Секция Сезони

Променена на: Mon, 17 окт, 2022 в 1:06 PM

Print

Как работи функционалността "Сезони"

От лентата за навигация в долната част на екрана изберете секция "Сезони". Запазили сме логиката на сезоните такава, каквато я познавате. Ето накратко как работят сезоните:

 • Сезоните дават възможност да дефинирате цени, рестрикции, офсети по гости и нива на гости, които да важат за определен период от време;
 • Всеки сезон се дефинира само с начална дата и важи до началото на следващия дефиниран сезон;
 • Ако за сезона няма дефинирани рестрикции, офсети по гости и нива на гости, то се използват тези заложени в тарифата. Имайте предвид следните особености:
 • Нива на гостите - цялата схема на нивата се търси от сезона или тарифата. Ако в сезона няма нива, се използва схемата, заложена в тарифата. Ако има поне един ниво, дефинирано в сезона, тогава се използва схемата от сезона;
 • Ограничения и Офсети по гости - всяко поле (офсет или рестрикция) поотделно се търси от сезона, ако в сезона е празно се търси от тарифата.  
Пример: Ако в тарифата има дефиниран офсет за Възрастен1и Възрастен2, а в сезона само за Възрастен1, то офсета за Възрастен1 ще се вземе от сезона, а за Възрастен2 от тарифата.

Ето какво може да конфигурирате в секция “Сезони”:

 • В горния ляв ъгъл на секцията може да смените годината, за която ще редактирате сезоните. Ако не намирате желаната година в списъка, може да я изпишете, като използвате бутон "...";
 • Под годината виждате имената на тарифите, които са заредени в екрана, групирани по типове помещения. Може да добавите още тарифи като използвате бутон за търсене в горния десен ъгъл. Ако кликнете върху името на тарифата, ще отворите екрана за редакция на самата тарифа;
 • Във втората колона от таблицата "Ниво тарифа", виждате информация за рестрикциите, нивата на гостите и офсетите по гости, заложени в тарифата. Ако кликнете върху тях, отново ще отворите редакция на тарифата и ще може да ги коригирате.
 • Началната дата на всеки сезон, се показва като име на колоната, в която е поместен сезона. За съществуващите сезони, в клетката срещу името на тарифата, се показана информация за рестрикциите, нивата на гостите и офсетите по гости, заложени в тях.  Ако в таблицата липсва желаната датата или въобще няма колони с дати, може да добавите една или няколко нови колони, за въвеждане на сезони, с бутон "+" в горният десен ъгъл. Изберете една или няколко начални дати и потвърдете. За да започнете да конфигурирате сезон, кликнете в клетката, срещу съответната тарифа. Ако сте добавили колона с грешна дата, просто добавете нова с коректна такава и започнете да конфигурирате сезона в нея. Празната колона ще изчезне, когато приключите работа с тарифите.
 • Имайте предвид, че ако в екрана е заредена само една тарифа и добавите само една дата, автоматично ще се отвори екрана за редакция на сезон.

Редактиране на сезоните

В редакцията на сезон има четири таба:

 • Сезон- за ваше улеснение, на този екран сме добавили функция за копиране на сезон. Може да отворите произволен сезон за редакция, с бутон “Копирай сезон” да копирате всички негови настройки (цени, рестрикции, офсети и нива на гости). В новия сезон използвайте бутон “Постави сезон”, за да пренесете цялата информация само с един клик. Може и ръчно да конфигурирате сезона като въведете цената, валидна за него, ако ползвате уикенд цени, може да въведете и тях. Дефиницията за това кои дни обхваща уикенда, се намира в тарифният план, към които е тарифата. Ако редактирате съществуващ сезон, от тук може да смените началната му датата. Ако в списъка не намирате желаната дата, първо трябва да я добавите като колона от предният екран. От този таб може и да изтриете съществуващ сезон.

 • Ограничения- въведете рестрикциите, валидни за сезона;
 • Гост офсети;
 • Гост нива -  и тук сме добавили новата възможност за копиране нивата на гостите от съществуваща тарифа или сезон. Разполагате с два бързи бутона за копие на нивата от текущата тарифата или от предходния сезон, както и възможност за копие от произволна тарифа и сезон с бутоните Копирай/Постави;

За да добавите сезона или запазите направените промени, преди да излезете от екрана изберете бутон “Запази” в горния десен ъгъл.

Вижте също Секция Дни

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница