Шаблони за печат на фолиа

Променена на: Wed, 7 февр, 2024 в 2:27 PM

Print

Clock PMS+ ви позволява да създавате свои собствени HTML шаблони за отпечатване на документи като отворени и закрити фолиа, фактури и други.

Все пак, можете да изберете да използвате системните шалони или шаблон по ваш избор за отпечатване на документ.

Настройка на шаблон за печат на фолио

  • От навигацията отидете на Настройки -> Всички настройки -> секция Документи -> "Фолио разпечатка".
  • Добавете нов шаблон и въведете неговото име.
Забележка:
  • Самият шаблон на фолио трябва да има html формат и да съдържа html кода на фолиото вместо цялата html страница, т.е. не трябва да съдържа таговете head и body.
  • Езикът на шаблонът, който се използва е Liquid. Повече информация за неговия синтаксис можете да видите тук
  • CSS фреймуъркът, който се използва, е стандартен за системата - Bootstrap. Повече информация можете да намерите тук

Като приключите с настройката на шаблоните на фолиа, можете да ги достъпите от екрана за печат на фолиа, като щракнете върху бутона "Покажи".

Настройка на  шаблони за печат на фолио по подразбиране

Веднъж създаден, ето как можете да зададете даден шаблон да се използва по подразбиране при печат на съответния тип документ:

Отворени и закрити фолиа

От навигацията отидете на Настройки -> Всички настройки -> секция Документи -> Печат на фолиа - подразбиране и изберете шаблона като Фолио разпечатка. Това ще бъде шаблон за печат на фолио по подразбиране за отворени и закрити фолиа.

Други типове документи

От навигацията отидете на Настройки -> Всички настройки -> секция Документи -> Типове документи -> редактирайте типа документ. Избраният шаблон в поле "Фолиа разпечатка" ще бъде използван за фолиата, приключени посредством съответния тип документ.

Автоматично изпращане на имейл след приключване на фолио

От навигацията отидете на Настройки -> Всички настройки -> секция Документи -> "Автоматичен имейл при приключване на фолио". 

Избраният шаблон ще бъде автоматично изпратен на клиентите при приключването на всяко фолио, ако платецът на фолиото има имейл адрес в Clock PMS+.

Примери:

Folio custom template example

Custom charge table example

Променливи

Folio

number : text

invoice_number : text

display_document_number_date : text

display_name : text

issuer_billing_info : BillingInfo

contragent_billing_info : BillingInfo

currency : text

closed_at : date_time

voided_at : date_time

master : Folio - 'correction to' master folio

total_vat : Money

net_value : Money

value : Money

balance : Money

charges_value : Money

charges_table_html : html - готова html таблица с начисления

charges : Колекция от обекти Charge 

payments_table_html : html - готова html таблица  с плащания

payments : Колекция от обекти Payment

taxes_table_html : html - ready for use html table with taxes

folio_taxes : Колекция от обекти FolioTax 

folio_logo : Image

user_updated : User

voided? : boolean

payed? : boolean

open? : boolean

correction? : boolean

notes : text

BillingInfo

name : text

vat : text

second_identification : text

person_name : text

country : text - two letter ISO code

address : text

additional_billing_info : text

FolioTax

gross_value : Money

net_value : Money

tax_value : Money

tax_percent : number

tax_code : text

Payment

currency : text - currency ISO code

date : date

payment_type : text

text : text

value : Money

Charge

service : boolean

service_date : date

text : text

value : Money - charge value

price : Money - charge price for 1 qty

qty : number

revenue_group : text

revenue_category : text

tax_percent : number

tax_code : text

source : polymorphic object related with the charge. Can be : Account, Booking, Company, ...

User

name : text

Image

URL : text - пълно URL на изображението

Money

No Method or to_s : text - сума

Liquid валутен филтър: text - сума и валута

Company

human : text. human - кратко описание на фирма. human(:extended) - дълго описание на фирма.

Booking

human : text. human - кратко описание на резервация. human(:extended) - дълго описание на резервация.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница