Монитор "Управление на тарифи"- общ преглед

Променена на: Thu, 30 ноем, 2023 в 8:49 AM

Print

Съзнавайки колко е важно за вас да имате пълен контрол върху ценообразуването, да бъдете гъвкави и бързо да реагирате на промените, създадохме инструменти, които максимално да улеснят мениджмънта на вашите цени. В екрана за управление на тарифите ще намерите всичко необходимо, за да конфигурирате вашата ценова политика. Може да го достъпите като от менюто за навигация изберете Настройки->Тарифни планове.

Разделили сме монитора на няколко секции. Имате възможност свободно да се придвижвате между тях, докато създавате, редактирате или тествате калкулациите на вашите тарифи. Навигацията между секциите се намира в долната част на екрана.

Функционални възможности

Ето с какво разполагате:

  • Не е задължително създаването на тарифи да консумира дълги часове. С Clock PMS+ не е нужно да добавяте тарифите една по една, създадохме функционалност, която позволява да въведете множество тарифи наведнъж. По този начин, лесно може да добавите всички тарифи от един тарифен план на една стъпка. Ако даден атрибут на тарифата (например шаблона за начисление) е еднакъв за всичките нови тарифи, не е нужно да го попълвате за всяка една поотделно. С един клик, системата може да го направи вместо вас. Вижте как да създадете вашите тарифи.
  • За да управлявате добре тарифите, които сте създали, първо е нужно да ги "заредите" в съответния оперативен екран. Научете как работи търсенето на тарифи .
  • В отделна секция сме отделите управлението на сезонните цени. Сезоните дават възможност да дефинирате цени, рестрикции, офсети по гости и нива на гости, които да важат за определен период от време. Вижте как да управлявате сезонните цени.
  • Не на последно място сме предвиди и инструмент за тези от вас, които често променят цените си на дневна база. В самостоятелна секция е отделен календара с дневните цени. Той е изключително компактен с включени редица функции, които позволяват бързи редакции на цени, рестрикции и други параметри за всеки ден поотделно. Научете как управлявате вашите дневни цени
  • Други
    • За да улесним проверката на конфигурираните цени, сме добавили специална секция “Тестване”. Тук може да тествате калкулацията на крайните цени за множество тарифи и различни комбинации от гости (възрастни и деца). Системата ще разпише цените за всички избрани тарифи и посочени комбинации от гости, така че лесно и бързо да проверите дали сте ги конфигурирали коректно. 
    • Включили сме и опция за масова актуализация на множество тарифи. Функциите позволяват само с няколко клика да обновите всички тарифи с еднакви параметри.

Вижте как да използвате функциите за тестване и масова актуализация.

Запознайте се и с останалите статии от група "Управление на тарифи", за да научите всичко, което ви е необходимо за успешно менажиране на вашите цени.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница