Тарифи "На гост"

Променена на: Thu, 5 ян, 2023 в 7:48 AM

Print

За хотелите, чиито цени зависят от броя на гостите или възрастните и децата, функционалността "На гост" е много полезна, тъй като може да бъде използвана от хотелите, за да управляват своите цени и значително да намалят броя  на поддържаните тарифи. Една тарифа може да бъде зададена да се погрижи за всички комбинации на възрастни и деца. Системата е много гъвкава и може да изчисли широк кръг от ценови случаи. За разлика от другите тарифи, базирани на гостите, с тарифите "На гост" вие дефинирате самите нива гости и условията за изчислението на цената. По този начин можете да разрешите прости случаи по прост начин, а сложните - посредством задаването на повече нива на гости с по-сложна структура.

Използвайте тарифите "На гост", за да дефинирате цена, която зависи от това колко и какъв тип гости ще използват стаята/резервационната единица. Функционалността ви позволява да зададете цена, като отчитате броя гости и техния тип: възрастни или деца. Дори е възможно да определите разнообразни цени за деца в зависимост от тяхната възраст. Тарифите "На гост" могат също така да функционират като производни такива, като ви  позволяват лесно да създадете пакетни тарифи, чиито цени зависят от броя гости.

Да разгледаме няколко примера,  за да илюстрираме  как работят тарифи "На гост".

Пример 1 - Плоска тарифа "На гост"

Да приемем, че цената, която сте въвели за сезона или датата е 100 EUR. Това ще бъде резултатът:

 • Ако резервацията е  за 1 гост - цената на нощувка ще бъде 100 EUR;
 • Ако е за 2 гости - 200 EUR;
 • Ако е за 3 гости - 300 EUR и т.н.;
 • С други думи, за всеки гост (възрастен или дете) цената ще бъде взета от тарифата;

Вижте по-долу колко гъвкава може да бъде новата система.

Ценови нива "На гост"

По-комплексни ценови случаи "на гост" се решават чрез употребата на функционалността "Нива гости". Посредством тези нива можете да определите различна цена за всеки от гостите в зависимост от броя на възрастни и деца, както и отчитайки възрастите на децата. Моля, запомнете следните принципи:

 • Редът на нивата е важен, тъй като цените се търсят в съответствие с реда на тяхното добавяне.
 • За всеки следващ гост ще бъде търсено следващо ниво. Ако няма такова, последното налично ще се вземе.

Ценовите нива "На гост" могат да бъдат дефинирани в самата тарифа. Дефинирани по този начин, тези нива ще бъдат валидни за всички дни. 

Не е възможно да зададете различни нива за всяка отделна дата.

Проверете раздела "Настройка и управление на нивата на гости в тарифите" по-долу за повече информация как се прилагат цените за нивата на гости.

Продължаваме с примерите:

Пример 2 - Цената за първия гост е 100 EUR, за всеки следващ - 80 EUR

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете 100 EUR;
 • Добавете едно ниво - "Възрастен/дете" с 80 EUR;
 • За първия гост ще се използва цената на тарифата. За втория гост ще се използва следващото дефинирано ниво, т.е. 80 EUR. За всеки следващ гост ще се използва също така цена от 80 EUR, тъй като това е последното зададено ниво.

Пример 3 - Цената за първия гост е 100 EUR, за втория - 80 EUR, а нощувката за третия ще бъде безплатна

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  100 EUR;
 • Добавете едно ниво - "Възрастен/дете" с 80 EUR;
 • Добавете още едно ниво  - "Възрастен/дете" с 0 EUR;
 • За първия гост ще се използва цената на тарифата. За втория ще се използва следващото зададено ниво, т.е. 80 EUR. За третия гост ще се използва следващото зададено ниво, т.е. 0 EUR. За всеки следващ гост (ако стаята/резервационната единица го позволява) ще се използва последното налично ниво, т.е. 0 EUR;

Пример 4 - цената за двама гости - 200 EUR, цената за третия гост 50 EUR

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  200 EUR;
 • Добавете едно ниво - "Възрастен/дете" с 0 EUR;
 • Добавете още едно ниво - "Възрастен/дете" с 50 EUR;
 • За първия гост ще се използва цената на тарифата, т.е. 200 EUR. За следващия гост, цената ще бъде 0 EUR. По този начин цената за един или двама гости е една и съща. Ако има и трети гост, цената за този гост ще е 50 EUR.

Възрастни и деца

Да разгледаме няколко случая, където има разлика между цените за възрастни и деца. Цените за деца са отново зададени на базата на принципа за нивата, но цените за деца зависят от това с колко възрастни са тези деца в стая/резервационна единица. С други думи, те зависят от тяхната позиция в структурата  на зададени нива "Възрастен/дете" и по-конкретно, след кое ниво "Възрастен/дете" са. Относно цените за деца, моля, не забравяйте следния принцип:

 • За всяко дете системата търси ниво, но след нивото за възрастен. Ако няма следващо ниво - се взема последното налично. Ако няма нива за деца или системата не намира след това за възрастен - децата са третирани като възрастни.

Ето няколко примера:

Пример 5 - Цената за възрастен е 100 EUR, а за дете с възрастен - 50

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете 100 EUR;
 • Добавете едно ниво - "Дете" с 50 EUR; 
 • Цената за първия гост ще е цената на тарифата - 100 EUR;
 • Следващият гост: ако е възрастен, цената също бъде 100 EUR, тъй като това е следващото ниво за възрастни. Ако е дете, системата ще вземе нивото за дете с един възрастен - 50 EUR.

Пример 6 - Цена за единично настаняване 150 EUR, втори възрастен - 100 EUR, деца с един възрастен - 80 EUR, дете с двама възрастни - 0 EUR

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  150 EUR;
 • Добавете едно ниво "Дете" за 80 EUR. Моля,  обърнете внимание, че нивото "Дете" идва  веднага след основната цена, т.е. това е цената за дете с един възрастен;
 • Добавете едно ниво "Възрастен" 100 EUR;
 • Добавете едно ниво "Дете" за 0 EUR;
 • Ако е 1+2 - цената за възрастния ще е 150 EUR, а децата ще бъдат таксувани на 80 EUR, тъй като това е позицията за деца с един възрастен;
 • Ако е 2+1 - първият възрастен - 150 EUR, вторият - 100 EUR, а детето - 0 EUR, тъй като това е позицията за деца СЛЕД втория възрастен.

Процент

Освен фиксираните стойности нивата могат формират цена посредством процент от основната цена. По този начин нивата са относителни спрямо основната цена. Всъщност може да използвате както фиксирана цена, така и процентна, ако имате подобни случаи. Моля, обърнете внимание, че процент означава процент ОТ основната цена, той НЕ Е ОТСТЪПКА от основната цена. С други думи, ако желаете да предложите 20% отстъпка, трябва да въведете 80% от основната цена.

Ето пример:

Пример 7 - Цена за двама гости - 200 EUR, третият гост, ако е възрастен, ще бъде на 50% от цената за легло, а ако е дете - безплатно

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  200 EUR;
 • Ниво "Възрастен/дете": 0%;
 • Ниво "Дете": 0%;
 • Ниво "Възрастен/дете": 25% (защото е 50% от цената за легло, а не цената за стая).

Пример 8 - Цена за възрастен - 100 EUR. Трети възрастен: 40% отстъпка. Първо дете с един възрастен: 30% отстъпка. Второ дете с един възрастен: 80% отстъпка. Дете с двама възрастни: безплатно

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  100 EUR;
 • Ниво "Дете": 70%;
 • Ниво "Дете": 20%;
 • Ниво "Възрастен/дете": 100%;
 • Ниво "Дете": 0%;
 • Ниво "Възрастен/дете": 60%.

Различни цени на базата на възрастите на децата

Ако цените за деца се различават в зависимост от тяхната възраст, можете да решите тези случаи чрез добавяне на възрастта, до която е валидно нивото. Възрастта се третира на инклузивна база,  т.е. ако нивото е валидно за до 5-годишна възраст, то ще е също валидно 5-годишни деца, но не и за 6-годишни.

Пример 9 - Цена за възрастен - 100 EUR; Дете на до 5-годишна възраст - безплатно; Дете на до 12-годишна възраст: 50% от основната цена

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  100 EUR;
 • Ниво "Дете", до 5-годишна възраст: 0%;
 • Ниво "Дете", до 12-годишна възраст: 50%.

Важно е да се знае, че трябва да въведете възрастите на децата във всяка резервация . Ако имате резервация без възрастите на децата, а тарифата има само нива с посочена възраст, за децата без възраст от резервацията НЯМА да се използва правилното ниво, а ще бъдат третирани като възрастни.

Пример 10 - Цена за двойна стая - 200 EUR; допълнително легло: 50 EURза възрастен, 25 EURза дете до 12-годишна възраст, 0 EUR дете под 5-годишна възраст

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  200 EUR;
 • Ниво "Възрастен/дете": 0 EUR;
 • Ниво "Дете", до 5-годишна възраст: 0 EUR;
 • Ниво "Дете", до 12-годишна възраст: 25 EUR;
 • Ниво "Възрастен/дете": 50 EUR;

Производни тарифи "На гост"

Функционалността "На гост" и "Нива гости" може да бъде също използвана за производни тарифи (фиксирани и процентни суми). В този случай надценката/отстъпката, дефинирани в производната тарифа се отчита за всеки гост. Ето примери:

Пример 11 - Тарифа със закуска, добавяйки 10 EUR за възрастен и 5 EUR за дете

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  +10 EUR;
 • Ниво "Дете": 5 EUR;
 • Дефинирана по този начин, тарифата ще добави 10 EUR към основната тарифа (да приемем, че е само за стая) за всеки възрастен и 5 EUR за всяко дете.

Можете също така да използвате филтъра за възраст, за да определите различните цени за закуска, например за различните възрасти.

Пример 12 - Тарифа със закуска: Възрастен - 10 EUR, Дете до 12-годишна възраст - 6 EUR, дете до 5-годишна възраст - безплатно

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  +10 EUR.
 • "Дете" до 5-годишна възраст: 0 EUR;
 • "Дете" до 12-годишна възраст: 6 EUR;

Ето поведението на процентната производна тарифа, като бъде маркирана като "На гост"

Пример 13 - Ценова отстъпка - 5% за всеки възрастен и 3% за всяко дете

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете -5%.
 • Ниво "Дете": -3%;
 • Ако имате 2 възрастни и 1 дете в резервацията, отстъпката, която трябва да се вади от основната цена, ще бъде 13% (5% за първия възрастен + 5% за втория и 3% за детето). Моля, обърнете внимание, че отстъпката е върху цената, изчислена от основната тарифа, т.е. върху цената на нощувка.

Тарифи "На гост" и каналните мениджъри

За съжаление новите тарифи НЕ СА съвместими със всички мениджъри на канали. Понастоящем тарифите на гост могат да бъдат използвани с RoomCloud, SiteMinder и канални мениджъри, които са се интегрирали с Clock PMS+ чрез протокола OTA API и поддържат ценообразуване на гост.

Настройка и управление на нивата на гости в тарифите

Можете да намерите всички настройки за нивата на гостите, като от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Тарифен план".

Тарифите "На гост" не са самостоятелен тип тарифа като базовите и производните тарифи. Вместо това маркирате базова или производна тарифа да бъде отчитана и съответно изчислявана като тарифа "На гост". Докато създавате нова тарифа или редактирате съществуваща, просто я маркирайте като "На гост" (1), което от своя страна ще отвори таба "Нива гости" (2).

Как да настроите цените за нивата гости

Отидете на таба "Нива гости" (2), при което ще се отвори таблицата с нивата и можете да стартирате попълването на вашите нива според вашите потребности и примерите по-горе.

Ако сте заредили няколко тарифи за редакция и всички те са "На гост", ще можете да добавите таблица с нива за всяка тарифа от същия екран. Ако нивата са същите за няколко тарифи, можете лесно да използвате бутоните за копиране и поставяне, за да спестите време.

Нива при сезоните

По-горе ви показахме как да създадете "Нива на гости" на ниво тарифа. Но нивата могат да бъдат приложени и на ниво Сезон, което ще бъде приложимо само за съответния сезон и ще има по-висок приоритет от тези на тарифата.

Просто заредете тарифите, за които желаете да приложите новия сезон, като при добавянето на новия сезон ще имате достъп до таблицата "Нива гости", от където може да дефинирате вашите нива само за този сезон.

Забележка: Цените за нива гости от сезоните ще презапишат цените за нива гости от настройките на тарифата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница