Издаване на документ

Променена на: Mon, 17 окт, 2022 в 2:10 PM

Print

След като вече знаете как се отразяват начисления и плащания във фолио, сега ще разгледаме как се издава окончателният документ. Документ може да издадете като приключите фолиото. Ето как да направите това:

Документ на гост

Както вече знаете фолио на резервация, най лесно ще намерите като отворите резервацията за преглед. Намерете фолиото в секция “Тарифи и фолиа”. Ако НЕ се налагат корекции по съществуващите начисления или данните за  неговия получател, може да приключите фолиото директно от тук:

 • Чрез бутон ”Плащане” (1) може да добавете плащане, ако фолиото е небалансирано;
 • Приключете фолиото с бутон “Затвори”(3). Системата ще ви предложи да изберете измежду възможните видове документи, които са настроени;
 • Изберете вида на документа и сте готови;

ИЛИ

 • Отворете (2) фолиото за преглед;
 • В секция “Получател(4) може да промени данните на получателя на фолиото. С бутон “Редактиране” (6) може да коригирате данните на текущия, а с бутон “Промени” (7) да изберете нов;
 • В секция “Плащане”, добавете плащане ако е нужно;
 • Ако са нужни корекции по начисленията, направете ги преди да приключите фолиото;
 • Когато сте готови приключете фолиото през бутон Издай->Затвори (8);
 • Системата ще ви предложи да изберете измежду възможните видове документи, които са настроени. Изберете съответния вид за да приключите фолиото;
 • Ще видите формат на документа за отпечатване. Може да го разпечатате с бутон “Печат” или да го изпратите на клиента по имейл през бутон “Изпрати”;

Забележка: В приключени фолиа не могат да бъдат правени промени по начисленията. Не е възможна и смяна на Получателя, позволена е само редакция на данните на съществуващия. Единствено е разрешено добавяне на плащания.

Важно: Clock PMS+ дава възможност за приключване и на НЕбалансирано фолио. Функцията се контролира от правото PMS->Фолио: Закриване на неплатено фолио.

Документ на Фирма

Ако фолио е създадено към профил на Компания, тя автоматично е избрана като негов получател. Ако обаче фолиото е на резервация, за да издадете документ на фирма е нужно преди да приключите фолиото, да смените неговия получател. Ето как да направите това:

 • Отворете фолиото за преглед;
 • За да изберете нов получател кликнете върху бутон “Получател” (5) или “Промени” (7) в секция “Получател” ;
 • Изберете Компания (9). Ако в резервацията има избрана Компания, тя ще ви се предложи за избор. В противен случай:
 • Използвайте търсачката за да проверите дали в базата данни търсената компания е налична. Най-бързо ще направите това чрез идентификационния ѝ номер;

ИЛИ

 • За да добавите нова компания използвайте бутон “Нов/а” (10).

 • Потвърдете избора на компанията с бутон "Маркирай" (11);
 • Следвайте познатите стъпки за да добавите плащане във фолиото. 
 • Приключете фолиото през бутон Издай->Затвори (8);

Документ на Външен клиент

Вече споменахме, че фолиата на Външни клиенти са предвидени за случаите, когато трябва да начислите услуги и издадете документ на лице, което не е гост на хотела. За да добавите фолио:

 • От менюто за навигация изберете Други Функционалности->Външни клиенти;
 • Използвайте бутон "Добави фолио" за да създадете ново фолио;
 • Отразете начисленията и плащанията във фолиото по познатия ви начин;
 • Преди да издадете документа, ако се налага може да промените получателя, по начина описан по-горе; 
 • Приключете фолиото по описания по-горе начин.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница