Тарифи "На гост"

Променена на: Fri, 21 окт, 2022 at 8:32 AM

Print

За хотелите, чиито цени зависят от броя на гостите или възрастните и децата, функционалността "На гост" е много полезна, тъй като може да бъде използвана от хотелите, за да управляват своите цени и значително да намалят броя  на поддържаните тарифи. Една тарифа може да бъде зададена да се погрижи за всички комбинации на възрастни и деца. Системата е много гъвкава и може да изчисли широк кръг от ценови случаи. За разлика от другите тарифи, базирани на гостите, с тарифите "На гост" вие дефинирате самите нива гости и условията за изчислението на цената. По този начин можете да разрешите прости случаи по прост начин, а сложните - посредством задаването на повече нива на гости с по-сложна структура.

Използвайте тарифите "На гост", за да дефинирате цена, която зависи от това колко и какъв тип гости ще използват стаята/резервационната единица. Функционалността ви позволява да зададете цена, като отчитате броя гости и техния тип: възрастни или деца. Дори е възможно да определите разнообразни цени за деца в зависимост от тяхната възраст. Тарифите "На гост" могат също така да функционират като производни такива, като ви  позволяват лесно да създадете пакетни тарифи, чиито цени зависят от броя гости.

Да разгледаме няколко примера,  за да илюстрираме  как работят тарифи "На гост".

Пример 1 - Плоска тарифа "На гост"

Да приемем, че цената, която сте въвели за сезона или датата е 100 евро. Това ще бъде резултатът:

 • Ако резервацията е  за 1 гост - цената на нощувка ще бъде 100 евро;
 • Ако е за 2 гости - 200 евро;
 • Ако е за 3 гости - 300 евро и т.н.;
 • С други думи, за всеки гост (възрастен или дете) цената ще бъде взета от тарифата;

Вижте по-долу колко гъвкава може да бъде новата система.

Ценови нива "На гост"

По-комплексни ценови случаи "на гост" се решават чрез употребата на функционалността "Нива гости". Посредством тези нива можете да определите различна цена за всеки от гостите в зависимост от броя на възрастни и деца, както и отчитайки възрастите на децата. Моля, запомнете следните принципи:

 • Редът на нивата е важен, тъй като цените се търсят в съответствие с реда на тяхното добавяне.
 • За всеки следващ гост ще бъде търсено следващо ниво. Ако няма такова, последното налично ще се вземе.

Ценовите нива "На гост" могат да бъдат дефинирани в самата тарифа. Дефинирани по този начин, тези нива ще бъдат валидни за всички дни. 

Не е възможно да зададете различни нива за всяка отделна дата.

Проверете раздела "Настройка и управление на нивата на гости в тарифите" по-долу за повече информация как се прилагат цените за нивата на гости.

Продължаваме с примерите:

Пример 2 - Цената за първия гост е 100 евро, за всеки следващ - 80 евро

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете 100 евро;
 • Добавете едно ниво - "Възрастен/дете" с 80 евро;
 • За първия гост ще се използва цената на тарифата. За втория гост ще се използва следващото дефинирано ниво, т.е. 80 евро. За всеки следващ гост ще се използва също така цена от 80 евро, тъй като това е последното зададено ниво.

Пример 3 - Цената за първия гост е 100 евро, за втория - 80 евро, а нощувката за третия ще бъде безплатна

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  100 евро;
 • Добавете едно ниво - "Възрастен/дете" с 80 евро;
 • Добавете още едно ниво  - "Възрастен/дете" с 0 евро;
 • За първия гост ще се използва цената на тарифата. За втория ще се използва следващото зададено ниво, т.е. 80 евро. За третия гост ще се използва следващото зададено ниво, т.е. 0 евро. За всеки следващ гост (ако стаята/резервационната единица го позволява) ще се използва последното налично ниво, т.е. 0 евро;

Пример 4 - цената за двама гости - 200 евро, цената за третия гост 50 евро

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  200 евро;
 • Добавете едно ниво - "Възрастен/дете" с 0 евро;
 • Добавете още едно ниво - "Възрастен/дете" с 50 евро;
 • За първия гост ще се използва цената на тарифата, т.е. 200 евро. За следващия гост, цената ще бъде 0 евро. По този начин цената за един или двама гости е една и съща. Ако има и трети гост, цената за този гост ще е 50 евро.

Възрастни и деца

Да разгледаме няколко случая, където има разлика между цените за възрастни и деца. Цените за деца са отново зададени на базата на принципа за нивата, но цените за деца зависят от това с колко възрастни са тези деца в стая/резервационна единица. С други думи, те зависят от тяхната позиция в структурата  на зададени нива "Възрастен/дете" и, по-конкретно, след кое ниво "Възрастен/дете" са. Относно цените за деца, моля, не забравяйте следния принцип:

 • За всяко дете системата търси ниво, но след нивото за възрастен. Ако няма следващо ниво - се взема последното налично. Ако няма нива за деца или системата не намира след това за възрастен - децата са третирани като възрастни.

Ето няколко примера:

Пример 5 - Цената за възрастен е 100 евро, а за дете с възрастен - 50

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете 100 евро;
 • Добавете едно ниво - "Дете" с 50 евро; 
 • Цената за първия гост ще е цената на тарифата - 100 евро;
 • Следващият гост: ако е възрастен, цената също бъде 100 евро, тъй като това е следващото ниво за възрастни. Ако е дете, системата ще вземе нивото за дете с един възрастен - 50 евро.

Пример 6 - Цена за единична цена 150 евро, втори възрастен - 100 евро, деца с един възрастен - 80 евро, дете с двама възрастни - 0 евро

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  150 евро;
 • Добавете едно ниво "Дете" за 80 евро. Моля,  обърнете внимание, че нивото "Дете" идва  веднага след основната цена, т.е. това е цената за дете с един възрастен;
 • Добавете едно ниво "Възрастен" 100 евро;
 • Добавете едно ниво "Дете" за 0 евро;
 • Ако е 1+2 - цената за възрастния ще е 150 евро, а децата ще бъдат таксувани на 80 евро, тъй като това е позицията за деца с един възрастен;
 • Ако е 2+1 - първият възрастен - 150 евро, вторият - 100 евро, а детето - 0 евро, тъй като това е позицията за деца СЛЕД втория възрастен.

Процент

Освен фиксираните стойности нивата могат формират цена посредством процент от основната цена. По този начин нивата са относителни спрямо основната цена. Всъщност може да използвате както фиксирана цена, така и процентна, ако имате подобни случаи. Моля, обърнете внимание, че процент означава процент ОТ основната цена, той НЕ Е ОТСТЪПКА от основната цена. С други думи, ако желаете да предложите 20% отстъпка, трябва да въведете 80% от основната цена.

Ето пример:

Пример 7 - Цена за двама гости - 200 евро, третият гост, ако е възрастен, ще бъде на 50% от цената за легло, а ако е дете - безплатно

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  200 евро;
 • Ниво "Възрастен/дете": 0%;
 • Ниво "Дете": 0%;
 • Ниво "Възрастен/дете": 25% (защото е 50% от цената за легло, а не цената за стая).

Пример 8 - Цена за възрастен - 100 евро. Трети възрастен: 40% отстъпка. Първо дете с един възрастен: 30% отстъпка. Второ дете с един възрастен: 80% отстъпка. Дете с двама възрастни: безплатно

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  100 евро;
 • Ниво "Дете": 70%;
 • Ниво "Дете": 20%;
 • Ниво "Възрастен/дете": 100%;
 • Ниво "Дете": 0%;
 • Ниво "Възрастен/дете": 60%.

Различни цени на базата на възрастите на децата

Ако цените за деца се различават в зависимост от тяхната възраст, можете да решите тези случаи чрез добавяне на възрастта, до която е валидно нивото. Възрастта се третира на инклузивна база,  т.е. ако нивото е валидно за до 5-годишна възраст, то ще е също валидно 5-годишни деца, но не и за 6-годишни.

Пример 9 - Цена за възрастен - 100 евро; Дете на до 5-годишна възраст - безплатно; Дете на до 12-годишна възраст: 50% от основната цена

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  100 евро;
 • Ниво "Дете", до 5-годишна възраст: 0%;
 • Ниво "Дете", до 12-годишна възраст: 50%.

Важно е да се знае, че трябва да въведете възрастите на децата във всяка резервация . Ако имате резервация без възрастите на децата, а тарифата има само нива с посочена възраст, за децата без възраст от резервацията НЯМА да се използва правилното ниво, а ще бъдат третирани като възрастни.

Пример 10 - Цена за двойна стая - 200 евро; допълнително легло: 50 евро за възрастен, 25 евро за дете до 12-годишна възраст, 0 евро дете под 5-годишна възраст

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  200 евро;
 • Ниво "Възрастен/дете": 0 евро;
 • Ниво "Дете", до 5-годишна възраст: 0 евро;
 • Ниво "Дете", до 12-годишна възраст: 25 евро;
 • Ниво "Възрастен/дете": 50 евро;

Производни тарифи "На гост"

Функционалността "На гост" и "Нива гости" може да бъде също използвана за производни тарифи (фиксирани и процентни суми). В този случай надценката/отстъпката, дефинирани в производната тарифа се отчита за всеки гост. Ето примери:

Пример 11 - Тарифа със закуска, добавяйки 10 евро за възрастен и 5 евро за дете

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  +10 евро;
 • Ниво "Дете": 5 евро;
 • Дефинирана по този начин, тарифата ще добави 10 евро към основната тарифа (да приемем, че е само за стая) за всеки възрастен и 5 евро за всяко дете.

Можете също така да използвате филтъра за възраст, за да определите различните цени за закуска, например за различните възрасти.

Пример 12 - Тарифа със закуска: Възрастен - 10 евро, Дете до 12-годишна възраст - 6 евро, дете до 5-годишна възраст - безплатно

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете  +10 евро.
 • "Дете" до 5-годишна възраст: 0 евро;
 • "Дете" до 12-годишна възраст: 6 евро;

Ето поведението на процентната производна тарифа, като бъде маркирана като "На гост"

Пример 13 - Ценова отстъпка - 5% за всеки възрастен и 3% за всяко дете

 • В тарифата за датата или сезона, попълнете -5%.
 • Ниво "Дете": -3%;
 • Ако имате 2 възрастни и 1 дете в резервацията, отстъпката, която трябва да се вади от основната цена, ще бъде 13% (5% за първия възрастен + 5% за втория и 3% за детето). Моля, обърнете внимание, че отстъпката е върху цената, изчислена от основната тарифа, т.е. върху цената на нощувка.

Тарифи "На гост" и каналните мениджъри

За съжаление, новите тарифи НЕ СА съвместими с каналните мениджъри, тъй като новите тарифи "На гост" всъщност се състоят от множество цени едновременно. Всяка цена се изчислява на базата на конкретно запитване относно броя на гости, възрастни и деца, дори може да варира по отношение на самите възрасти. Поради тази причина не  е възможно една тарифа да й бъде зададено съответствие (съответствия за каналните мениджъри) с продукт, дефиниран в каналния мениджър.

Ако зададете съответствие за тарифа "На гост" към  продукт/тарифа в каналния мениджър, цената от тарифата ще бъде изпратена на каналния мениджър - попълнената цена или изчислената такава за дата или  сезон. В този случай нивата на гостите не могат да участват в изчислението.

Настройка и управление на нивата на гости в тарифите

Можете да намерите всички настройки за нивата на гостите, като от навигацията отидете на "Настройки" - "Всички настройки" - "Тарифен план".

Тарифите "На гост" не са свой собствен тип тарифа като базовите и производните тарифи. Вместо това маркирате базова или производна тарифа да бъде отчитана и съответно изчислявана като тарифа "На гост". Докато създавате нова тарифа или редактирате съществуваща, просто маркирайте я като "На гост" (1), което от своя страна ще отвори таба "Нива гости" (2).

Как да настроите цените за нивата гости

Отидете на таба "Нива гости" (2), при което ще се отвори таблицата с нивата и можете да стартирате попълването на вашите нива според вашите потребности и примерите по-горе.

Ако сте заредили няколко тарифи за редакция и всички те са "На гост", ще можете да добавите таблица с нива за всяка тарифа от същия екран. Ако нивата са същите за няколко тарифи, можете лесно да използвате бутоните за копиране и поставяне, за да спестите време.

Нива при сезоните

Горното показва как да създадете Нива на ниво тарифа. Но нивата могат да бъдат приложени на сезонно ниво, което ще бъде приложимо само за съответния сезон и ще има по-висок приоритет от тези на тарифата.

Просто заредете тарифите, за които желаете да приложите новия сезон, като при добавянето на новия сезон ще имате достъп до таблицата "Нива гости", от където може да приложите вашите нива само за този сезон.

Забележка: Цените за нива гости от сезоните ще презапишат цените за нива гости от настройките.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница