SynXis- Фунционалности

Променена на: Thu, 9 мар, 2023 в 10:14 AM

Print

Поддържат се

Комуникацията между двете системи включва експорт на:

 • Наличности - наличности се експортират за типовете стаи, за които има направени съответствия.
 • Тарифи - цени се експортират на база на тарифите, включени в съответствията. Цените могат да бъдат експортирани с/без включен данък според настройката “Тарифа с данък” в съответствието на всяка тарифа.
  • Поддържа се експорт на цени за стая и такива според броя гости. За цени, базирани на броя гости, се използва функционалността “Гост офсети” в тарифите. Научете повече за Гост офсетите.
  • Множество валути - можете да имате тарифи в различни валути, например: Standard Rate/DBL - USD; Non refundable Rate/DBL - EUR.

Важно: Имайте предвид, че цените от тарифите се експортират с прилежащата им валута. Ако има разминаване между валутата на тарифата в Clock PMS+ и Sabre, е възможно да получите грешки при експорт, съответно промените няма да бъдат отразени в системата на Synxis.

 • Ако има допълнителни такси, настроени като начисления (шаблони за автоматични начисления по тип стая), те няма да бъдат експортирани към SynXis. В този случай могат да се получат разминавания между двете системи, особено при експорт на крайни цени (AmountAfterTax). 
 • Туристически данък
  • Ако режимът на работа в двете системи е "без данъци" - туристическият данък в тарифите трябва да е в режим “Допълнително, отделно начисление”. Така двете системи ще добавят данъка върху цената. 
  • Ако режимът на работа в двете системи е "с включени данъци" - туристическият данък в тарифите трябва да е включен (Включено, общо начисление или Включено, отделно начисление).
 • Ограничения - експортират се ограничения от типа “Спряна за пристигане/заминаване”, “STOP”. Тарифата ще бъде маркирана като “Closed”, ако заложите ограничение  “STOP” или нямате наличност за типа стая, към която се отнася.
 • Продължителност на престой (LOS)- експорт на ограничения, свързани с периода на резервацията:
  • Мин. престой (SynXis - SetForwardMinStay);
  • Макс. престой (SynXis - SetForwardMaxStay);
  • Мин. престой (пристигане) (SynXis - SetMinLOS);
  • Макс. престой (пристигане) (SynXis - SetMaxLOS); 
 • Резервации - възможност за експорт на резервации през каналния мениджър. 
 • Профили - пълна синхронизация на профилите (импорт/експорт) се осъществява, когато режимът за обмен на резервациите е "Пълна синхронизация". При режим "Само импорт" се извършва само импорт на данни от SynXis към Clock PMS+.
 • Блокове - възможност за експорт на  блокове през каналния мениджър.

Забележка: Функционалност Блокове все още е BETA версия, ако желаете да я използвате, моля свържете се с екипа по поддръжка на Clock PMS+.

Не се поддържат

Интерфейсът не поддържа следните функционалности на SynXis:

 • Customer Loyalty & Selected Membership
 • Multiple Rate Plan Bookings
 • Related Traveler Details 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница