Групи и категории приходи

Променена на: Mon, 31 юли, 2023 в 2:37 PM

Print

Групите и категориите приходи се използват в Clock PMS+, за да ви предоставят по-подробни отчети и по-ясна представа за източниците на приходи с цел по-доброто им оптимизиране. Тяхното точно използване ще е изключително важно не само за оптимизацията, но и за анализите на приходите, счетоводните експорти и изчисляването на ключовите показатели за ефективност. 

Важно: Clock PMS+ не позволява начисляване на услуги, които нямат поне група приходи.

По принцип Групите и категориите приходи могат да се разглеждат като вашия "сметкоплан" и могат да бъдат дубликат на действителния ви счетоводен сметкоплан. Това ще улесни записването на приходите във вашия счетоводен софтуер. а освен това някои интерфейси на сметките използват Групите и категориите на приходите (вместо GL кодовете) за съответсвията между двете системи.

Групи приходи

Групите приходи са фиксирани (Стаи, Пакети, Храни и напитки, Допълнителни услуги, Туристически данък, Други, Отстъпка, Предварително фактуриран депозит  и Такса при анулиране) и не могат да се редактират/изтриват/добавят нови. Те могат да се разглеждат като по-широкообхватно групиране на вашите приходи. Ето някои подробности:

 • Групите приходи "Стаи" и "Пакети" се използват за регистриране на начисления за стаи и за изчислението на някои ключови показатели за ефективност като ADR, RevPar и други.
 • Групата приходи "Туристически данък" се използва за начисления като Местен данък, Курортна такса и други.
 • Групата приходи "Предварително фактуриран депозит" се използва за начисления в депозитни фолиа/фактури (депозитна фактура е специален тип фолио/фактура).
 • Групите приходи "Храни и напитки" и "Други" могат да бъдат използвани за класифициране на всички други услуги.
 • Групата приходи "Отстъпка" се използва за автоматично генерираните начисления, когато се използва опцията отстъпка във фолиата.
 • Групата приходи "Такса при анулиране" се използва за автоматично генерираните начисления, ако употребявате автоматична такса при анулиране (когато се анулира резервация).

Категории приходи

Добавянето на категории към всяка група може да направи отчетите ви по-подробни и да разбие общите приходи от групата на по-подробни категории.

Настройка

За да добавите категория:

 • От навигацията отидете на Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Категория приходи.
 • Изберете бутон "+".
 • Въведете името на категорията и свързаната група приходи.

Забележка: Категориите не могат да бъдат редактирани след създаването им. Ако сте допуснали грешка, изтрийте категорията и я създайте отново с правилната информация.

Приложение

Групи и кратегории приходи се избират за всяко начисление. Можете да ги изберете при ръчно начисляване към фолио или да ги зададете в Шаблоните за начисления:

 • Навигирайте до Настройки->Всички настройки->Начисления & Данъци->Начисление - шаблон.
 • Кликнете върху бутона "+" или редактирайте вече съществуваща такса.
 • Изберете група приходи.
 • Изберете категория на приходите (списъкът ще бъде генериран въз основа на категориите, създадени за съответната група приходи).

Забележка: Ако редактирате приходната група и/или категорията на съществуващ шаблон на начисление, промяната няма да бъде приложена към вече начислените услуги. Ако искате тези начисления да бъдат с новите стойности, моля, редактирайте ги поотделно във фолиото.

Употреба

Различните отчети в системата могат да ви покажат приходите въз основа на групите и категориите приходи.

 • Навигирайте до меню "Справки"
 • Някои от справките имат опции за филтриране на резултата по групи приходи, категории приходи или и по двете (например "Начисления - обобщено" и "Начисления по сегмени").
 • Някои от справките показват групите и категориите приходи по подразбиране (напр. "Закрити фолиа - обощено")

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница