Настройка на SiteMinder

Променена на: Mon, 9 ян, 2023 в 10:10 AM

Print

За активацията на вашата връзка със SiteMinder, първо ще ви е нужно да:

 • Имате активирано разширение за ОТА канали (ако нямате, моля,  свържете се със сервизния екип)
 • Свържете се с вашия SiteMinder акаунт мениджър или търговски представител, за да заявите връзка към Clock PMS+;

Завършете настройките в Clock PMS+, като от навигацията отидете на Настройки->Всички настройки-> ОТА-настройки. Тази секция ще бъде налична след като получим вашия SiteMinder Hotel ID

Общи настройки

Можете да правите промени на общите настройки, като кликнете върху бутона "Редакция" в горния десен ъгъл на екрана:

 • Име - можете да посочите името на връзката;
 • Шаблон за начисление по подразбиране - когато се импортира допълнителна услуга, за която няма съответстващ шаблон за начисление, избраният тук ще бъде използван (може да намерите повече подробности в раздела "Съответствия на шаблоните за начисления" по-долу).
 • Задача за нова резервация - контролира дали задача ще бъде създадена, когато известие за резервация се импортира. Препоръчителната стойност е "ДА";
 • Съответствия на фирмите - стойността по подразбиране е "Канал-към-компания(v1)". Ако планирате да импортирате профили на фирми и агенти (изпратени от ОТА-тата), моля, свържете се със сервизния екип относно задължителните настройки в Clock PMS+ преди да промените стойността.
 • Маркетинг канал/сорс/сегмент - стойностите по подразбиране за маркетинговите елементи. Повече подробности относно тяхната настройка  може да намерите тук.

Мапинг на стаите

За да добавите ново съответствие между тип стая на Clock PMS+ и такъв на SiteMinder, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълне необходимите данни:

 • Код на тип стая – въведете инвентарeн код на съответния тип стая; този код ще се покаже в SiteMinder когато процедурата по активация започне, позлволявайки ви да завършите мапинга. Препоръчваме да ползвате кратки и ясни кодове. 
 • Тип стая – падащо меню на вашите типове стаи, от които да избирате;
 • Макс. стаи – използвайте тази опция, за да контролирате колко от вашите свободни стаи от даден тип да се изпращат с едно обновяване. Ако имате 5 свободни стаи, с Макс. стаи, настроено на 3, само 3 стаи ще бъдат изпратени. Когато само 2 стаи са свободни, а опцията "Макс. стаи" е настроена на 4, само 2 стаи ще бъдат изпратени
 • Експортът на свободни стаи е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадения тип стая.

Мапинг на тарифите

За да добавите ново съответствие между Clock PMS+ тарифа и такава на SiteMinder, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълнете необходимите данни:

 • Код на тарифен план – въведете инвентарeн код на съответната тарифа; този код ще се покаже в SiteMinder когато процедурата по активация започне, позлволявайки ви да завършите мапинга. Препоръчваме да ползвате кратки и ясни кодове. 
 • Тарифа – падащо меню на вашите тарифи в Clock PMS+, от които да избирате;
 • Автоматично плащане на депозита – падащо меню със следните опции, от които да избирате:

  • Съхрани кредитната карта – данните на кредитната карта ще бъдат съхранени в Clock PMS+ без допълнителни операции.
  • Токенизирай. Плати депозита, ако има такъв – кредитната карта ще бъде токенизирана, като се използва  Adyen и ако гаранционната политика на резервацията изисква депозит, системата ще се опита да го таксува.
  • Токенизирай. Преоторизирай депозита, ако има такъв – кредитната карта ще бъде токенизирана, като се използва  Adyen и ако гаранционната политика на резервацията изисква депозит, системата ще се опита временно да блокира средствата на клиента в размер на изискуемия депозит, но никакви средства няма да бъдат реално дебитирани от кредитната карта.
 • Деактивиран експорт на цени само – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ цените за дадената тарифа;
 • Експортът на тарифи и ограничения е деактивиран – използвайте тази опция, за да спрете или подновите обновяванията на Clock PMS+ за дадената тарифа;
Забележка:
 • Опциите "Токенизирай. Плати депозита, ако има такъв" и "Токенизирай. Преоторизирай депозита, ако има такъв" могат да бъдат използвани само ако имате активна "Adyen интегрирани плащания" . Ако нямате, моля, свържете се с нашия сервизен екип.
 • Ако полето "Автоматично плащане на депозита" е оставено непопълнено, неговата стойност ще дойде от същото поле на Фирмата (ОТА), изпращаща резервацията. Ако не е зададена никаква фирма, ще се използва опцията "Съхрани кредитната карта".

Мапинг на фирмите

За да добавите съответствие между фирма в Clock PMS+ и свързаните ОТА в SiteMinder, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълне необходимите данни:

 • Код на фирма – трябва да се получи от SiteMinder (може да намерите списък на OTA кодовете, използвани от SiteMinder тук;
 • Фирма – падащо меню на вашите профили на компании, регистрирани в Clock PMS+, от които да избирате. Всяка резервация, импортирана от този канал ще бъде създадена с фирмения профил, избран в това поле;
 • Събитие – падащо меню със събития, създадени в Clock PMS+, от които да избирате. Тази опция е предвидена да се използва, когато имате минимално договорени стаи, като събитията могат да блокират договорените стаи. За повече информация, моля, свържете се с нашия сервизен екип;
 • Трансфер на начисления за нощувки:

  • Не прехвърляй  начисленията за нощувки – тарифните начисления ще останат  в създаденото резервационно фолио.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към Фирма/Събитие - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на избраната фирма или събитие.
  • Прехвърли начисленията за нощувки към агента - тарифните начисления ще бъдат прехвърлени към отворено фолио в профила на агента. Моля, свържете със сервизния екип за повече подробности относно настройката на агенти в Clock PMS+
 • Деактивирай регистрационните карти – ако е настроено на "Да", регистрационна карта ще бъде създадена само за основния гост във всяка резервация, импортирана от съответните канали. Настройте полето на "Не", ако ви е нужно регистрационна карта да се създава и за допълнителните гости, ако има такива;
 • Автоматично плащане на депозита – вижте описанието в горния раздел "Съответствия на тарифи";

Мапинг на шаблоните за начисление

За да добавите ново съответствие между Clock PMS+ начисление за допълнителна услуга и такoвa на SiteMinder, просто кликнете върху бутона "Нов/а" и попълнете необходимите данни:

 • Инвентарен код на услуга – трябва да се получи от SiteMinder (може да намерите списък на шаблоните за начисление на допълнителни услуги, използвани от тук. Цената и валутата ще бъдат предоставени от  SiteMinder;
 • Шаблон за начисление – падащо меню на вашите шаблони за начисление в Clock PMS+, от които да избирате;

Тест и Активация

Ваш представител от SiteMinder ще се свърже с нас, за да насрочим дата и час за тестване и активация на връзката, която трябва да е удобна и за вас.

В същото време, ние ще получим вашото SiteMinder ID, което ние ще въведем в настройките и така ще може да извършите всички дейстия описани в тази статия.

Един час преди насрочената среща за тестване ще активираме връзката и всички кодове на тарифи и типове стаи ще се покажат в SiteMinder, позволявайки ви да завършите мапинга.

Ще намерите кодовете в SiteMinder меню ClockPMS -> подменю Rooms & Rates ->бутон PMS Mapping Wizard.

Когато завършите мапинга в SiteMinder, ще продължим с тестовете заедно с вашия представител на SiteMinder.

Мапинг на нови типове стаи и/или тарифни планове

За да добавите нови продукти към мапинга, просто следвайте същата процедура, както е описана по-горе - създайте новите си кодове за тип стая и/или тарифен план и ги мапнете към съответните типове стаи/тарифи в PMS+ в менюто Всички настройки -> OTA - настройки.

Забележка: Новосъздадените кодове могат да отнемат между 10 и 20 минути, преди да бъдат показани в "PMS Mapping Wizard" на SiteMinder. Моля, свържете се с поддръжката на SiteMinder, ако не можете да ги намерите след изтичането на този период.

След като това бъде направено, тези новосъздадени кодове ще се появят във вашия SiteMinder акаунт, за да завършите мапинга и на тяхната платформа. Когато завършите мапинга в SiteMinder, преминете обратно към меню Всички настройки -> OTA - настройки в Clock PMS+ и натиснете "Повторно изпращане", което ще изпрати пълна актуализация за новосъздадените продукти.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница