Настройки на Домакинство - задачи, сектори и кредити

Променена на: Mon, 31 юли, 2023 в 2:23 PM

Print

Настройки

За да се възползвате от модул "Домакинство" трябва да настроите няколко елемента:

Задачи

Това са индивидуални задачи, изпълнявани от камериерките по отношение на обслужването на всяка стая. В зависимост от вашите нужди можете да дефинирате задачи като цяло и в големи подробности. За да конфигурирате задачите, отидете на меню Настройки->Всички настройки->Домакинство->Задачи.

Пример: Ето няколко примера за задачи:

Обобщен подходДетайлизиран подход
 • Почистване за оставащи гости
 • Смяна на спалното бельо на 3-тия ден
 • Почистване при заминаване

 • Почистване с прахосмукачка
 • Почистване с моп
 • Избърсване на праха
 • Зареждане на консумативи за баня и т.н.

Обобщен подход

Обобщеният подход към задачите е подходящ в случаите, когато вашите домакински операции не са толкова комплексни и изпълняваните задачи не се различават на ежедневна база. Често срещана практика при обобщения подход е създаването на типа чистене като задача - например Почистване за оставащи гости, Почистване при освобождаване на стаята, Смяна на спалното бельо на 3-тия ден и т.н. Има определени плюсове и минуси, когато използвате този подход:

ПлюсовеМинуси
 • По-компактни домакински справки и екрани, като задачите, които се генерират са просто "Почистване за оставащи гости" или "Почистване при напускане"
 • Задачите са "по-общи"
 • Липса на списък за изпълнението на отделните операции, които следва да се изпълнят
 • Не можете да зададете инцидентна задача
 • Ограничени, ако има схеми с различни задачи по почистване

Детайлизиран подход

Подходът на детайлизираните домакински задачи ви дава възможност много стриктно да посочвате, управлявате и проследявате всяка отделна задача, която дадена камериерка трябва да изпълни. За разлика от обобщения, където създавате задачи въз основа на типа чистене, при детайлизирания подход задавате буквално всичко, което домакинският персонал върши - Чистене с прахосмукачка; Бърсане с моп; Почиставане на вана; Зареждане на консумативи; Бърсане на прах и много повече. 

ПлюсовеМинуси
 • Подробен списък на всяка задача по почистване
 • По-лесно управление и прецизиране на задачите
 • Може да задавате инцидентни задачи
 • Гъвкавост с различни схеми за почистване с различни задачи по почистване
 • Не толкова компактни справки и екрани, тъй като се генерират много задачи


Важно: Независимо от подхода, който предпочитате, след създаването на задачите по почистване, трябва също така да създадете Схема задачи. Не пропускайте нашата статия относно Схема задачи, за да завършите настройките.

Създаване на задачи

След като решите дали ще използвате обобщения или детайлизирания подход:

 • Отидете на меню Настройки->Всички настройки->Домакинство->Задачи;
 • Изберете бутон '+' горе вдясно;

 • Ще се появи следния прозорец:

 • Заглавие (1) - Въведете името на задачата (например Бърсане на прах). Това име ще бъде видимо в домакинските справки, ако не се приложи Код (вижте по-долу).
 • Код (2) - Използвайте кодовете, за да направите представяне на задачата в домакинската справка и екраните по-компактно. Кодът ще замени Заглавието.
 • Кредити (3) - За всяка задача може да зададете брой Кредити. Може да разглеждате тези кредити, като времето, което е необходимо за всяка задача. Тяхната роля е много важна за правилното разпределение на работата между камериерките. Може да приемете, че 1 кредит е равен на 1 минута работа.

Сектори

Секторите са изключително важни, ако желаете системата автоматично да разпределя задачите между камериерките, тъй като те се използват за групиране на стаите. С използването на секторите алгоритъмът ще разпредели задачите по логичен и подходящ начин.

Пример: 

 • Всеки от хотелските етажи може да бъде считан за сектор - 1-вият етаж е Сектор 1, 2-рият етаж е Сектор 2 и т.н.
 • След това може да зададете Сектор 1 за всички стаи на 1-вия етаж, Сектор 2 за всички стаи на 2-рия етаж и т.н.

За да конфигурирате Домакинските сектори на стаите: 

 • отидете на меню Настройки->Всички настройки->Стаи->Стаи
 • отворете/редактирайте желаната стая
 • въведете или изберете сектора в полето "Домакински сектор"

Кредити

Освен прилагането на кредити към задачите и схемата задачи, трябва да приложите дневни кредити на камериерка. Това е нужно, ако желаете да използвате опцията за прогноза, а именно колко камериерки ще са ви нужни за задачите въз основа на задачите за деня (дните).

За да настроите кредитите, отидете на меню Настройки->Всички настройки->Домакинство->Кредити:

 • Дневни кредити по подразбиране на камериерка (1) - въведете кредитите на камериерка за ден. Ако използвате подхода 1 кредит = 1 минута,  тогава за работен ден от реално 6 часа на камериерка, въведете 360.
 • Алгоритъм (2)- изберете кой алгоритъм да се използва за автоматичното разпределение на задачите:
  • Фиксирана подредба - Този алгоритъм приоритизира подредбата домакинските сектори, но понякога на камериерките не се разпределят еднакво количество задачи.
  • Оптимално - Това е алгоритъм, който ви позволява да се възползвате от равномерното разпределение на задачи между камериерките, но понякога те може да получат задачи в различни домакински сектори.

Забележка: Изпробвайте и двата метода на разпределение и изберете по-подходящия за вас. Може да промените метода по всяко време.

Схеми задачи

След като изпълните горните стъпки, завършете настройките за домакинството, като създадете Схеми задачи. Моля, проверете ТАЗИ статия за повече информация.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница