надценка във фолиата, е нужно да конфигурирате съответния системен шаблон

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница