Фолио - Преглед, отпечатване и изпращане по имейл

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 12:55 PM

Print

След като ви запознахме с фолиата и работата с тях, сега ще разгледаме опциите за преглед и отпечатване. Clock PMS+ предлага широк набор от изгледи за отпечатване, без значение дали фолиото е все още отворено или е приключено.

Преглед на фолио

За да изберете печатен изглед на фолиото следвайте стъпките:

 • Отворете фолиото и изберете бутон “Преглед”;
 • Ще се зареди изглед за печат на фолиото, според стандартната настройка заложена в Данъчни настройки;
 • Може да промените изгледа през бутон “Покажи” (4). Изберете съответната форма и вижте изгледа на фолиото.
 • През бутон “Езици” (3) може да промените езика, на който да се отпечата фолиото;

Забележка: По подразбиране печатния изглед на резервационно фолио се генерира на езика, избран в профила на титуляра на резервацията. Ако в профила на госта не е избран език или нямате добавен такъв език в преводите, фолиото се показва в езика по подразбиране, избран в Езици и текстове.

 • Може да разпечатате фолиото във всеки един от изгледите. За печат на хартия изберете бутон “Печат” (1);

Фолио един ред

Освен изгледи с различна детайлност на фолиото, сме предвидили възможност за печат на фолиото в напълно обобщен изглед - един ред. Опцията позволява сами да добавите текста, който да се използва за обобщаване на всички услуги. Текстът се използва като описание на начислението в печатната форма. Имате две възможности да го добавите:

 • Отворете фолиото;
 • Изберете бутон Издай->Фолио един ред;

ИЛИ

 • Изберете бутон “Преглед”;
 • От печатния изглед изберете бутон “Фолио един ред” (5);
 • Въведете обобщаващия текст и запишете.

Ако при вече добавен обобщаващ текст, искате отново да използвате някой от детайлните изгледи, просто премахнете текста по същия начин, по който сте го добавили.

Изпращане на фолио по имейл

При изпращането на имейл, имайте предвид, че клиентът получава линк към фолиото, изгледът който ще се зареди се определя по следния начин:

 • Отворено фолио -  клиентът ще види изгледа, който последно е избран при преглед на фолиото;
 • Приключено  фолио - клиентът ще види изгледа, който е бил избран при затваряне на фолиото;

Ето как да изпратите имейла:

 • Отворете фолиото и изберете бутон “Преглед”;
 • След като се зареди печатния изглед изберете бутон “Изпрати” (2);
 • Изберете шаблона, предвиден за изпращане на фолио;
 • Изберете език на имейла (6);
 • Потвърдете имейла на получателя (7). Системата автоматично ще ви предложи избор между имейла на Лицето за контакт/Основния гост на резервацията и Получателя на фолиото. Имате опция и да попълните различен имейл;
 • Потвърдете изпращането на имейла с бутон “Изпрати”(8).

Отпечатване на множество фолиа

Освен всяко фолио поотделно, може да печатате и множество фолиа наведнъж. Предвидили сме две опции:

Масов печат на резервационни фолиа

Опцията е приложима за списък от резервации. Може да селектирате резервациите през някой от познатите ви екрани Пристигащи, Заминаващи, В хотела, Търсене на резервации и Разширено търсене. Следвайте стъпките:

 • След като заредите резервациите на екран, изберете бутон “Маркирай няколко” (не важи за екран Разширено търсене);
 • Маркирайте редовете на резервациите;
 • Изберете бутон Фолиа->Преглед на клиентски фолиа.

Ще се генерира формат за отпечатване на всички фолиа (открити и закрити) на селектираните резервации.  

Масов печат на приключени фолиа

Предвидили сме възможност лесно да разпечатате всички фолиа приключени в даден период. Следвайте стъпките:

 • От менюто за навигация изберете Справки->Всички справки;
 • От група “Финанси и статистика” изберете справка “Закрити фолиа във формат за отпечатване”;
 • Въведете периода, в който са приключени фолиата и генерирайте справката;

Забележка: Справката използва формата за отпечатване, избран в Данъчни настройки.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница