Агенти

Променена на: Thu, 19 ян, 2023 в 12:21 PM

Print

Ролята на агентите в резервациите в Clock PMS+ е предимно справочна, т.е. тя ви позволява да разберете коя компания организира и отговаря за резервацията. По този начин една резервация може да има и Компания, и Aгент.

Пример: Петър от "Компания X" прави резервация чрез "Агент Y".

Агентите могат да бъдат избрани от списъка на съществуващите компании (повече информация за това как да създавате и управлявате компании можете да намерите в статията Създаване на профил на Компания По-късно агентът може да бъде избран ръчно на екрана за създаване/редактиране на резервация чрез полето "Агент". Агентите не са отделени от фирмите и се намират в списъка на компаниите, които са общи за всички акаунти в абонамента. 

Забележка: Агентите могат да бъдат обвързани с определени ОТА-та, свързани към каналния мениджър. Повече информация може да прочетете ТУК.

Забележка: За различните агенти могат да бъдат избрани маркетингов канал, източник или сегмент. Повече информация за това можете да намерите в статията Маркетингови сорс / канали / сегменти.

Тъй като агентът по дадена резервация е и фирма, функционалността "Фирмен контакт" е валидна и за този агент. Можете да изберете Лице за контакт за дадена резервация сред свързаните с Агента.

Търсене по агент

В списъците с резервации ("Пристигания", "В хотела", "Заминавания"), когато е избрана компания, системата ще търси резервации, в които тази компания е отбелязана като фирма или агент по резервацията. На екрана за разширено търсене има отделен филтър "Агент", който ви помага да намерите резервациите, свързани със съответния агент. 

Трансфер на начисления

Функционалностите, свързани с трансфер на начисления, могат да се използват за Агента в резервацията, подобно на трансферите, направени към фирми.

 • На екрана "Нова резервация" има три опции, които ви позволяват да изберете къде да бъдат прехвърлени дадените начисления: към Компания/Мероприятие или към Агента по резервацията.Опциите са, както следва:
  • "Не прехвърляй";
  • "Прехвърли начисленията за нощувки към Компания/Мероприятие";
  • "Прехвърли начисленията за нощувки към Агент";
  • "Раздели по Компания";
  • "Раздели по Агент"
Забележка:  Опциите за прехвърляне ще работят само по време на създаването на резервацията.
 • В случай на ръчно прехвърляне на начисленията от фолиото на резервацията, разделът "Предложения" ще показва и Агента освен фирмата. По този начин можете бързо да изберете дестинация за начисленията.
 • В случай на ръчно прехвърляне на начисления от екрана "Всички фолиа и детайли" на компанията,  списъците с резервации в раздела "Отворени фолиа на резервации" , включват  резервациите, за които компанията се счита или за Агент, или за Фирма.
 • Повече информация за прехвърлянето на начисления в статията Трансфери на начисления и групови фолиа.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница