Секции Масова редакция, Тестване и Повече

Променена на: Fri, 27 ян, 2023 в 11:55 AM

Print

Секция Масова редакция

В тази секция може да актуализирате множество дни за множество тарифи с еднакви стойности. За всяка от тарифите може да изберете различна цена, но избраните рестрикции важат за всички избрани тарифи.

От календара изберете периодите и дните. За да изберете период кликнете на първата дата и след това на последната, а за единичните дни, кликнете два последователни пъти върху датата. Избраните дни и периоди виждате под календара. За да премахнете даден период, кликнете върху него в календара или изберете бутона "x" в реда, където е изписан.

Може да използвате и филтрите за дни от седмицата, които ще се приложат върху избраните периоди.

В дясната част изберете тарифите, които желаете да актуализирате и ако е нужно попълнете цена. Попълнете и рестрикциите, ако желаете да актуализирате такива. 

Запишете промените.

Важно: Ако искате да редактирате цените на Производни тарифи, изпишете сумата или % разлика между тарифата и нейната база в полето "Цена"

Секция Тестване

В тази секция може да тествате калкулацията на крайните цени за множество тарифи и различни комбинации от възрастни и деца.

  • Използвайте календара за да изберете дата (или период), за които желаете да направите калкулация;
  • Попълнете комбинациите от възрастни, деца и възрасти на децата, които желаете да се калкулират. Използвайте бутона '...' за бързо попълване на някои чести комбинации;
  • Изберете тарифите и натиснете бутона за калкулиране.

Системата ще разпише цените за всички избрани тарифи и посочени комбинации от гости, така че лесно и бързо да проверите дали сте ги конфигурирали коректно. Ако се налагат корекции, може да се придвижите към секция Тарифи или Сезони, да направите нужните промени и отново да се върнете в секция Тестване за проверка.

Меню Повече

В това меню имате три избора:

Тарифни планове

Използвайте екрана за да създадете, редактирате или изтриете тарифни планове. Напомняме, че нов тарифен план може да създадете и от екрана за създаване на тарифи.

Сортиране на тарифи

В този екран  може да подредите тарифите в реда, който желаете. Подредбата се използва във вашата Онлайн резервационна система и в екран Тарифи и заетост. Разместете тарифата чрез влачене(drag&drop), като кликнете на иконата пред името ѝ.  Запишете промените. Чрез червеният бутон в горния десен ъгъл, може изцяло да премахнете подредбата, която сте направили.

Извън сезон

В този екран може да дефинирате периоди, в които хотелът ви изцяло не работи. Чрез тези сезоните, лесно спирате всички продажби по всички канали (ОРС, Канален мениджър, екран Тарифи и заетост и т.н.), без да е необходимо да редактирате самите тарифи.

Канален мениджър - тарифи

Тук може да видите всички тарифи, свързани с каналния мениджър. Разполагате със списък на всички канални мениджъри, свързани с акаунта. След избор на конкретен канален мениджър ще се заредят свързаните с него тарифи, готови за преглед, редакция и т.н.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница