Разширено търсене на резервации

Променена на: Thu, 12 ян, 2023 в 1:30 PM

Print

Екран “Резервации - Разширено търсене” предоставя многобройни филтри за търсене на резервации както и опции за масова обработка на резервациите. Използвайте го за да откриете резервации по множество критерии.

Търсене на резервации

Може да отворите екрана от менюто за навигация Резервация->Разширено търсене. За да стартирате търсенето:

 • Въведете поне един критерий за търсене. Всички филтри работят в комбинация. Колкото по-конкретни параметри зададете, толкова по-точен ще бъде резултатът от вашето търсене;
 • Имате възможност да укажете сортиране (1) на списъка с резервации;
 • Стартирайте търсенето с бутон “Опресняване (2) или “Търсене (3).

Функционални бутони

Над списъка с резултата от търсенето са разположени функционалните бутони, които може да приложите за избрани резервации от списъка. Ето с какви опции разполагате:

 • Отвори (4) - при избрани няколко резервации, активира режим за редакция на множество резервации;
 • Стая (5) - използвайте за да извикате автоматичното разпределение на стаи за избрани резервации от списъка или да премахнете вече разпределените стаи;
 • Потвърждение (6) - за да изпратите потвърдителен имейл на избраните резервации или просто да ги отбележите като “Потвърдени”;
 • Настаняване (7) и Изпращане (8) на резервации;
 • Анулирай резервацията (9) - опции за анулиране на начисленията на резервацията, анулиране на самата резервация или отбелязване като Непристигнала;
 • Промяна на престоя (10) - функцията ви позволява да промените периода на престой, на множество резервации наведнъж. Препоръчително е, да се не се обработват повече от 50 резервации наведнъж;
 • Тарифа (11) - възможност за задаване на ръчна цена, смяна на тарифата или начисляване на тарифата отново;
 • Фолиа (12) - включва функции, свързани с обработката на фолиата;
 • Гаранция (13) - смяна на гаранционния статус на избраните резервации;
 • Регистрационни карти (14) - опции за печат на регистрационните карти на гостите;
 • Календарен цвят(15)- възможност да зададете специален цвят за избраните резервации, така че лесно да се отличават в монитор “Календар на стаите”.

Обработка на резултатите

Данните в списъка може да обработите по няколко начина:

 • Бутон “Колони(16) ви дава възможност да направите видими само тези полета от резервацията, които са важни вас;
 • Печат (19)- разпечатайте списъка във вида, в който сте го подредили и с избраните от вас колони;
 • Експорт (17)- експортира списъка в CSV формат;
 • Excel (18) - експортира списъка в XLSX формат.

За да стартирате ново търсене използвайте бутон “Промени търсенето” (20).

Забележка: Данните от двата вида екпорт (17 и 18) може да бъдат използвани за импорт на резервациите в друга система. Полетата, които се експортират, НЕ се влияят от избраните колони(16).

Съвет: За бързо търсене на последните обработвани резервации, може да използвате предефинираните филтри от менюто за навигация Резервация->: "Създадени днес", "Създадени през последните 3 дни", "Анулирани през последните 3 дни". Резервациите, които попадат в някой от трите списъка, ще се заредят в екран "Резервации - Разширено търсене”.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница