Обработка на резервации по договори с Туроператори

Въвеждане на резервации по договор с туроператор

От изключителна важност за безпроблемната обработка на резервациите п...

Научете повече

Рутиране на начисленията към фолио на Компанията

За да може да издавате обобщени фактури на Компанията за нейните резе...

Научете повече

Обработка на допълнителни пакетни услуги

Функционалността Туроператорски договори не поддържа възможността за ...

Научете повече

Промяна на резервация

В зависимост от вида на промяната спазвайте описаните стъпки: Резерв...

Научете повече

Обобщаване на предварителните сумите по резервациите

За да получите прогнозни суми на база въведените резервации, може да ...

Научете повече

Ежедневен одит

Ежедневният одит е от изключителна важност за коректната обработка на...

Научете повече

Фактуриране

Процесът по фактуриране преминава през няколко стъпки. От изключителн...

Научете повече

Корекции след фактуриране

Забележка: Процедурите са разписани с възможностите на новите фолио ...

Научете повече

Контрол на фактури и разчети

За да контролирате процеса по фактуриране и следите разчета с конкрет...

Научете повече