Настройка на хотелско домакинство

Настройки на Домакинство - Схеми задачи

Схеми задачи Домакинските схеми задачи определят кои задачи, кога и ...

Научете повече

Настройки на Домакинство - задачи, сектори и кредити

Настройки За да се възползвате от модул "Домакинство" тряб...

Научете повече