Търсене на тарифи

Променена на: Fri, 1 дек, 2023 в 2:34 PM

Print

За да управлявате дадени тарифи, първо е нужно да ги "заредите" в съответния оперативен екран. За целта използвайте търсенето (бутон лупа в горния десен ъгъл), налично във всеки от екраните.

Опции за търсене

  • Бързо избиране на един или няколко тарифни плана. По подразбиране е избрано да се заредят стандартните тарифи (Базови Тарифи). Сменете опцията ако е необходимо (Всички Тарифи). Изберете бутон "Зареди" за да заредите тарифите от избраните тарифни планове.

    • Бързо избиране на един или няколко тарифни етикета. Отново по подразбиране е избрано да се заредят само стандартните тарифи (Базови Тарифи). Сменете опцията ако е необходимо.

  • Търсене по множество параметри на тарифите. В тази опция може да търсите измежду тарифите, който отговарят на критериите и да изберете кои от тях да се заредят.

Опциите за търсене са еднакви във всички оперативните екрани. При зареждането на тарифи или създаването на нови, те се добавят към вече заредените в екрана. По този начин, вие може да разширите списъка с тарифи, без да се налага да ги търсите отново. Списъкът се запазва един и същ, докато навигирате през екраните, съответно може да бъде обновяван през всеки екран.

  • Ако списъкът със заредени тарифи стане прекалено дълъг и труден за управление, може да премахнете част от тях или всички. За целта използвайте последния бутон от опциите за търсене. След като изчистите списъка, може да стартирате ново търсене и да съставите нов.

    Бързи връзки към тарифи

    Имате възможност да си осигурите бърз достъп до тарифите, които използвате най-често, без да се налага да използвате опциите за търсене. За целта им задайте етикет, чието име започва със знак “#”. На основния екран ще бъдат изведени линкове към всички тарифи с подобни етикети.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница