Промяна на резервация

Променена на: Wed, 9 ноем, 2022 at 9:04 AM

Print

В зависимост от вида на промяната спазвайте описаните стъпки:

Не е избрана опцията “Раздели по компания”

 • Ако във фолиото на резервацията има само услуги от тарифата, анулирайте цялото фолио;
 • Ако във фолиото на резервацията вече има начислени допълнителни услуги, анулирайте само услугите от тарифата;
 • Отворете резервацията за редакция и изберете  “Раздели по компания.”

Резервацията е с грешна Компания

 • Ако услугите са все още в отделеното фолио в резервацията, анулирайте фолиото;
 • Ако услугите са прехвърлени към фолиото за фактуриране на Компанията, анулирайте само тези на конкретната резервация;
 • Отворете резервацията за редакция и изберете правилната Компания;
 • През екран Преглед на резервация, в секция “Тарифи и фолиа”  изберете бутон “Начисли тарифата отново”.

Избрано е грешно “Трансферно фолио при напускане“

 • Ако услугите за нощувки все още не са трансферирани към фолито, просто изберете коректното фолио в резервацията.
 • Ако услугите за нощувки вече са прехвърлени в трансферното фолио:
  • Отворете фолиото и анулирайте услугите на резервацията;
  • Отворете резервацията за преглед, в секция “Тарифи и фолиа”  изберете бутон “Начисли тарифата отново”;
  • Изберете новото трансферно фолио:
   • Може да го изберете през редакция на резервацията;
   • За множество резервации използвайте Разширеното търсене, бутон Фолиа->Трансферно фолио при напускане.

Промяна на период и тарифа 

Просто коригирайте резервацията, нейната цена ще се преизчисли автоматично.

Промяна на брой и възраст на гостите, дата на ваучера (референтна дата):

 • Направете нужните корекции в резервацията;
 • За да се преизчисли цената ѝ, използвайте функцията “Начисли тарифата отново”:
  • Може да изпълните функцията през екран Преглед на резервацията, в секция “Тарифи и Фолиа” изберете бутон “Начисли тарифата отново”;
  • За множество резервации в екран “Разширено търсене на резервации” използвайте функционален бутон Тарифа->Начисли тарифата отново.

Важно: Ако услугите на резервацията вече са прехвърлени към фолио на Компанията, нейното преизчисляване може да предизвика възстановяването им обратно в резервацията.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница