Актуализация Clock PMS+ (26 април 2023)

Променена на: Fri, 28 апр, 2023 в 2:10 PM

Print

Нови функционалности

Ограничения по Тип стая и по Тарифен план (Мин. престой и  STOP).

Предлагаме ви нови дневни ограничения на ниво Тип Стая и Тарифен План в допълнение към вече съществуващите ограничения при тарифите. Благодарение на тези нови нива бихте могли лесно и бързо да управлявате ограниченията Мин. престой и STOP за множество тарифи. Това ще бъде отразено както при резервиране през системата, така и при онлайн продажбите - WBE, BookDirect, канални мениджъри. Новите ограничения могат да бъдат намерени в Управление на тарифи -> Повече... -> Ограничения по Тип Стая и Ограничения по Тарифен План. С най-висок приоритет се вземат тези на Тип Стая, следвани от ограниченията в Тарифния План.

 • Ограничения по Тип Стая - в новия екран имате дневен изглед, като тук по подобие на секция “Дни” можете да видите информация за Заетостта на хотела и Заетост по тип стая (1). За ваше улеснение можете филтрирате изгледа за конкретен период и ограничение (например 5 дни и само STOP).

През новия изглед бихте могли да затворите за продажба всички тарифи свързани с един или множество типове стаи. От контролите в ред “Hotel”(2) ограниченията се прилагат за абсолютно всички активни типове стаи в хотела. По този начин бързо може да спрете от продажба целия хотел за конкретна дата.

 • Ограничение “Мин. престой” по Тип Стая ще презапише такива, заложени на предходните нива.
Пример: Ако имате заложени следните ограничения за  Мин. Престой: 3 на ниво Ден; 2 на Тарифен План; 4 на Тип Стая. За тази дата изискуемият минимален престой ще бъде 4.
 • Ограничение STOP - на което и да е от нивата ще предизвика затваряне на продукта.
 • Ограничения по Тарифен План - дневен изглед по тарифни планове с възможност за филтриране на период и ограничение. Допълнително може да бъде изведена информация за заетостта на хотелска база.

За да зададете или премахнете дадена рестрикция, кликнете в съответното поле. При “Мин. престой” допустимите стойности са от 2 нагоре. Изберете стойността на “Мин. престой” от горния десен ъгъл .

Хотелско домакинство

Добавихме проследяване на разминавания, породени от изпращане на резервациите и смяна на стаите.

Тъй като моделът на управление на хотелското домакинство се базира на домакинските задачи, в определени ситуации стаите оставаха чисти, въпреки че би трябвало да са мръсни. Подобни ситуации бяха свързани с ранни заминавания и смяна на стаите, които се случваха след генерирането на домакинските задачи за деня. За да избегнем недоразуменията с гостите, добавихме допълнителна логика, която да адресира подобни разминавания:

 • Преместване - при всяко преместване (смяна на стаята или маркиране на преместването като “Готово”) се създава задача за старата стая. Старата стая става мръсна, а в текста на задачата пише в коя стая е преместен госта (Room changed to: ...). Така, ако е необходимо, може да преместите и специфичното зареждане на резервацията.
 • Изпращане - при изпращане на резервация, било ранно или нормално, ако стаята по някаква причина е чиста, се създава задача за стаята със статус “Мръсна” и текст "Checkout discrepancy".

Подобрения

Импорт от CSV файл 

Нов подобрен импорт на CSV файлове вече е достъпен през навигационното меню Други функционалности-> Импорт от CSV файл. Освен новата визия сме направили и промяна по обработката на данните с цел оптимизация на процеса. За всеки импортен файл можете да видите:

 • Редове - общ брой редове за обработка;
 • Неприключени - редове, които все още са в процес на обработка;
 • Неуспешни - редове, за които са възникнали грешки. Като тук за всеки един ред ще видите детайли, които да ви насочат;
 • Импортирани - брой успешно импортирани редове.

За всеки файл, който е бил пуснат в тест режим, вече може лесно да направите импорт от бутона “Импорт”, т.е. не се изисква повторно качване на файла в системата. Ако даден импорт се продължи повече във времето, то процесът може да бъде прекъснат чрез бутона “Прекъсни”. Операцията ще бъде прекъсната до там, докъдето е стигнала.

SynXis

Добавихме допълнителни кодове за импорт. За нуждите на импорта на резервации добавихме нов мапинг модел - много SynXis кодове към една ПМС тарифа. По тази начин лесно можете да асоциирате например всички производни тарифи от SynXis към съответната ПМС тарифа. Това значително опростява мапинга, намаля броя продукти за поддръжка и премахва необходимостта от създаване на много ПМС тарифи. При импорт на резервация полученият в XML-а код се търси в мапинга и при съвпадение се закача съответната ПМС тарифа. Така не губите информация за маркетинг сегменти, пакети и туристически такси, които идват от тарифата.

За да добавите допълнителни импорт кодове, отворете таб Тип стая/Тарифа, редактирайте мапинга на тарифата и добавете кодовете в поле “Допълнителни SynXis кодове”.

BookDirect 

Направихме промяна по отношение на това колко дълъг е живота на количката. С други думи, колко е допустимото време от започване на процеса по резервиране и добавяне на стаи в кошницата до финализирането на резервацията. Досега нямаше ограничения за това време. Този факт обаче доведе до неприятни ситуации, при които гостите успяват да резервират стаи по промоционални цени, въпреки че промоцията е изтекла преди дни. Затова направихме следната промяна - запазваме стаите (и съответните цени) в кошницата за максимум 6 часа. Моля, имайте предвид, че това ограничение не важи ако клиентът е стартирал процес на плащане.

Усвояване на депозит

Вече бихте могли да усвоявате суми от документ, чиято валута е различна от тази на документа, в който го използвате.

Kiosk

Влизането в KIOSK с помощта на номера на резервацията вече не е чувствително към малки и големи букви. По този начин значително се улеснява влизането в системата, ако хотелът е конфигурирал текст за префикс или суфикс на номера на резервацията.

Отстранени конфликти

 • Телефонни разговори - отстранен е конфликт, който предизвикваше грешна продължителност на телефонните разговори.

Други

 • Променен е начина на изчисление баланса на резервацията - като първа стъпка към добавяне на нов модел за работа с депозити, вече депозитните фолиа влизат с баланса си към този на резервацията. В случаите, когато балансът на депозитното фолио е 0 (начисления = плащания), това няма да променя баланса на резервацията. Очаквайте скоро и останалите промени, свързани с депозитните фолиа.  

Локализации

 • Българска фискализация - добавихме гриф “Оригинал” в стандартните разпечатки на всички затворени документи.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница