Ранно изпращане на резервация

Променена на: Fri, 13 ян, 2023 в 8:25 AM

Print

В практика възникват обстоятелства, при които се налага гостите да напуснат хотела,  преди да е изтекъл престоят им. Тук ще разгледаме как правилно да обработите подобни ситуации.

Изпращане без приспадане на разликата в цената

Ако въпреки ранното отпътуване, гостът ще заплати пълния престой, следвайте стъпките:

 • Отворете резервацията и проверете дали фолиото, съдържащо услугите за нощувки, е приключено;
 • Затворете фолиото на резервацията, ако това не е направено;
 • Отворете резервацията за редакция;
 • Проверете дали за резервацията има зададена ръчна цена по дни. Ако да, премахнете цените за дните, които няма да бъдат реализирани;
 • Променете датата на отпътуване, така че да отговаря на деня, в който гостът действително заминава;
 • Запишете промените.

Системата ще се опита да преизчисли цената на резервацията. Ако сте затворили фолиото, промените няма да се отразят в него. Ще се отвори ново фолио, което ще съдържа разликата в цената.

 • Анулирайте фолиото с възникналите корекции, тъй като сумата няма да бъде възстановена на госта;
 • Изпратете резервацията.

Изпращане с приспадане на разликата в цената

Ако се налага да таксувате гостите само за реализираните нощувки, стартирайте по следния начин:

 • Отворете резервацията за редакция и проверете за наличието на ръчни цени по дни. Ако има такива, премахнете цените за дните, които отпадат;
 • Променете престоя на резервацията и запишете промените.

Според състоянието на фолиото на резервацията са възможни два варианта:

Фолиото, съдържащо нощувките е отворено

 • След като промените престоя на резервацията, системата ще анулира услугите за нощувки на прекратените дни;
 • Затворете фолиото и таксувайте госта за действителния престой;
 • Изпратете резервацията.

Фолиото, съдържащо нощувките е приключено

 • След като промените престоя на резервацията, ще възникне ново фолио, съдържащо анулираните услуги. Анулирайте новооткритото фолио с корекциите;
 • Отворете фолиото, което съдържа първоначалните нощувки на резервацията;
 • Добавете отрицателно плащане за сумата, която трябва да възстановите на госта;
 • Изберете бутон Издай->Сторно;
 • В отвореното корекционно фолио, анулирайте всички редове с услуги, за които НЕ искате да правите корекции. Оставете само редовете с услугите за нощувки за тези дни, които гостът няма да реализира;
 • Затворете корекционното фолио;
 • Изпратете резервацията.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница