Ранно изпращане на резервация

Променена на: Wed, 1 ноем, 2023 в 2:19 PM

Print

Важно: Операциите, свързани с ранно изпращане на резервации се контролират от потребителското право "Резервация: Ранно изпращане".

В практика възникват обстоятелства, при които се налага гостите да напуснат хотела,  преди да е изтекъл престоят им. Тук ще разгледаме как правилно да обработите подобни ситуации.

Изпращане без приспадане на разликата в цената

Ако въпреки ранното отпътуване, гостът ще заплати пълния престой, следвайте стъпките:

 • Отворете резервацията и проверете дали фолиото, съдържащо услугите за нощувки, е приключено;
 • Затворете фолиото, ако това не е направено;
 • Без да променяте престоя на резервацията изберете бутон "Изпращане";
 • Ще се изведе предупредително съобщение, че изпращате резервацията по-рано, потвърдете с бутон "Изпращане".

Системата ще прекрати престоя на резервацията до текущия ден и без да прекалкулира нейната цена, ще я отбележи като изпратена.

Изпращане с приспадане на разликата в цената

Ако се налага да таксувате гостите само за реализираните нощувки, следвайте стъпките според статуса на фолиото на резервацията:

Фолиото, съдържащо нощувките е отворено

 • Отворете резервацията за редакция и променете престоя ѝ.
 • След като промените престоя на резервацията, системата ще анулира услугите за нощувки на прекратените дни;
 • Затворете фолиото и таксувайте госта за действителния престой;
 • Изпратете резервацията.

Фолиото, съдържащо нощувките е приключено

В този случай първо отразете корекцията в приключеното фолио и след това променете престоя на резервацията:

 • Отворете фолиото, което съдържа първоначалните нощувки на резервацията;
 • Добавете отрицателно плащане за сумата, която трябва да възстановите на госта;
 • Изберете бутон “Създаване ” в ред “Корекции” (в новия изглед на фолиото);

 • В екрана за създаване на корекции, анулирайте всички редове с услуги, отнасящи се за тези дни, които гостът няма да реализира и издайте (1) корекционното фолио;

След като коригиращият документ е издаден, изпратете резервацията:

 • Без да променяте престоя ѝ, изберете бутон "Изпращане";
 • Ще се изведе предупредително съобщение, че изпращате резервацията по-рано. Първо изберете "Намали престоя и начисленията" и след това потвърдете с бутон "Изпращане";

Тъй като вече сте отразили корекцията в цената, системата просто ще изпрати резервацията.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница