Издаване на частични корекционни документи

Променена на: Mon, 28 авг, 2023 в 10:04 AM

Print

От основния екран на приключеното фолио в ред “Корекции” изберете бутон “Създаване”. Ще се зареди екран с актуалното състояние на всички начисления във фолиото.

Корекция на отделено начисление

 • Използвайте филтрите (в началото на групата) за да намерите конкретното начисление;
 • В реда на всяко начисление имате клетка с текущото количество и цена. За да направите промяна, кликнете в клетката и въведете правилната стойност. 

Важно: Позволява се промяна само на едната от двете стойности: количество или цена. Корекция на едната стойност автоматично заключва за промяна другата.

Масова корекция на начисления

За да приложете наведнъж промяна за няколко начисления следвайте стъпките:

 • Отбележете с отметка всички начисления, които искате да коригирате наведнъж;
 • Изберете бутон “Функции” и използвайте някоя от помощните функции:
  • Заложи цена - попълнете цената, която да се приложи за всички избрани редове;
  • Изчисли отстъпка - въведете процент на отстъпката, с който да се намалят цените на избраните редове; 
  • Анулирай - анулирайте избраните редове. В зависимост от това дали за избраните редове има предходни корекции, функцията  занулява количествата или цената им;
  • Отмени - за избраните редове отменете промените, който сте направили до момента.

Изчислени стойности след приложена отстъпката:

Издаване на корекционен документ

Всички промени, направени за начисленията трябва да бъдат финализирани с издаване на коригиращо фолио. Ако излезете от екрана за създаване на корекции, без да приключите коригиращото фолио, промените ще бъдат отменени. Ето как да издадете корекцията:

 • Изберете бутон “>” в горния десен ъгъл на екрана;
 • Системата ще изчисли всички разлики, породени от направените промени и ще ги покаже на екран;
 • Проверете редовете, ако откриете несъответствие, може да откажете издаването на корекцията и да се върнете в предходния екрана;
 • За да финализирате операцията, изберете бутон “Издай”;
 • Системата автоматично ще създаде коригиращо фолио, ще начисли съответните корекционни начисления и ще го приключи със същия тип документ, като оригиналното фолио.
 • След приключване на корекцията автоматично ще се зареди формат за отпечатване.
 • Върнете се в основното фолио и ако е нужно за размера на корекцията отразете плащане;

Преглед на издадените корекции

Всички корекции (пълни и частични) са достъпни през екрана на основното фолио.

 • От основния изглед на фолиото, вдясно се намират всички корекции към него. За да отворите конкретна корекция, просто кликнете върху нея. 
 • Основният екран на корекционното фолио е подобен на този на основното фолио. Може да отворите детайли за корекционните начисления във фолиото, а в дъното на екрана ще намерите активни само функционалните бутони, които могат да се приложат за корекционни фолиа.
 • Вляво на основния екран е видимо основното фолио, за което се отнася корекцията, за да се върнете обратно, просто кликнете върху него.

Основно фолио:

Корекционно фолио:

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница