Компании в Clock PMS+

Променена на: Mon, 10 юни, 2024 в 8:45 AM

Print

Компании Clock PMS+

Компаниите в Clock PMS+ играят жизнено важна роля в ежедневните операции на хотела. От издаването на единична фактури за много фирмени резервации, проследяването на различни показатели или просто профил с данни за фактуриране, Компаниите гарантират безпроблемната работа на персонала, а и високо ниво автоматизация.

Забележка: Фирмените профили се споделят между всички акаунти (хотели) в абонамента.

Използване на фирмени профили

Фирмените профили могат да бъдат използвани за различни цели. Някои от основните случаи са:

Следете удобно фирмените фолиа, резервациите, събитията, тарифите

Фирменият профил може също така да бъде отправна точка за всичко свързано с него. Това включва:

  • Възможност да намирате всички резервации, свързани с тoзи профил на компания.

  • Възможност да намирате всички събития, свързани с компанията.

  • Възможност да разглеждате и управлявате всички фолиа, свързани с профила на тази компания, включително фолиа, отворени директно в профила или фолиа към резервация, свързана с компанията.

  • Вижте всички тарифи или договора, зададен към този профил.

Повече информация за профила на компанията може да бъде намерен ТУК.

Данни за фактуриране

Като създадете фирмен профил с посочени данни за фактуриране, след това може лесно да го изберете като данни за фактуриране във фолиото.

Често срещано е гост да поиска неговата сметка/фактура да бъде на името на компанията му поради различни причини - връщане на ДДС, осчетоводяване на фирмени разходи и т.н.

Като създадете фирмен профил в Clock PMS+ можете бързо да го изберете във фолиата и да си спестите въвеждането на информацията при всеки следващ престой/фактура.

Забележка: Промяната на информацията за  "Получател" на дадено фолио не "свързва" компанията към резервацията/събитието.

Свързване на компания с резервация

В предишния практически случай просто променихме информацията за получател на фолиото,  така това да бъдат данните на фирма, но не свързахме профила с резервацията. С други думи, няма да можете да извлечете каквото и да е статистика за резервациите на тази компания (ADR, брой нощувки/резервации/гости и т.н.).

За да се възползвате от пълния потенциал на функционалността "Компания", може да свържете профила с резервацията.

Като изберете профила на компанията в резервацията ще можете да използвате следните функционалности:

Изчерпателни справки

Ще можете да генерирате разнообразни сегментационни справки с информация, подредена по фирмени профили. В зависимост от генерираната справка ще имате възможност да извлечете информация за генерираните приходи, остатъчния баланс, ADR, брой нощувки/леглодни/гости/резервации и т.н.

Трансферни функции

Когато имате профил на компания, свързан с резервации, ще можете да се възползвате от трансферните функционалности - "Трансфер към фолио на Компания/Агент",  "Раздели по Компания/Агент" и "Трансфер към основното фолио на Компания/Мероприятие/Агент". Повече информация относно трансферите може да намерите в Опции за автоматично рутиране.

Изчисление на комисионата

Като изберете профил на компания в резервацията, ще можете калкулирате комисионата, която дължите посредством модул "Комисиона". Повече информация има ТУК.

Смесена употреба

Освен обичайната употреба, фирмените профили може също така да имат "хибридна" употреба във връзка с най-разнообразни процеси, които прилагате в ежедневните си дейности. Примерите включват използването на профил за "Вътрешни акаунти", където може да начислявате консумацията на членовете на персонала; употреба на фирмен профил за управление на подаръчни ваучери и т.н. Моля, свържете се с вашия специалист по внедряване или нашия център за поддръжка, ако тази хибридна употреба може да се приложи във вашите дейности.

Компании спрямо Агенти

Агентите се използват главно за справки в Clock PMS+. Технически те не се създават отделно - вие отново съдавате "фирмен" профил за тях. 

Дали даден профил се счита за агентски или фирмен зависи от това в кое поле на резервацията профилът е избран. Профилът може да бъде използван като "Компания" в един случай и като "Агент" в друг. Повече информация относно агентите може да бъде намерена ТУК.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница