Издаване на частични корекции към документите

Променена на: Mon, 25 мар, 2024 в 12:04 PM

Print

Функцията за създаване на частични корекции е приложима само за приключени стандартни фолиа. Предоставя ви възможност да създадете корекционно фолио, което съдържа корекция само за част от начисленията, включени в основното фолио. Имате възможност да коригирате количеството или цената на всяко от начисленията. В зависимост от посоката на корекцията (увеличение или намаление), системата издава съответния  дебитен или кредитен документ.

От основния екран на приключеното фолио в секция “Начисления” изберете бутон “Корекции”. Ще се зареди изглед с актуалното състояние на всички начисления във фолиото.

Корекция на отделно начисление

 • При нужда, използвайте филтрите, за да намерите конкретното начисление;
 • В реда на всяко начисление имате клетка с текущото количество и цена. За да направите промяна, кликнете в клетката и въведете правилната стойност. 

Важно: Позволява се промяна само на едната от двете стойности: количество или цена. Корекция на едната стойност автоматично заключва за промяна другата.

Масова корекция на начисления

За да приложите наведнъж промяна за няколко начисления следвайте стъпките:

 • Отбележете с отметка всички начисления, които искате да коригирате наведнъж;
 • Изберете бутон “Избрани” и използвайте някоя от помощните функции:
  • Заложи цена - попълнете цената, която да се приложи за всички избрани редове;
  • Изчисли отстъпка - въведете процент на отстъпката, с който да се намалят цените на избраните редове; 
  • Анулирай - анулирайте избраните редове. В зависимост от това дали за избраните редове има предходни корекции, функцията  занулява количествата или цената им;
  • Отмени - за избраните редове отменете промените, който сте направили до момента.

Коригирани стойности:

Издаване на корекционен документ

Всички промени, направени за начисленията трябва да бъдат финализирани с издаване на коригиращо фолио. Ако затворите екрана на фолиото, без да приключите коригиращото фолио, промените ще бъдат отменени. Ето как да издадете корекцията:

 • Изберете бутон “Издай корекционно фолио”;
 • Системата ще изчисли всички разлики, породени от направените промени и ще ги покаже на екран;
 • Проверете редовете, ако откриете несъответствие, може да откажете издаването на корекцията и да се върнете в предходния екрана;
 • За да финализирате операцията, изберете бутон “Издай”;
 • Системата автоматично ще създаде коригиращо фолио, ще начисли съответните корекционни начисления и ще го приключи със същия тип документ, като оригиналното фолио.
 • След приключване на корекцията автоматично ще се зареди формат за отпечатване.
 • Върнете се в основното фолио и ако е нужно за размера на корекцията отразете плащане;

Преглед на издадените корекции

Всички корекции (пълни и частични) са достъпни през екрана на основното фолио.

 • В основния изглед на фолиото, долу вляво се намират всички корекции към него. За да отворите конкретна корекция, просто кликнете върху нея. 
 • Основният екран на корекционното фолио е подобен на този на основното фолио. В корекционното фолио липсва секция Плащания, а от списъка с функции ще намерите активни само тези, които могат да се приложат за корекционни фолиа.
 • За да се върнете в основното фолио, използвайте бутон "<", в горния ляв ъгъл. 

Основно фолио:


Корекционно фолио:


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница