Корекции след фактуриране

Променена на: Thu, 10 ноем, 2022 at 3:46 PM

Print

Всички промени по сумите на резервациите, след като вече са били фактурирани, ще се отразят в самите резервации в ново фолио с получател Компанията. Частични дебитни и кредитни известия с текущата функционалност не са възможни. Ето как да обработите корекциите:

Увеличаване на сумата

Може да издадете нова фактура за размера на доплащането:

 • Създайте ново фолио в компанията, където да трансферирате корекциите;
 • Следвайте стъпките, описани в Подготовка на предстоящите пристигания за да зададете новото трансферно фолио и да прехвърлите услугите на коригираните резервации;
 • Когато сте готови с всички проверки, издайте новата фактура.

Намаляване на сумата

Ако трябва да се намали сумата на вече издадена фактура:

 • Отворете фактурата и я сторнирайте (Издай->Сторно);
 • Приключете кредитното известие;
 • Върнете се във вече сторнираната фактура и направете нейно копие (Издай->Дублирай фолиото);
 • Коригирайте грешните резервации;
 • Прекалкулирайте само коригираните резервациите:
  • Може да преизчислите всяка резервация поотделно чрез бутон “Начисли тарифата отново” (екран Преглед на резервация, секция “Тарифи и Фолиа”);

   или

  • Използвайте функцията за преизчисляване на множество резервации (през екран “Разширено търсене” бутон Тарифа->Начисли тарифата отново). 
 • Използвайте масовите функции за да изберете новото фолио (дубликата) като трансферно фолио за коригираните резервациите и трансферирайте начисленията към фолиото.
 • Следвайте стъпките за проверка на резервациите и техните суми и когато сте  готови, издайте новата коректна фактура.

Съвет: Може да използвате същата процедура и в случаите на доплащане, ако не искате да издавате самостоятелна фактура за положителната разлика.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница