Артикули

Променена на: Fri, 23 септ, 2022 at 11:38 AM

Print

Използвайте артикулите в Clock POS за всички ястия и напитки, които продавате във вашия ресторант, бар, бистро, кафене и т.н. Всяко ястие и напитка, изброени във вашите печатни менюта, винени листи и т.н., могат да се появят като артикул в Clock POS.

Как да създадете

За да настроите артикулите си в Clock POS, отидете в "Управление " - "Артикули". На този екран ще откриете три различни опции за добавяне на вашите артикули:

За да създадете единичен артикул, използвайте бутона "Създай на артикул"

Menu items in Clock POS

 • Въведете името на артикула в полето "Артикул". Това име ще се появи на екрана за начисляване, в разпечатките и справките.
 • "Група приходи" и "Категория приходи" - ключова информация за вашите справки ("Начисления - обобщено" и т.н.). Чрез бутона "Редактирай избраните" можете да го зададете на по-късен етап за единични или множество артикули едновременно.
 • Използвайте "Меню групи", за да зададете група на даден артикул за по-лесно намиране на екрана за начисляване. Просто изберете "Меню група" от списъка или въведете нова.
 • "Цена", "Валута" и "Данъчен %" не са задължителни, но когато са оставени празни, те ще бъдат изисквани, когато правите начисление за артикула. По този начин можете да дефинирате артикули с "отворени" цени.
 • "Кухня" се отнася до това кой принтер и кухня наблюдават поръчката, която трябва да бъде изпратена. Чрез бутона "Редактирай избраните" можете да го зададете по-късно за един или няколко артикула едновременно.
 • "Код" е допълнително поле за целите на отчитането или експортирането на данни.
 • Раздел "Изображения": Кликнете върху "Добави на изображение" - за да качите атрактивни снимки на вашите артикули за електронното меню.

За да създадете множество артикули, използвайте бутона "Създай много артикули"

Menu items in Clock POS

 • Използвайте този екран, за да въведете общите данни за всички артикули, които ще бъдат добавени наведнъж. "Група приходи" и "Категория приходи" се използват за целите на справките ("Начисления - обобщено" и т.н.). "Меню група" - изберете съответната "Меню група" от списъка или въведете нова, към която да принадлежат артикулите по-долу. Когато са групирани, артикулите се намират по-лесно на екрана за начисляване.
 • Използвайте полетата на колоната "Артикул", за да въведете имената на артикулите. Тези имена ще се появяват на екрана за начисляване, в разпечатките и справките.
 • "Цена", "Валута" и "Данъчен %" не са задължителни, но когато са оставени празни, те ще бъдат изисквани при начисляването на артикула. По този начин можете да дефинирате артикули с  "отворени"  цени.
 • "Кухня" се отнася до това кой принтер и кухня наблюдават поръчката, която трябва да бъде изпратена. Чрез бутона "Редактирай избраните" можете да го зададете по-късно за един или няколко артикула едновременно.
 • "Код" е допълнително поле за всякакви цели на справките или за експортиране на данни.

Използвайте опцията "Импорт от файл", за да импортирате артикули от файл

Menu items in Clock POS

Забележка: Изтеглете и тествайте функционалността чрез примерен файл, като използвате Excel или друго приложение за електронни таблици при кодиране на символите "UTF-8". В изтегления примерен файл попълнете собствени данни, като запазите структурата на файла. Сега проверете файла за грешки в консистентността, като маркирате отметката "Само тест" и кликнете върху бутона "Импорт". В противен случай само с натискане на бутона "Импорт" директно ще импортирате файла.

Как да редактирате

Можете лесно да редактирате единични или няколко артикула, като отидете в "Управление" -> "Артикули" и изберете един или повече артикули. Въведете корекциите и изберете бутон "Обнови", за да запазите промените.

Как да изтривате

За да изтриете отделен артикул, отидете в "Управление" -> "Артикули". Изберете необходимия артикул и кликнете върху бутон "Отвори" до него, а след това - върху бутона "Изтрий".

Следвайки горните стъпки, но избирайки няколко артикула и след това - бутона "Изтрий избраните", можете да изтриете няколко артикула. Настоятелно ви препоръчваме да изтривате по един ред, за да предотвратите изтриването на грешен артикул.

Как да сортирате

По подразбиране сортирането на артикули е по азбучен ред. За да промените реда на сортиране: "Управление" -> "Артикули". След това кликнете върху бутон "Сортиране" в горния десен ъгъл на екрана. Чрез плъзгане и пускане преместете всеки артикул нагоре или надолу, докато постигнете предпочитания ред.

Menu items in Clock POS

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница