Пакети - Създаване на пакети и добавяне на услуги

Променена на: Thu, 28 мар, 2024 в 12:51 PM

Print

Тарифните пакети са опционална функционалност в Clock PMS+, но чрез използването им ще си осигурите по-дълбоко ниво на анализи на вашите приходи, както и възможност за оптимизация. Освен това вашите финансови/счетоводни практики може да налагат използването на тарифни пакети.

Тарифните пакети могат да бъдат използвани, ако предлагате тарифи, които включват не само настаняване, но също така и допълнителни услуги - закуска, вечеря, отдаване под наем на велосипеди/ски, екскурзия, трансфер от/до летището и много други.

Тяхната основна цел e да "отдели" определена сума от цената на нощувка и да я разпредели към друга група/категория приходи. Така във вашите справки за приходите няма да имате само приходи от стаи, но също така, например, приходи от храни и напитки,  допълнителни услуги и т.н.

Пример: Имате тарифа, която включва закуска. Цената за 1 нощувка за 2 възрастни е 140 GBP. От тези 140, 40 GBP (2х20) ще бъдат разпределени към приходна група 'Храни и напитки', докато оставащите 100 GBP  ще отидат към приходна група "Стаи".

Особености

 • Тарифните пакети съдържат "Пакетни елементи". Тези елементи са допълнителни услуги, които са включени в пакетната цена и са предварително създадени като Шаблони за начисление.
 • Тарифният пакет трябва да бъде свързан с тарифа.
 • Тарифата може да има само 1 тарифен пакет, т.е. ако имате 2 тарифи - една, включваща закуска, и една, включваща закуска и вечеря, трябва да създадете 2 тарифни пакета - един, съдържащ само елемент "Закуска", и друг, който съдържа елементи "Закуска" и "Вечеря".
 • Тарифният пакет не увеличава цената на тарифата. Цената, която ще бъде предложена на госта, ще бъде тази, която сте задали в самата тарифа. Тарифният пакет ще отдели суми от цената на нощувка и ще ги разпредели към приходните групи/категории. Вижте повече информация по-долу.
 • Гостите няма да видят разбивка на цените на артикул/услуга в BookDirect (ОРС). Те ще видят цялостна пакетна цена на нощувка. Подобна разбивка може също така да бъде скрита във фолиата. Вижте повече информация по-долу.

Създаване и редактиране на тарифни пакети и пакетни елементи

За да създадете тарифен пакет:

 • Отидете на меню Настройки-> Тарифни пакети-> изберете бутон "+", за да стартирате създаването на нов пакет. Добавете име (за вътрешна употреба) и запишете.
 • Отворете новосъздадения пакет за редакция и кликнете върху бутона "Добави" в раздел "Пакетни елементи", при което ще се отвори прозорец:

 • Шаблон за начисление (1) - изберете шаблона за начисление (допълнителна услуга/артикул), който ще бъде част от пакета.
 • На гост (2) - Това е метод на калкулация, показващ  как шаблонът за начисление ще бъде изчислен (на стая, на гост, на възрастен и на дете).
 • Гости по подразбиране (3) - Ако елементите са "На гост", задайте стойност по подразбиране за гостите. Тази стойност по подразбиране ще бъде използвана, ако няма информация за възрастните/децата в резервацията.
 • Детска възраст от/до + Детска възраст по подразбиране (4) - тези полета се прилагат само, ако методът на калкулация е "На дете". Въведете диапазон на детската възраст и елементът ще бъде начислен само, ако възрастта на децата отговаря на зададения диапазон. Задайте възраст по подразбиране за децата за случаите, когато няма изрично посочена такава в резервацията.
 • Само за определени нощувки (5) - пакетните елементи ще бъдат калкулирани и отделени за конкретните нощувки от престоя на резервацията ( пример: 1,3,5 ), вместо всяка нощувка от престоя.
 • Само за определени дати (6) -  пакетните елементи ще бъдат калкулирани и отделени за конкретните дати, вместо всяка нощувка от престоя.

  Пример: Да предположим, че предлагате на вашите гости новогодишни пакети с различна продължителност, но всеки от тях включва една празнична вечеря. За да отделите цената на вечерята от общия пакет и тя да се отнесе точно за  31.12, добавете елемент в тарифния пакет, който да се калкулира само за 31.12, вместо за всички дни от престоя на гостите.

 • Офсет в дни (7) - Пакетните елементи се начисляват за същите дати като нощувките (освен ако приложите точка 5). Използвайте тази опция, за да изместите начислението с определен брой дни. Задайте '-1', за да регистрирате начислението на предишната дата или '1', за да направите начислението на следващата дата.
 • Цена (различна от шаблона) (8) - ако е избрана, ще промени цената от шаблона за начисление само за този пакет.
 • Процент (9) - ако е избрано, ще презапише цената от шаблона за начисление с процент от сумата, базиран на крайната цена на тарифата само за този пакет.
Забележка: Не може да използвате цена и процент заедно. Или само цената, или само процентът може да бъде активен за елемента.
 • Промяна на количество (10) - ако е избрано, ще промени количеството, заложено в шаблона за начисление само за този пакет.
 • Скрий в разпечатките на фолиата (11) - ако е избрано, ще промени текстът при отпечатване на шаблона за начисление с този от шаблона за начисление, избран в тарифата.

Ценообразуване

Стойността (цената) на пакетните елементи, съчетана с метода на калкулация, формират стойността на пакета. Както беше посочено по-горе, една от спецификите на пакетите е, че те не увеличават цената на тарифата - цената на нощувката е тази, която сте задали в самата тарифа. Свързването на пакета към тарифа просто ще разбие тази цена на различните й приходни групи във вашите справки. Нека прегледаме един пример за по-голяма яснота.

 • Създадохме пакет, който включва Закуска на стойност 15 лв. на човек на вечер и Вечеря за 25 лв. на човек на вечер. 

 • Създадохме тарифа за този пакет и определихме цена от 200 лв. на вечер за 2 души.

Ако не свържем пакета към тарифата във вашите справки, ще имате следните приходи:

 • Група приходи "Стаи" - 200 лв.

Но щом свържем пакета и имаме резервация за 2 възрастни, приходът ще бъде следният:

 • Група приходи "Стаи" - 120 лв.
 • Група приходи "Храна и напитки" - 80 лв.

Както виждате стойността на елементите от пакета се приспада от цената на нощувката, която сме задали, и е намалила прихода от Стаи/Настаняване.

Важно: Това има директно влияние върху вашите ключови показатели за ефективност като ADR и RevPAR. Clock PMS+ използва стойностите в група приходи "Стаи", за да ги калкулира. В първия случай показателите за ефективност ще се основават на 200 лв. приходи, докато във втория случай те ще бъдат основани на на 120лв. приходи. От вас зависи да решите дали искате артикулите, включени в пакета, да бъдат част калкулацията на показателите за ефективност. Общоприетата практика е, че те не трябва да бъдат включени в калкулацията, т.е. ADR/RevPAR в нашия пример ще бъдат базирани на 120лв.

Ако обаче искате елементите да бъдат включени в това изчисление, трябва да създадете шаблон за таксуване за тези елементи/услуги и да изберете приходната група - "Стаи" или "Пакети", и те ще бъдат включени в изчислението на ключовите индикатори.

За повече детайли вижте Управление на пакети.

Представяне във фолиото/сметката на госта

В болшинството от случаите не бихте желали гостът да вижда тази разбивка. Тя е най-вече за вътрешни анализи и разпределение на приходите, докато гостът следва да види само пакетната цена на нощувка. 

Можете лесно да го постигнете и да нямате разбивки, а само обща цена на нощувка, като изберете настройката "Скрий в разпечатките на фолиата", когато добавяте елемент към пакет.

Тази настройка, съчетана с приложимия режим на изглед на дадено фолио/сметка, ще комбинира всички пакетни артикули с настаняването на 1 ред и няма да покаже разбивка.

Ето какво ще видите вътрешно във фолиото:

Това е информацията, която гостите ще видят:

Шаблони за начисление

Тъй като артикулите, включени в пакета, са шаблони за начисление, можете пълноценно да се възползвате от функционалностите, свързани с шаблоните за начисление като Броячи на капацитета, за да ограничите колко пъти продавате конкретна тарифа или прикрепите Домакинска задача към шаблон за начисление, който ще изисква от камериерките да изпълнят някаква задача в стаята за датата на пристигане.

Пример: Предлагате тарифа, която включва украсяване на стая, шампанско и цветя за деня на пристигане. Наличието на домакински задачи, свързани с тези шаблони за начисление автоматично ще създадат задачи за домакинството за подготовка на стаята.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница