SynXis - Профили

Променена на: Thu, 9 мар, 2023 в 10:15 AM

Print

Пълна синхронизация на профилите (импорт и експорт) се осъществява, когато режимът за обмен на резервациите е "Пълна Синхронизация". При режим "Само Импорт" се извършва само импорт на данни от SynXis към Clock PMS+. В този случай промяна по профилите, направена в Clock PMS+ няма да бъде отразена в системата на SynXis.

Разпознаването на вида на профили се извършва по параметъра ProfileType:

 • Гост (Customer) - ProfileType="1"
 • Лице за контакт (Booker Profile) - ProfileType="21"
 • Компания (Corporation) - ProfileType="3"
 • Агент (Travel Agent) - ProfileType="4"

Профили на Гости и Лица за контакт

 • Обработват се данни както за основния гост (Primary Guest), така и за допълнителните гости в резервацията (Accompanying Guests). Разграничаването на различните профили в една резервация се базира на параметъра @PrimaryIndicator.
 • От профила на основния гост (Primary Guest) се извлича информация за трансфера на резервацията (Трансфер пристигане (SynXis - ArrivalTransport) и Трансфер заминаване (SynXis - DepartureTransport))
 • Обменът на данни за гостите и лицата за контакт включва: 
  • Обръщение (SynXis - NamePrefix);
  • Собствено име (SynXis - GivenName);
  • Презиме (SynXis - MiddleName);
  • Фамилия (SynXis - Surname);
  • Телефон/Факс (SynXis - Telephone);
  • E-mail (SynXis - Email);
  • Адрес (SynXis - AddressLine);
  • Град (SynXis - CityName);
  • Област (SynXis - StateProv);
  • Пощенски код  (SynXis - PostalCode);
  • Държава (SynXis - CountryName).

Компании и Агенти

Информацията, която се съдържа в полетата “IATA номер” и “Код за търсене на канален мениджър”, се използва за подпомагане на търсенето при импорт и експорт на данни към SynXis. Препоръчваме да не се правят ръчни промени, след като веднъж полето е попълнено с данни, свързани със системата на SynXis. 

Обменът на данни включва:

 • Име (SynXis - CompanyName);
 • Следната контактна информация се взема от секцията “Данни за контакт” в профила на Компанията/Агента: 
  • Email (SynXis - Email);
  • Телефон (SynXis - TelephoneInfo);
  • Факс (SynXis - TelephoneInfo);
  • Адрес (SynXis - AddressLine);
  • Град (SynXis - CityName);
  • Пощ. Код (SynXis - PostalCode);
  • Област (SynXis - StateProv);
  • Държава (SynXis - CountryName).   
 • Агенти - само за профилити от този тип се поддържа експорт на IATA номер.

Механизъм за разпознаване на профилите

Разработихме специален механизъм за разпознаване на профилите, с който целим да минимизираме създаването на много еднакви профили (дублажи) в двете системи. Ако даден профил е бил обект на обмен между Clock PMS+ и SynXis, уникални ID-та ще бъдат записани в базата данни. Преди всеки импорт/експорт на резервации или блокове, съдържащи данни за профил, се прави проверка за съответствие. 

 • В случай, че ID бъде намерено, то се закача към въпросния профил:
  • Ако има промяна по данните на профила, той ще бъде актуализиран, съответно в Clock PMS+ или SynXis.
 • Ако не е намерено съответствие:
  • При импорт - се създава нов профил и се закача към съответната резервация/блок;
  • При експорт - се изпраща като нов профил, като в резултат този профил ще бъде създаден в SynXis;
  • Новото ID, както и профила се записват в базата данни за последваща употреба.

Уникалните ID-та се записват и обменят между Clock PMS+ и SynXis, за да може описаният по-горе механизъм да работи пълноценно. 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница