Екран "Управление на тарифи"

Променена на: Thu, 5 ян, 2023 в 8:46 AM

Print

Раздели на екрана "Управление на тарифи"

Разделили сме монитора на няколко секции. Имате възможност свободно да се придвижвате между тях, докато създавате, редактирате или тествате калкулациите на вашите тарифи. Навигацията между секциите се намира в долната част на екрана.

Възможности на функционалността "Управление на тарифи"

Ето какво да очаквате:

  • За да управлявате дадени тарифи, първо е нужно да ги "заредите" в съответния оперативен екран. Вижте как работи търсенето ТУК.
  • Значително е улеснен процесът по създаване на нови тарифи. Не е нужно да добавяте тарифите една по една, създадохме функционалност, която позволява да въведете няколко тарифи наведнъж. По този начин, лесно може да добавите всички тарифи от един тарифен план на една стъпка. Ако даден атрибут на тарифата (например шаблона за начислене) е еднакъв за всичките нови тарифи, не е нужно да го попълвате за всяка една поотделно. С един клик, системата може да го попълни вместо вас за всичките нови тарифи. Вижте как става това ТУК.
  • В отделна секция сме отделите управлението на сезонните цени. Сезоните дават възможност да дефинирате цени, рестрикции, офсети по гости и нива на гости, които да важат за определен период от време. Вижте как да управлявате сезоните ТУК.
  • Управлението на дневните цени също е отделено в самостоятелна секция. Календарът с дневните цени е изключително компактен, включили сме редица функции, които позволяват бързи редакции на цени, рестрикции и други параметри за всеки ден поотделно. Вижте как работи календара по дни ТУК
  • Други
    • За да улесним проверката на конфигурираните цени, създадохме специална секция “Тестване”. Тук може да тествате калкулацията на крайните цени за множество тарифи и различни комбинации от възрастни и деца. Системата ще разпише цените за всички избрани тарифи и посочени комбинации от гости, така че лесно и бързо да проверите дали сте ги конфигурирали коректно. 
    • Включили сме секция за масова актуализация на множество тарифи. Функциите позволяват само с няколко клика да обновите всички тарифи с еднакви параметри.

Вижте как да използвате тези функции ТУК.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница